Sveicināti, viesis   
 
  [EN] [LV] Web lapas karte 
Informācija
Topošajiem studentiem
Studējošajiem
Absolventiem
Darbiniekiem
Viesiem

Aktuāli
Ievadi savu e-pastu, lai saņemtu jaunāko informāciju par Rēzeknes Augstskolu:


Reklāma


 

RA studentiem ir iespēja saņemt kredītus ar valsts galvojumu

Tuvākie notikumi
01.04.2015
Intelektuālās sacensības „Erudīts 2015”
01.04.2015
Dokumentaluos kinys "Maršruts 6486" prezentaceja
07.04.2015
Juristu dienas Rēzeknes Augstskolā
10.04.2015
Esi gaidīts Informācijas dienā Rēzeknes Augstskolā!
10.04.2015
Skolēni aicināti apmeklēt atklāto lekciju Rēzeknes Augstskolā
Gaidāmās konferences
09.04.2015
Zinātniski - praktiskā konference "Indivīds, sabiedrība, valsts: tiesisko attiecību aktualitātes"
22.04.2015
19. studentu starptautiskā zinātniski praktiskā konference "Cilvēks.Vide.Tehnoloģijas."
23.04.2015
4. starptautiskā zinātniskā konference „Autors. Teksts. Laikmets”.
25.04.2015
Studentu zinātniskā konference „Personība. Laiks. Komunikācija”
21.05.2015
VRS amatpersonu, docētāju un studējošo 3.zinātniski praktiskā konference "Valsts robežsardze: attīstība, problēmas un risinājumi"
22.05.2015
Ikgadējā starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība, Integrācija, Izglītība”.
28.05.2015
17.studentu un docētāju zinātniski praktiskā konference TAUTSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA: PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI
18.06.2015
10. starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Vide. Tehnoloģija. Resursi”
24.09.2015
IV starptautiskā zinātniski praktiskā konference MĀKSLA UN MŪZIKA KULTŪRAS DISKURSĀ (Pieteikšanās ir pagarināta līdz 07.04.2015.)
Absolventu veiksmes stāsti

Zita Kanberga

Absolvējusi: profesionālā bakalaura studiju programmu „Jurists”.
Strādā: Satiksmes ministrijas Sakaru departamentā par Sakaru nozares attīstības nodaļas vecāko referenti.
Savu izvēli par labu RA un studiju programmai neesmu nožēlojusi nevienu dienu. Mums bija kompetenti pasniedzēji, kuri studentus ne tikai ieveda izvēlētās profesijas zināšanu līkločos, bet arī atklāja jurista darba praktisko pusi, atgādinot, ka juristam savs vārds jāspodrina pašam. Mana augstskola viennozīmīgi ir Rēzeknes Augstskola, kur var iemācīties skatīties uz dzīvi plašāk, nepazūdot gaiteņu labirintos un nezināmu cilvēku pūlī. Manā augstskolā ir vēlme atgriezties, lai sajustu tās īpašo atmosfēru un satiktu cilvēkus, kuru personības ir ietekmējušas tevi pašu.
Lasīt visu stāstu

Marija Mazure

Absolvējusi: maģistra programmu „Speciālā pedagoģija”
Strādā: Nautrēnu vidusskolā par direktora vietnieci mācību darbā

Manuprāt, absolvētā studiju programma ir veidota tā, ka aptvertas tēmas, kas ir nepieciešamas, lai veiksmīgi realizētu iekļaujošo izglītību, lai spētu veidot tādu izglītības sistēmu, lai tā atbilstu visu veidu skolēnu vajadzībām. Visvairāk piesaistīja lekcijas saistībā ar iekļaujošo izglītību, disciplīnas un uzvedības, mācību motivācijas, intelektuālās attīstības traucējumu izraisīto problēmu risināšanu izglītības procesā.


Lasīt visu stāstu

Skaidrīte Svikša

Absolvējusi: akadēmiskā bakalaura studiju programmu „Filoloģija”.
Strādā: Rēzeknes pilsētas domē un „Vietējā Latgales Avīzē”.

Ar dziļu pārliecību saku, ka šī studiju iespēja ļāva man dzīvē uzrakstīt (kaligrāfiski skaisti un gramatiski pareizi) manu humanitāro sirdi un eksakto prātu vienojošu burtu „i” un uzlikt filoloģisku punktu uz tā.


Lasīt visu stāstu

Līga Priedeslaipa

Absolvējusi: profesionālā bakalaura studiju programmu „Interjera dizains”.
Strādā: grafiskā dizaina birojā „Bumbierkoks” par dizaineri.
Studiju laikā tika gūtas pamata zināšanas savai profesijai. Lai gan neesmu interjera dizainere, tomēr dizaina dzīve ir manējā – strādāju grafiskā dizaina birojā „Bumbierkoks” par dizaineri. Arī te noder studiju laika gudrības – fotomāksla, krāsu mācības, grafiskās mākslas zināšanas un tas, ka studiju laikā tika iemantota spēja patstāvīgi darīt darbus. Savā brīvajā laikā nodarbojos arī ar glezniecību, kas īpaši mīļa kļuva tieši pasniedzēja V.Paura mākslas lekcijās.
Lasīt visu stāstu

Inese Lustika

Absolvējusi: profesionālā bakalaura studiju programmu „Vides inženieris” un maģistra studiju programmu „Vides aizsardzība”
Strādā: Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālajā vides pārvaldē par vecāko inspektoru.
Tā kā papildus sniedzu iestādes apmeklētājiem arī konsultācijas vides jomā, darbā noder viss iemācītais augstskolā – gan Ērikas Teirumniekas stāstītais par procesiem vidē, gan Edmunda Teirumnieka stāstītais par atkritumu apsaimniekošanas principiem valstī, gan arī Alekseja Avota mācītais par dažāda veida attīrīšanas iekārtu darbību, pamatlietas, kas jādara uzsākot jebkura veida darbību (būvējot māju, sākot ražošanu, veicot izpēti utt.) un kā tas ietekmēs vidi utt. Tāpēc kopumā varu teikt, ka RA saņemtās zināšanas ir profesionālas, praktiskas un reāli pielietojamas dzīvē, tiek iemācīts dzīvot zaļi.
Lasīt visu stāstu
Vispārējās | Studenti | ĀSD | Sports | Zinātne
Piektdiena, 27.03.2015.
RA studente Līga Sondore: „Studijas – tā ir viena no iespējām, kad var augt un attīstīties”

Ne vienam vien studentam, kurš šobrīd studē Rēzeknes Augstskolā (RA) vai arī to jau ir absolvējis, ir labi vārdi, ko teikt gan par RA, gan arī par te pavadīto studiju laiku kopumā. Un kā gan citādi – ja esi izvēlējies īsto profesiju, kas sniedz gandarījumu un aizrauj, tad arī studiju process ir vēl jo interesantāks un emocijām bagātāks. Šim apgalvojumam pilnībā piekrīt arī RA studente un Erasmus studentu apmaiņas programmas dalībniece Līga Sondore.

Trešdiena, 25.03.2015.
RA teātris „ĶerRA” saņem žūrijas Simpātijas balvu RTU Teātra dienās

No 20. līdz 22. martam Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) norisinājās 16. Latvijas Studentu teātra dienas. Rēzeknes Augstskolas (RA) studentu teātris „ĶerRA” Teātra dienās ar panākumiem piedalās jau kopš 2006. gada.

Otrdiena, 24.03.2015.
RA studentes savu pētījumu rezultātus prezentē starptautiskajā studentu konferencē Lietuvā

19. martā Kauņas kolēģijā (Kaunas University of Applied Sciences), Lietuvā  notika starptautiskā studentu konference „Biznesa jautājumi no nākotnes speciālistu skatupunkta 2015” (Business Issues from the Future Specialists Point of View 2015).

Otrdiena, 24.03.2015.
Skolēni aicināti apmeklēt atklāto lekciju Rēzeknes Augstskolā

10. aprīlī plkst. 10.00 Rēzeknes Augstskolā notiks Informācijas diena – būs tikšanas ar studentiem, mācībspēkiem, fakultāšu dekāni stāstīs par studiju iespējām, valsts finansētajām budžeta vietām, uzņemšanas nosacījumiem.

Otrdiena, 24.03.2015.
RA dizaina programmu docētāji tiek uzņemti Latvijas Dizaineru savienībā

Rēzeknes Augstskolas (RA) sadarbība ar Latvijas Dizaineru savienību (LDS) tika uzsākta saistībā ar RA īstenotajām dizaina studiju programmām studiju virzienā „Mākslas”. LDS pārstāvji RA studiju vidi, programmas un studentus ir iepazinuši gan kā vieslektori, gan kā galapārbaudījumu komisijas locekļi, gan arī kā studiju programmu eksperti. 2014. gadā RA tika uzņemta LDS kā asociētais biedrs.

Pirmdiena, 23.03.2015.
Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece apmeklē Rēzeknes Augstskolu

20. martā Rēzeknes Augstskolu (RA) apmeklēja Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece. Vizītes laikā noritēja tikšanās ar Rēzeknes Augstskolas rektoru Edmundu Teirumnieku, tika apskatīta augstskolas infrastruktūra – renovētā ēka Atbrīvošanas alejā 115, jaunuzceltā Inženieru fakultāte, pieejamās laboratorijas.

Pirmdiena, 23.03.2015.
RA zinātnieki prezentē pētījumus akadēmisko disciplīnu vidusjūras konferencē Maltā

Valsts pētījumu programmas projekta  Inovatīvi risinājumi sociālajā telerehabilitācijā Latvijas skolās iekļaujošās izglītības kontekstā vai INO(vatīvi risinājumi) SOC(iālajā) TE(le) REH(abilitācijā) I(iekļaujošās izglītības kontekstā) pētnieki turpina aktīvi strādāt , realizējot valsts pētījuma programmas uzdevumus, tādejādi sekmējot zinātnisko rezultativitāti, veicot starpdisciplinārus zinātniskus pētījumus par aktuāliem izglītības norišu problēmjautājumiem, pamatojoties uz pasaulē atzītām zināšanām un likumsakarībām, veicot teorētisku izpēti par Latvijas izglītības iestāžu izglītojamo ar līdzsvara koordinācijas traucējumiem un no tā izrietošo seku samazināšanos un sabiedrības veselības uzlabošanai iekļaujošas izglītības kontekstā, piesaistot Latvijas zinātnisko institūciju un tautsaimniecības nozaru sadarbības partnerus un ārvalstu ekspertus.

Trešdiena, 18.03.2015.
Rēzeknes Augstskolā par rektoru ievēlēts Edmunds Teirumnieks

Š. g. 18. martā Rēzeknes Augstskolā (RA) notika Satversmes sapulce, kuras laikā noritēja aizklātas rektora vēlēšanas. 

Trešdiena, 18.03.2015.
Rēzeknes Augstskolā ievēlēta Padomnieku konventa vadība

12. martā Rēzeknes Augstskolā (RA) notika Padomnieku konventa sēde. Tajā tika ievēlēts Padomnieku konventa priekšsēdētājs un vietnieks. Turpmākos četrus gadus konventu vadīs Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs, savukārt vietnieka darba pienākumi uzticēti RSEZ SIA „Verems” valdes priekšsēdētājam Jānim Starim.

Otrdiena, 17.03.2015.
RA studente Santa Miezīte – radoša un aktīva

Šis gads Rēzeknes Augstskolai (RA) ir īpašs, jo aprit 90 gadi kopš augstākās izglītības aizsākumiem Rēzeknē. „Īpašs notikums – īpaša un jauna pieeja arī Rēzeknes Augstskolas tēla grafiskajai izveidei,” tā varētu teikt par studiju projektu, ko palīdzējusi izstrādāt arī RA studiju programmas „Interjera dizains” studente Santa Miezīte lektores Diānas Apeles vadībā.


Notikumu kalendārs

Video tiešraides

RA Izdevniecība

Pieslēgties LAIS