Sveicināti, viesis   
 
  [EN] [LV] Web lapas karte 
Informācija
Topošajiem studentiem
Studējošajiem
Absolventiem
Darbiniekiem
Viesiem

Aktuāli
Ievadi savu e-pastu, lai saņemtu jaunāko informāciju par Rēzeknes Augstskolu:
Reklāma


 

INSTRUKCIJA BEZSKAIDRAS NAUDAS OPERĀCIJU VEIKŠANA RATuvākie notikumi
05.01.2015
Sākas ziemas uzņemšana Rēzeknes Augstskolā
Gaidāmās konferences
11.03.2015
Starptautiskā akadēmiskā konference "Zinātnisko pētījumu pārnese studiju procesā".
09.04.2015
Zinātniski - praktiskā konference "Indivīds, sabiedrība, valsts: tiesisko attiecību aktualitātes"
22.04.2015
18. studentu starptautiskā zinātniski praktiskā konference "Cilvēks.Vide.Tehnoloģijas."
23.04.2015
4. starptautiskā zinātniskā konference „Autors. Teksts. Laikmets”.
22.05.2015
Ikgadējā starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība, Integrācija, Izglītība”.
18.06.2015
10. starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Vide. Tehnoloģija. Resursi”
Absolventu veiksmes stāsti

Inese Lustika

Absolvējusi: profesionālā bakalaura studiju programmu „Vides inženieris” un maģistra studiju programmu „Vides aizsardzība”
Strādā: Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālajā vides pārvaldē par vecāko inspektoru.
Tā kā papildus sniedzu iestādes apmeklētājiem arī konsultācijas vides jomā, darbā noder viss iemācītais augstskolā – gan Ērikas Teirumniekas stāstītais par procesiem vidē, gan Edmunda Teirumnieka stāstītais par atkritumu apsaimniekošanas principiem valstī, gan arī Alekseja Avota mācītais par dažāda veida attīrīšanas iekārtu darbību, pamatlietas, kas jādara uzsākot jebkura veida darbību (būvējot māju, sākot ražošanu, veicot izpēti utt.) un kā tas ietekmēs vidi utt. Tāpēc kopumā varu teikt, ka RA saņemtās zināšanas ir profesionālas, praktiskas un reāli pielietojamas dzīvē, tiek iemācīts dzīvot zaļi.
Lasīt visu stāstu

Mārīte Mukāne

Absolvējusi: otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu „Reliģijas pedagoģija”.
Strādā: Daugavpils 24. PII

Ļoti interesantas un noderīgas lekcijas lasīja Jānis Priede, Juris Zarāns un Vladislavs Malahovskis. Kursā mācījāmies 6 studentes no dažādām Latgales vietām.


Lasīt visu stāstu

Elvīra Rimicāne

Absolvējusi: otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu „Vēstures un kultūrvēstures skolotājs”.
Strādā: jau 12.gadu Pušmucovas pamatskolā par Latvijas un pasaules vēstures skolotāju, kur pasniedz stundas 5.–9.klasei.
Uzskatu, ka šodienas studentiem RA ir vēl lielākas iespējas, nekā manā studiju laikā, jo viņi var izmantot Eiropas naudu un projektu rezultātā radīt mācību materiālus Latvijas skolām par latgaliešu kultūras bagātību, kas izmantojami ne tikai literatūras un vēstures stundās, bet arī klases stundās un dažādos pasākumos. Jāpiebilst, ka vēl viena svarīga RA priekšrocība ir tā, ka te ir viszemākā mācību maksa un plašākās iespējas studentiem – pašdarbības pulciņi, starpvalstu projekti, brīnišķīgi pasākumi, kuros ikviens students var izpausties un apliecināt citiem savu vispusību.
Lasīt visu stāstu

Ineta Bogatā

Absolvējusi: profesionālā bakalaura studiju programmu „Sociālais pedagogs”; otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu „Reliģijas pedagoģija”.
Strādā: Daugavpils 12. vidusskolā par sociālo pedagogu.

Studējot sociālo pedagoģiju, nepārtraukti tika akcentēta nepieciešamība nostiprināt un apgūt prasmi sadarboties, strādāt komandā, izprast problēmas cēloņus, lai nonāktu līdz veiksmīgam risinājumam. Lielā mērā tika akcentēta ģimenes loma personības veidošanās procesā – lekciju cikls par ģimenes, bērnu un vecumposmu psiholoģiju, sociālajām garantijām. Nodarbības tika balstītas praktisku zināšanu un prasmju apguvei, risinot konkrētas situācijas lomu spēlēs, analizējot praktiskus piemērus. Rēzeknes Augstskolā iegūtās akadēmiskās zināšanās un dzīves prasmes bija pamats, uz kura veidot un balstīt pedagoģisko darbu skolā.


Lasīt visu stāstu

Gerda Vogule

Absolvējusi: otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmu „Tulks referents”.
Strādā: G. Vogules tulkošanas birojā par zvērinātu tulkotāju.

Ar tulkošanu nodarbojos jau vairākus gadus. Doma par tulkošanas biroja izveidi manī laiku pa laikam uzvirmoja. Kad uzsāku studijas maģistrantūrā, sajutu, ka ir īstais laiks rīkoties. Pateicoties uzņēmējam Ivo Dembovskim, radu iespēju strādāt pašā pilsētas centrā – „Swedbank” ēkā. Domāju, ka arī Rēzeknes un tuvāko apdzīvoto vietu iedzīvotāji labprāt saņemtu kvalitatīvus tulkošanas pakalpojumus.

Ceru, ka tas ir tikai sākums veiksmīgai sadarbībai gan ar klientiem, gan tulkotājiem. Šobrīd kā tulkotāja strādāju pilnas slodzes darbu, sadarbojos arī ar Rēzeknes notāriem, piedāvājot tulkojumu notariālu apstiprinājumu. Nodrošinu tulkojumus dažādās valodās, nepieciešamības gadījumā piesaistot citus profesionālus tulkotājus.


Lasīt visu stāstu
Vispārējās | Studenti | ĀSD | Sports | Zinātne
Trešdiena, 17.12.2014.
Valsts pētījuma programmas inosocterehi pētniecība un darbu semināri Дatvijas rehabilitācijas iestādēs

Rēzeknes Augstskolas Personības Socializācijas pētījumu institūta Valsts pētījumu programmas projekta N1. pētnieku grupa no RA - V. Ļubkina, G. Marzano, I. Prudņikova, S. Ušča, A. Kaupužs, O. Urtāne, M. Rozenfelde, L. Rižakova un M. Reigase, no LU- I. Žogla, I. Cupere, R. Strods un LiepU – D. Berthere, kā arī projekta N2 pētnieku grupa no RTU – A. Kapenieks, A.Gorbunovs, J. Kapenieks un B. Žuga  šī gada nogalē no 11.12.-13.12. apmeklēja Jūrmalas pilsētas pašvaldības SIA „Veselības un sociālās aprūpes centru „Sloka” un Sociālās integrācijas valsts aģentūras rehabilitācijas kompleksu tautsaimniecības partneru vajadzību izpētei, labās prakse apguvei sociālās rehabilitācijas jomā Latvijā.

Trešdiena, 17.12.2014.
Rēzeknes Augstskolas Studējošo padomi turpmāk vadīs Margarita Božko

15. decembrī Rēzeknes Augstskolā (RA) notika Studējošo padomes (SP) prezidenta vēlēšanas.

Otrdiena, 16.12.2014.
Rēzeknes Augstskolas studenti sagādāja prieku ķepaiņiem

15. decembrī Rēzeknes Augstskolas (RA) Studējošo padomes pārstāvji, biedrības „Rēzeknes Augstskolas absolventu asociācija” biedri apmeklēja Rēzeknes dzīvnieku patversmi, lai nodotu ziedojumus un sagādātu prieku ķepaiņiem. Sarūpētajos ziedojumos bija dzīvnieku barība, rotaļlietas, segas.

Otrdiena, 16.12.2014.
RA izdevniecība – vieta, kur idejas pārtop realitātē

Mūsdienās nav iedomājama neviena uzņēmuma, organizācijas darbība bez atpazīstamības zīmes. Savs nosaukums, logo un mājas lapas adrese ir svarīgākie aspekti, lai vairotu ne tikai popularitāti, sekmētu atpazīstamību, bet arī nodrošinātu veiksmīgu savstarpējo sadarbību.

Piektdiena, 12.12.2014.
Notika RA starpfakultāšu sadraudzības pasākums

Decembrī Rēzeknes Augstskolā (RA) sesijas laiku ieskandināja Studējošo padomes rīkotais starpfakultāšu sadraudzības pasākums „Visi vienā katlā!”. Katrai fakultātei bija uzdevums ierasties savai fakultātei raksturīgajā krāsā un sagatavot mājasdarbu – prezentāciju. Pasākums bija izveidots ar mērķi saliedēt dažādu fakultāšu un studiju virzienu studentus.

Ceturtdiena, 11.12.2014.
Rēzeknes Augstskolai – sava katlu māja

Rēzeknes Augstskola (RA) ir moderna, strauji augoša un inovatīvām bagāta augstākās izglītības iestāde. Par to liecina ne tikai zinātniskie raksti, pētījumi, jaunās studiju programmas, bet arī praktiski īstenotās novatorās idejas.

Trešdiena, 10.12.2014.
Iesaisties akcijā „Students palīdz bērnam”!

Rēzeknes Augstskolas Studējošo padome organizē labdarības akciju „Students palīdz bērnam”.

Trešdiena, 10.12.2014.
Projekta koordinatoru seminārs Rēzeknes Augstskolā

5. un 6. decembrī Rēzeknes Augstskolā (RA) notika Leonardo da Vinci programmas projekta „Improvement of Social Pedagogues Professional Qualification by Mediation Implementation” (MeImp) Nr. LLP-LdV-TOI-2013-LT-0141 seminārs, kurā piedalījās projekta partneru koordinatori: Zigmas Giedrimas no Viļņas „PII initiative of aid for teens”, Angele Kaušyliene no Lietuvas Pedagoģijas universitātes, Valdemaras Šoblinskas no Viļņas kolēģijas un Lenore Kahler no „Arbeit und Leben Thüringen” Erfurtē (Vācija), Svetlana Ušča un Rita Orska no Rēzeknes Augstskolas.

Trešdiena, 10.12.2014.
Konsultatīvā stunda Rēzeknes Augstskolas bibliotēkā

Ceturtdien, 11. decembrī, no plkst. 15.00 līdz plkst. 16.00 Rēzeknes Augstskolas bibliotēkas lasītavā (Atrīvošanas alejā 115, K-4) tiekat laipni aicināti uz konsultatīvo stundu.

Otrdiena, 09.12.2014.
Rēzeknes Augstskolā notika A. Kazinovska un S. Keiša grāmatas prezentācija

9.decembrī Rēzeknes Augstskolā notika Balvu novada Domes priekšsēdētāja Andra Kazinovska un Dr. oec. profesora Staņislava Keiša grāmatas – vērienīgās monogrāfijas „Reģionālā attīstība Latvijā: administratīvi teritoriālās reformas norises gaita, problēmas un risinājumi” – prezentācija.


Notikumu kalendārs

Video tiešraides

RA Izdevniecība

Pieslēgties LAIS