Sveicināti, viesis   
 
  [EN] [LV] Web lapas karte 
Informācija
Topošajiem studentiem
Studējošajiem
Absolventiem
Darbiniekiem
Viesiem

Aktuāli
Ievadi savu e-pastu, lai saņemtu jaunāko informāciju par Rēzeknes Augstskolu:


Reklāma


 

Informācija par reģistrēšanos kārtējam studiju semestrim Rēzeknes Augstskolas studentiem

Saskaņā ar kārtību, kādā notiek reģistrēšanās studiju semestrim Rēzeknes Augstskolā, visiem pilna un nepilna laika bakalaura, maģistra un profesionālo studiju programmu studējošajiem laika posmā no 25.08.2014. līdz 07.09.2014. ir jāreģistrējas kārtējam (rudens) studiju semestrim.

Lai reģistrētos studijām, Rēzeknes Augstskolas informatīvajā sistēmā (www.lais.lv - Rēzeknes Augstskola (jaunā versija)) jāveic šādas darbības: jāpiesakās ar savu lietotājvārdu un paroli, jāizvēlas: programmas aktualitātes – darbības - reģistrācija studiju semestrim – reģistrēties nākamajam semestrim. Jāpārliecinās, vai studējošā datos ir nomainīts studiju semestris.

Paroles nozaudēšanas gadījumā to var atjaunot pie RAIS administratora, sūtot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un/vai studenta apliecības numuru uz e-pastu: Olga.Karacejeva@ru.lv

Apstiprinātā kārtība, kādā notiek reģistrēšanās studiju semestrim Rēzeknes Augstskolā

Informācija par izziņu, izsaukumu un sekmju izrakstu pieteikšanu

Sākot ar 26.08.2014. studējošie izziņas, izsaukumus un sekmju izrakstus varēs pieteikt elektroniski, sūtot uz e-pastu: Olga.Karacejeva@ru.lv savu vārdu, uzvārdu, personas kodu, studiju programmas nosaukumu, izziņas adresātu un izziņas informatīvo raksturu (piemēram, par studijām, par sekmību, par imatrikulācijas termiņiem utt.) vai ierodoties Rēzeknes Augstskolas Studiju daļā Atbrīvošanas aleja 115, 319.kab.

Par pieteikšanos Rēzeknes Augstskolas dienesta viesnīcā

Rēzeknes Augstskola (RA) visiem studentiem, gan tiem, kuri uzsāks studijas rudenī un būs pirmkursnieki, gan vecāko kursu pārstāvjiem, gan nepilnā laikā studējošajiem, pilnībā nodrošina vietu studentu dienesta viesnīcā (Maskavas ielā 22). Ēka ir nesen nosiltināta, tai nomainīti logi, vairākos stāvos veikts kosmētiskais remonts.

Lai gādātu par studentu ērtībām, maksātspēju un ņemtu vērā dažādas vēlmes, RA piedāvā  istabu maksu dalīt uz diviem, trim cilvēkiem, tāpat var dzīvot atsevišķi. Maksa par dzīvošanu dienesta viesnīcā (cenā ir iekļauts internets, ledusskapja izmantošana, komunālie izdevumi (elektrība, karstais ūdens, aukstais ūdens)):

vienvietīga istaba maksā: EUR 115,00

divvietīga istaba maksā: EUR 65,00  

trīsvietīga istaba maksā: EUR 43,00  

četrvietīga istaba maksā: EUR 35,00  

Nepilna laika grupās studējošajiem ir iespēja laikus rezervēt vietu dienesta viesnīcā, un maksa par vienu diennakti ir EUR 8,01.  Dienesta viesnīcā ir iespējams izmantot veļas mašīnu, pieejams internets, katrā istabā ir ledusskapis.

No 18. augusta aicināti zvanīt pa tālruni 6 4634195 dienesta viesnīcas vadītājai Veltai Uzuleņai. Iekārtoties istabiņās varēs 30. un 31. augustā no plkst. 12.00 līdz 20.00


Tuvākie notikumi
01.09.2014
Rēzeknes Augstskolas Zinību diena un Rozes svētki
26.09.2014
Zinātnieku nakts Rēzeknes Augstskolā
13.10.2014
Karjeras nedēļa Rēzeknē
21.10.2014
Asinsdonoru diena Rēzeknes Augstskolā
Gaidāmās konferences
19.09.2014
III starptautiskā zinātniski praktiskā konference „Māksla un mūzika kultūras diskursā”
21.11.2014
7. starptautiskā latgalistikas konference KRUSTPUNKTI PIEROBEŽAS KULTŪRĀ, VALODĀ, VĒSTURĒ
21.11.2014
7. storptautyskuo latgalistikys konfereņce KRYSTPUNKTI PĪRŪBEŽYS KULTURĀ, VOLŪDĀ, VIESTURĒ
Absolventu veiksmes stāsti

Inese Lustika

Absolvējusi: profesionālā bakalaura studiju programmu „Vides inženieris” un maģistra studiju programmu „Vides aizsardzība”
Strādā: Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālajā vides pārvaldē par vecāko inspektoru.
Tā kā papildus sniedzu iestādes apmeklētājiem arī konsultācijas vides jomā, darbā noder viss iemācītais augstskolā – gan Ērikas Teirumniekas stāstītais par procesiem vidē, gan Edmunda Teirumnieka stāstītais par atkritumu apsaimniekošanas principiem valstī, gan arī Alekseja Avota mācītais par dažāda veida attīrīšanas iekārtu darbību, pamatlietas, kas jādara uzsākot jebkura veida darbību (būvējot māju, sākot ražošanu, veicot izpēti utt.) un kā tas ietekmēs vidi utt. Tāpēc kopumā varu teikt, ka RA saņemtās zināšanas ir profesionālas, praktiskas un reāli pielietojamas dzīvē, tiek iemācīts dzīvot zaļi.
Lasīt visu stāstu

Edgars Blinovs

Absolvējis: profesionālā bakalaura studiju programmu „Jurists”; profesionālā maģistra studiju programmu „Tiesību zinātne”.
Strādā: Rēzeknes novada Ozolaines pagasta pārvaldes vadītājs
Kopumā studiju programmas gan obligātie, gan izvēles priekšmeti mani apmierināja un zināšanas, iegūtas studiju laikā, joprojām noder, pildot sava darba amata pienākumus. Nākot studēt uz RA, man bija nodoms un vēlēšanās iesaistīties Studējošo pašpārvaldē. Visa studiju laika garumā aktīvi piedalījos studentu dzīvē, par ko liecina fakts, ka 3. kursā kļuvu par HJZF Studējošo pašpārvaldes vadītāju, kuru vadīju līdz bakalaura studiju programmas „Jurists” absolvēšanai. Tie bija neaizmirstami un no dzīves neizsvītrojami studentu gadi.
Lasīt visu stāstu

Sintija Lesniece

Absolvējusi: otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmu „Tiesību zinātne”.
Strādā: Rugāju novada domē par juriskonsulti.
Pēc RA bakalaura grāda iegūšanas „Tiesību zinātnē” es iestājos darbā savā specialitātē Rugāju novada domē un uzsāku profesionālo karjeru kā juriskonsulte. Teorētiskās zināšanas varēju izmantot reālā darbībā un vienlaicīgi mācīties no reāliem dzīves piemēriem. Man noticēja, un šajā brīdī sākās mana profesionālā izaugsme. Neviens nevar skaidri pateikt, kurp mūs aizvedīs dzīves līkloči, bet šodien un tagad ir patiess prieks un gandarījums darīt darbu, kas patīk un iedvesmo, kā arī turpināt iegūt arvien jaunas zināšanas savā profesijā, pašizglītoties.
Lasīt visu stāstu

Ineta Bogatā

Absolvējusi: profesionālā bakalaura studiju programmu „Sociālais pedagogs”; otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu „Reliģijas pedagoģija”.
Strādā: Daugavpils 12. vidusskolā par sociālo pedagogu.

Studējot sociālo pedagoģiju, nepārtraukti tika akcentēta nepieciešamība nostiprināt un apgūt prasmi sadarboties, strādāt komandā, izprast problēmas cēloņus, lai nonāktu līdz veiksmīgam risinājumam. Lielā mērā tika akcentēta ģimenes loma personības veidošanās procesā – lekciju cikls par ģimenes, bērnu un vecumposmu psiholoģiju, sociālajām garantijām. Nodarbības tika balstītas praktisku zināšanu un prasmju apguvei, risinot konkrētas situācijas lomu spēlēs, analizējot praktiskus piemērus. Rēzeknes Augstskolā iegūtās akadēmiskās zināšanās un dzīves prasmes bija pamats, uz kura veidot un balstīt pedagoģisko darbu skolā.


Lasīt visu stāstu

Daina Strode

Absolvējusi: akadēmiskā bakalaura studiju programmu „Filoloģija”; otrā līmeņa augstākās izglītības studiju programmu „Latviešu valodas un literatūras skolotājs”; akadēmiskā maģistra studiju programmu „Filoloģija”.
Strādā: Austrumlatgales Profesionālajā vidusskolā, kur māca 1. – 3. kursu audzēkņiem latviešu valodu un literatūru.
Filologos guvu pirmās iemaņas un izpratni, ka valoda ir daudz dziļāka, nekā šķiet, un ka literatūra atklāj tik daudzas mūsu dzīves šķautnes. Tikai filologa spēkos ir šīs šķautnes pamanīt un atklāt citiem. Studējot RA, kā vienu no prioritātēm izmantoju studijas ārzemēs ERASMUS programmas ietvaros. Savu redzesloku paplašināju, studējot vienā no Polijas skaistākajām pilsētām – Wroclavā. Joprojām fascinē poļu valoda, kuras pamatus apguvu Wroclavā.
Lasīt visu stāstu
Vispārējās | Studenti | ĀSD | Sports | Zinātne
Piektdiena, 22.08.2014.
Rēzeknes Augstskolā viesojās 1955. gada absolventi

20. augustā Rēzeknes Augstskolu (RA) apmeklēja 1955. gada Rēzeknes Pedagoģiskās skolas absolventi. Ciemiņi iepazinās ar jaunuzcelto Inženieru fakultātes ēku, rekonstruēto ēku Atbrīvošanas alejā 115, kavējās atmiņās par savu studiju laiku Rēzeknē. Tolaik, 1951. gadā kursā esot bijuši 28 studenti, tomēr uz Rēzekni šogad no tuvākām un tālākām vietām ceļu mēroja 7 absolventi – satikties, atcerēties, iepazīt pilsētu un savu bijušo skolu no jauna.

Trešdiena, 20.08.2014.
Par dokumentu pieņemšanu RA doktora līmeņa studiju programmās

Rēzeknes Augstskola šobrīd īsteno trīs doktora līmeņa studiju programmas: „Pedagoģija”, „Vides inženierzinātne”, „Sociotehnisko sistēmu modelēšana”. Uzņemšana šajās programmās notiks no 25. līdz 28. augustam Atbrīvošanas alejā 115 (3. stāvā, 319. auditorijā). Tālrunis uzziņām: 28663255.

Otrdiena, 19.08.2014.
Par reģistrēšanos studijām Rēzeknes Augstskolas Madonas filiālē

25. augustā no plkst. 12.00 līdz 16.00 notiks reģistrēšanās studijām un līgumu slēgšana Rēzeknes Augstskolas Madonas filiālē (Valdemāra bulvārī 6-117. kabinetā).

Otrdiena, 19.08.2014.
Rēzeknes Augstskolā turpinās uzņemšana nepilna laika un maksas studijām

No 25. augusta līdz 15. septembrim Rēzeknes Augstskolā, Atbrīvošanas alejā 115, 219. kabinetā, notiks dokumentu iesniegšana pilna laika maksas studijās un nepilna laika studijās.

Otrdiena, 19.08.2014.
Par reģistrēšanos studijām Rēzeknes Augstskolā

21. un 22. augustā no plkst. 9.00 līdz 16.00 Rēzeknes Augstskolā, Atbrīvošanas alejā 115, 121. kabinetā, notiks reģistrēšanās studijām un līgumu slēgšana. Lūgums līdzi ņemt personu apliecinošu dokumentu.

Otrdiena, 19.08.2014.
Marta Korkla: „Meklēju un atradu savu augstskolu”

Marta Korkla septembrī studēs Rēzeknes Augstskolas (RA) Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes studiju programmas „Tiesību zinātne” 3. kursā. Šo specialitāti viņa izvēlējās, cītīgi apsverot piedāvātās perspektīvas.

Otrdiena, 19.08.2014.
Rita Linuža: „Ja ir interese un centība, vēlēšanās darīt un pilnveidoties, tad ir sekmes un panākumi”

Rita Linuža no 2011. gada ir Rēzeknes Augstskolas (RA) studente. Par sev tuvāko specialitāti pēc Kārsavas vidusskolas absolvēšanas izvēlējās RA Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes piedāvāto pamatstudiju programmu „Tiesību zinātnes”.

Otrdiena, 19.08.2014.
Par pieteikšanos Rēzeknes Augstskolas dienesta viesnīcā

Rēzeknes Augstskola (RA) visiem studentiem, gan tiem, kuri uzsāks studijas rudenī un būs pirmkursnieki, gan vecāko kursu pārstāvjiem, gan nepilnā laikā studējošajiem, pilnībā nodrošina vietu studentu dienesta viesnīcā (Maskavas ielā 22). Ēka ir nesen nosiltināta, tai nomainīti logi, vairākos stāvos veikts kosmētiskais remonts.

Trešdiena, 13.08.2014.
ARPC nometnes „Zelta kurpīte” mazākie dalībnieki apmeklē Rēzeknes Augstskolu

12. augustā Rēzeknes Augstskolu (RA) apmeklēja Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra (ARPC) „Zeimuļs” nometnes „Zelta kurpīte” paši mazākie dalībnieki kopā ar nometnes vadītāju Dzintru Gribusti.

Trešdiena, 13.08.2014.
Rēzeknes Augstskola piedalās bērnu ratiņu parādē

Šī gada 3. augustā Rēzeknes pilsētas svētku ietvaros notika bērnu Ratiņu parāde, kuru organizēja Māmiņu klubs sadarbībā ar pašvaldības aģentūru „Rēzeknes kultūras un tūrisma centrs” un ar Rēzeknes pilsētas domi.


Notikumu kalendārs

Video tiešraides

RA Izdevniecība

Studiju kursu katalogs