Sveicināti, viesis   
 
  [EN] [LV] Web lapas karte 
Informācija
Topošajiem studentiem
Studējošajiem
Absolventiem
Darbiniekiem
Viesiem

AktuāliIevadi savu e-pastu, lai saņemtu jaunāko informāciju par Rēzeknes Augstskolu:


Reklāma
 
Tuvākie notikumi
01.08.2015
„Augstākajai izglītībai Rēzeknē - 90”
25.09.2015
Zinātnieku nakts 2015
Gaidāmās konferences
24.09.2015
IV starptautiskā zinātniski praktiskā konference MĀKSLA UN MŪZIKA KULTŪRAS DISKURSĀ (Pieteikšanās ir pagarināta līdz 07.04.2015.)
Absolventu veiksmes stāsti

Ruta Suseja

Absolvējusi: akadēmiskā bakalaura studiju programmu „Filoloģija”.
Strādā: Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā par vecāko bibliogrāfi.
Mācību kursi, kuri visvairāk patika, bija „Folklora”, „Antīkā literatūra”, „Režijas pamati”, „Retorika”. Bet visnoderīgākie manam ikdienas darbam – „Latgaliešu literatūra”, „Latgaliešu valodas gramatika” un, protams, latviešu literatūras vēstures un ārzemju literatūras priekšmeti. Studiju laiks atmiņā palicis kā viens no skaistākajiem un interesantākajiem dzīves periodiem. Te es ieguvu labu izglītību, satiku domubiedrus, draugus, personīgajā dzīvē – satiku savu dzīvesbiedru, kurš arī ir Rēzeknes Augstskolas absolvents.
Lasīt visu stāstu

Agita Ceruka

Absolvējusi: otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu „Finanses”
Strādā: par AS „Latvijas valsts meži” Pļaviņu kokaudzētavas vadītāju
Apgūstot ekonomiskās zināšanas, cilvēks var strādāt arī vairākās tautsaimniecības nozarēs. Šobrīd es nestrādāju par grāmatvedi, nestrādāju par finansistu, bet esmu kokaudzētavas vadītāja, taču šajā darbā man noder visas kādreiz iegūtās zināšanas Rēzeknes Augstskolā, jo man ir jāsastāda kokaudzētavas budžets, tas ir saprātīgi jāplāno, kā izlietot, tāpat arī algu aprēķināšana ir uz maniem pleciem – līdz ar to visas manas ekonomikas jomā gūtās zināšanas man noder.
Lasīt visu stāstu

Edgars Blinovs

Absolvējis: profesionālā bakalaura studiju programmu „Jurists”; profesionālā maģistra studiju programmu „Tiesību zinātne”.
Strādā: Rēzeknes novada Ozolaines pagasta pārvaldes vadītājs
Kopumā studiju programmas gan obligātie, gan izvēles priekšmeti mani apmierināja un zināšanas, iegūtas studiju laikā, joprojām noder, pildot sava darba amata pienākumus. Nākot studēt uz RA, man bija nodoms un vēlēšanās iesaistīties Studējošo pašpārvaldē. Visa studiju laika garumā aktīvi piedalījos studentu dzīvē, par ko liecina fakts, ka 3. kursā kļuvu par HJZF Studējošo pašpārvaldes vadītāju, kuru vadīju līdz bakalaura studiju programmas „Jurists” absolvēšanai. Tie bija neaizmirstami un no dzīves neizsvītrojami studentu gadi.
Lasīt visu stāstu

Skaidrīte Svikša

Absolvējusi: akadēmiskā bakalaura studiju programmu „Filoloģija”.
Strādā: Rēzeknes pilsētas domē un „Vietējā Latgales Avīzē”.

Ar dziļu pārliecību saku, ka šī studiju iespēja ļāva man dzīvē uzrakstīt (kaligrāfiski skaisti un gramatiski pareizi) manu humanitāro sirdi un eksakto prātu vienojošu burtu „i” un uzlikt filoloģisku punktu uz tā.


Lasīt visu stāstu

Evita Kļaviņa

Absolvējusi: profesionālo bakalaura studiju programmu „Ekonomika” ar studiju moduli „Uzņēmējdarbības tiesības”; profesionālo maģistra studiju programmu „Finanšu vadība”.
Strādā: Malnavas koledžā par ekonomisko priekšmetu skolotāju; ir sava audzināmā grupa, kuras jaunieši apgūst banku zinības un finanses.
Uzsākot darbu, noderēja pamatzināšanas par ekonomiku, jo, aizejot uz augstskolu, mums par ekonomiku bija ļoti minimāla nojausma, tik vien, cik tiek apgūts mācību priekšmeta „Ekonomika” ietvaros. Augstskola sniedza zināšanas mikroekonomikā, makroekonomikā un uzņēmējdarbības un tiesību pamatos, guvu priekšstatu, kā norit ekonomiskie procesi Latvijā un pasaulē. Tas viss noderēja darbā.
Lasīt visu stāstu
Vispārējās | Studenti | ĀSD | Sports | Zinātne
Pirmdiena, 29.06.2015.
1. augustā – „Augstākajai izglītībai Rēzeknē – 90”

2015. gada 1. augustā Rēzeknes Augstskolā (RA) notiks svinīgs pasākums „Augstākajai izglītībai Rēzeknē – 90”, kur tiks akcentēta Rēzeknes Augstskolas loma augstākās izglītības tradīcijas pārmantošanā un kopšanā, ciemos tiks gaidīti ministriju pārstāvji, sadarbības partneri, kā arī Rēzeknes Augstskolas absolventi un, protams, visi tie, kuri savulaik mācījušies vai strādājuši Rēzeknes Pedagoģiskajā skolā, Rēzeknes internātskolā un Rēzeknes Valsts skolotāju institūtā.

Piektdiena, 26.06.2015.
Žurnālā „Pastaiga” lasiet par Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultātes ēkas tapšanu

Žurnālā „Pastaiga” (2015. gada jūlija numurā) atrodams plašs apraksts par Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultātes ēkas tapšanu.

Ceturtdiena, 25.06.2015.
Sākusies elektroniskā pieteikšanās studijām pamatstudiju programmās

No 25. jūnija vienotajā valsts un pašvaldību portālā www.latvija.lv darbu uzsācis e-pakalpojums „Elektroniskā pieteikšanās studijām pamatstudiju programmās”. 

Ceturtdiena, 25.06.2015.
Radošo darbu izstāde un galda klājumu prezentācija RA

Šī gada martā Rēzeknes Augstskolas (RA) Mūžizglītības centra programmā 12 pedagogi uzsāka tālākizglītību jaunā programmā „Mājturības un tehnoloģiju mācību priekšmeta saturs un didaktika” (programmas apjoms 160 stundas). Sertifikātus par programmas apguvi 18. jūnijā saņēma 10 pedagogi. Šajā dienā visi interesenti tika aicināti uz programmas absolventu radošo darbu izstādes „Dabas formas tehnoloģijās” atklāšanu. Tāpat arī bija iespējams piedalīties galda klājuma prezentācijā „Papardes ziedu meklējot”.

Ceturtdiena, 25.06.2015.
RA absolvents Kaspars Strods: „Augstskolā studentam ir gan jāstudē, gan arī jāiesaistās ārpusstudiju aktivitātēs”

Kaspars Strods šovasar absolvēja Rēzeknes Augstskolas (RA) bakalaura studiju programmu „Lietišķā vēsture”. Viņš stāsta, ka atmiņā jo īpaši spilgti palikusi pirmā iepazīšanās ar kursa biedriem un pasniedzējiem, tāpat arī interesantie studiju priekšmeti, prakses muzejā un arhīvā, kā arī ikgadējās ekskursijas uz dažādām Latvijas vietām.

Ceturtdiena, 25.06.2015.
Rēzeknes Augstskolu absolvē 284 jauni speciālisti

Rēzeknes Augstskolā (RA) sācies izlaidumu laiks. Šis studiju gads ir bijis ļoti piesātināts –augstskolas studenti sāka izmantot jaunās inženierzinātņu laboratorijas nesen uzbūvētajā Inženieru fakultātes ēkā, intensīvi tika stiprināta sakne ar darba devējiem, lai nodrošinātu studējošajiem labākas prakses iespējas, pilnveidota sadarbība ar ārvalstu partneriem, lai sekmētu internacionalizāciju.

Piektdiena, 19.06.2015.
Folkloras praktikums Dagdā

No 25. jūnija līdz 1. jūlijam Dagdā notiks Rēzeknes Augstskolas (RA) folkloras praktikums. Ekspedīcijas tēma: senie amati.

Piektdiena, 19.06.2015.
Rēzeknē tiek dibināta Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola

Rēzeknes Augstskolas (RA) Senāta sēdē 19. jūnijā tika skatīts jautājums par jaunas vispārizglītojošās izglītības iestādes dibināšanu. Sēdē nolemts, ka Rēzeknes Augstskola atvērs Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolu vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinātņu un tehnikas virziena programmu īstenošanai.

Trešdiena, 17.06.2015.
RA absolvente Tatjana Poļakova: „Interesants studiju process ir tad, kad pilnveidojies pats un vari darboties radoši.”

Tatjana Poļakova ir šīgada Rēzeknes Augstskolas absolvente, kura apguva zināšanas otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Sociālais pedagogs”.

Trešdiena, 17.06.2015.
ESI ATVĒRTS KOPĀ AR MUMS! Diāna Bravacka piedalīsies LangOER projekta starptautiskajā skolotāju individuālo darbu konkursā

2015. gada 21. maijā Rēzeknes Augstskolā (RA), īstenojot LangOER projektu, noslēdzās skolotājiem paredzētie kursi par brīvi pieejamiem izglītības resursiem jeb OER skolai un interešu izglītībai. Kursu noslēgumā skolotāji prezentēja radošos mājasdarbus, demonstrējot savas jauniegūtās zināšanas par digitālajiem rīkiem valodu apguvē un atklājot mūsdienīgu pieeju novadmācības un citu mācību priekšmetu apguvē.


Notikumu kalendārs

Video tiešraides

RA Izdevniecība

Pieslēgties LAIS