Sveicināti, viesis   
 
  [EN] [LV] Web lapas karte 
Informācija
Topošajiem studentiem
Studējošajiem
Absolventiem
Darbiniekiem
Viesiem

Aktuāli
Ievadi savu e-pastu, lai saņemtu jaunāko informāciju par Rēzeknes Augstskolu:
Reklāma


 

INSTRUKCIJA BEZSKAIDRAS NAUDAS OPERĀCIJU VEIKŠANA RA

Rēzeknes Augstskolas studentu - absolventu ievērībai!

Šodien
Pieteikšanās uz Sergeja Boļšakova vārdā nosaukto pētniecisko ideju konkursu
Tuvākie notikumi
30.01.2015
Izlaidumu norise RA Inženieru fakultātes absolventiem
31.01.2015
Izlaidumu norise Rēzeknes Augstskolā
04.02.2015
RA absolventes Līgas Čeveres grāmatas „Arhetipi un žanriskās iezīmes šausmu stāstos” prezentācija
04.02.2015
Rēzeknes Augstskolu apmeklēs Latvijas Islāma kultūras centra priekšsēdētājs
06.02.2015
Izlaidumu norise RA Izglītības un dizaina fakultātes absolventiem
11.02.2015
Rēzeknes Augstskola aicina skolēnus pieteikties Ēnu dienai
13.02.2015
Izlaidums studiju programmas „Robežapsardze” absolventiem
17.02.2015
Asins donoru diena Rēzeknes Augstskolā
27.02.2015
Starptautiskā izglītības izstāde „Skola 2015”
Gaidāmās konferences
11.03.2015
Starptautiskā akadēmiskā konference "Zinātnisko pētījumu pārnese studiju procesā".
09.04.2015
Zinātniski - praktiskā konference "Indivīds, sabiedrība, valsts: tiesisko attiecību aktualitātes"
22.04.2015
19. studentu starptautiskā zinātniski praktiskā konference "Cilvēks.Vide.Tehnoloģijas."
23.04.2015
4. starptautiskā zinātniskā konference „Autors. Teksts. Laikmets”.
22.05.2015
Ikgadējā starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība, Integrācija, Izglītība”.
18.06.2015
10. starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Vide. Tehnoloģija. Resursi”
24.09.2015
IV starptautiskā zinātniski praktiskā konference MĀKSLA UN MŪZIKA KULTŪRAS DISKURSĀ
Absolventu veiksmes stāsti

Jeļena Ornicāne

Absolvējusi: 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmu „Ekonomika” ar specializāciju „Finanšu un grāmatvedības vadība”.
Strādā: Rēzeknē, SIA „Grand Latgale” (viesnīcas pakalpojumi) par galveno grāmatvedi.
Gribu atzīmēt, ka mums ļoti noderēja tādi priekšmeti kā: „Zinātniskā darba pamati” (prof. Z.Matule), kur mēs apguvām visu nepieciešamo kursu darbu un diplomdarbu izstrādei, mērķu, uzdevumu un secinājumu formulēšanai; „Lietvedības pamati” (A.Puzule), kas ir viena no grāmatveža, ekonomista un citu speciālistu praktiskā darba sastāvdaļām (mācēt noformēt kvalitatīvu dokumentu ļoti noder ikdienas darbā); „Psiholoģija” (Makarova), kas palīdz veidot attiecības gan ar kolektīvu, gan ar citiem uzņēmumiem un valsts iestādēm.
Lasīt visu stāstu

Agita Ceruka

Absolvējusi: otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu „Finanses”
Strādā: par AS „Latvijas valsts meži” Pļaviņu kokaudzētavas vadītāju
Apgūstot ekonomiskās zināšanas, cilvēks var strādāt arī vairākās tautsaimniecības nozarēs. Šobrīd es nestrādāju par grāmatvedi, nestrādāju par finansistu, bet esmu kokaudzētavas vadītāja, taču šajā darbā man noder visas kādreiz iegūtās zināšanas Rēzeknes Augstskolā, jo man ir jāsastāda kokaudzētavas budžets, tas ir saprātīgi jāplāno, kā izlietot, tāpat arī algu aprēķināšana ir uz maniem pleciem – līdz ar to visas manas ekonomikas jomā gūtās zināšanas man noder.
Lasīt visu stāstu

Ineta Bogatā

Absolvējusi: profesionālā bakalaura studiju programmu „Sociālais pedagogs”; otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu „Reliģijas pedagoģija”.
Strādā: Daugavpils 12. vidusskolā par sociālo pedagogu.

Studējot sociālo pedagoģiju, nepārtraukti tika akcentēta nepieciešamība nostiprināt un apgūt prasmi sadarboties, strādāt komandā, izprast problēmas cēloņus, lai nonāktu līdz veiksmīgam risinājumam. Lielā mērā tika akcentēta ģimenes loma personības veidošanās procesā – lekciju cikls par ģimenes, bērnu un vecumposmu psiholoģiju, sociālajām garantijām. Nodarbības tika balstītas praktisku zināšanu un prasmju apguvei, risinot konkrētas situācijas lomu spēlēs, analizējot praktiskus piemērus. Rēzeknes Augstskolā iegūtās akadēmiskās zināšanās un dzīves prasmes bija pamats, uz kura veidot un balstīt pedagoģisko darbu skolā.


Lasīt visu stāstu

Daina Strode

Absolvējusi: akadēmiskā bakalaura studiju programmu „Filoloģija”; otrā līmeņa augstākās izglītības studiju programmu „Latviešu valodas un literatūras skolotājs”; akadēmiskā maģistra studiju programmu „Filoloģija”.
Strādā: Austrumlatgales Profesionālajā vidusskolā, kur māca 1. – 3. kursu audzēkņiem latviešu valodu un literatūru.
Filologos guvu pirmās iemaņas un izpratni, ka valoda ir daudz dziļāka, nekā šķiet, un ka literatūra atklāj tik daudzas mūsu dzīves šķautnes. Tikai filologa spēkos ir šīs šķautnes pamanīt un atklāt citiem. Studējot RA, kā vienu no prioritātēm izmantoju studijas ārzemēs ERASMUS programmas ietvaros. Savu redzesloku paplašināju, studējot vienā no Polijas skaistākajām pilsētām – Wroclavā. Joprojām fascinē poļu valoda, kuras pamatus apguvu Wroclavā.
Lasīt visu stāstu

Dina Kravale

Absolvējusi: profesionālā bakalaura studiju programmu „Svešvalodas (angļu) skolotājs”.
Strādā: Balvu pamatskolā par angļu valodas skolotāju

Studijas tiešām prasīja daudz laika un darba, taču tas deva drošu pamatu turpmākajam darbam. Izvēlējos Rēzeknes Augstskolu, jo esmu pārliecināta, ka šeit iegūtā izglītība ir patiešām kvalitatīva, un turklāt pasniedzēji un citi augstskolas darbinieki ir profesionāli un ļoti atsaucīgi.


Lasīt visu stāstu
Vispārējās | Studenti | ĀSD | Sports | Zinātne
Otrdiena, 27.01.2015.
Rēzeknes Augstskolas pārstāvji piedalījās starptautiskā biznesa forumā Polijā

23. janvārī Belostokas Tehnoloģiju Universitātē (Bialystok University of Tehnology) norisinājās starptautiskais biznesa forums „Starptautiskā  biznesa pieredze studentiem, mācībspēkiem un uzņēmējiem: Polijas, Lietuvas un Latvijas perspektīvas”. Starptautiskajā biznesa forumā piedalījās Rēzeknes Augstskolas (RA) Ekonomikas un vadības fakultātes  docētāji, studenti un Rēzeknes uzņēmēji.  

Pirmdiena, 26.01.2015.
Biznesa inkubators Ideju Viesnīca pirmais noslēdz līgumu ar LIAA

Biznesa inkubators Ideju Viesnīca 2015.gada 22.janvārī noslēdza līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, kas ļauj sniegt inkubācijas pakalpojumus uzņēmējiem līdz 2015.gada 31.oktobrim.

Trešdiena, 21.01.2015.
Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile apmeklēja Rēzeknes Augstskolu

16. janvārī LR izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile viesojās Rēzeknes Augstskolā (RA). Kopā ar parlamentāro sekretāru Edvardu Smiltēnu, padomnieci komunikācijas jautājumos Egiju Saļņikovu, RA administrācijas pārstāvjiem tika aplūkots Latgales aparātbūves tehnoloģiju centrs. Ministri ieinteresēja jautājums par to, kā notiek sadarbība starp uzņēmējiem, kā praksēs tiek iesaistīti studenti.

Otrdiena, 20.01.2015.
RA doktorante Jeļena Laškova gūst balvu zinātnisko rakstu konkursā

2014. gada nogalē Rēzeknes Augstskolas (RA) doktora programmas „Pedagoģija” doktora grāda kandidāte Jeļena Laškova (zinātniskā vadītāja Dr.paed. Aina Strode) piedalījās Slovākijā organizētajā 3. Starptautiskajā virtuālajā konferencē ARSA-2014 (Advanced Research in Scientific Areas).

Piektdiena, 16.01.2015.
Rēzeknes atbrīvošanas no lieliniekiem 95. gadadienas pasākumi

Šī gada janvārī Latvijā tiek atzīmēta Latgales atbrīvošanas operācijas 95. gadadiena. Latgales atbrīvošanas kaujas bija noslēdzošais posms Latvijas atbrīvošanas cīņās, bet Rēzeknes atbrīvošana bija nozīmīgs etaps Latgales atbrīvošanas kaujās.

Trešdiena, 14.01.2015.
Rēzeknes Augstskola paraksta sadarbības līgumu ar Rēzeknes Valsts poļu ģimnāziju

13. janvārī Rēzeknes Augstskolā (RA) tika parakstīts sadarbības līgums starp Rēzeknes Augstskolu un Rēzeknes Valsts poļu ģimnāziju. Līgumu parakstīja Rēzeknes Augstskolas rektors Edmunds Teirumnieks un Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas direktore Valentīna Šidlovska.

Trešdiena, 14.01.2015.
Notiks RA absolventes Līgas Čeveres grāmatas „Arhetipi un žanriskās iezīmes šausmu stāstos” prezentācija

16. janvārī Kaunatas vidusskolā notiks Rēzeknes Augstskolas absolventes Līgas Čeveres grāmatas „Arhetipi un žanriskās iezīmes šausmu stāstos” prezentācija. Klātesošie varēs tikties ar grāmatas autori un uzzināt daudz ko interesantu par šausmu stāstiem un to pētīšanu: plkst. 11.45 ar autori tiksies 6. – 9.klases skolēni, bet plkst. 13.00 – vidusskolēni un citi interesenti.

Pirmdiena, 12.01.2015.
ĶĪNIEŠU VALODA Rēzeknes Augstskolā

Ķīniešu valodas kursi tiek piedāvāti skolēniem,  studentiem, docētājiem un citiem interesentiem.

Ceturtdiena, 08.01.2015.
RA absolventes Līgas Čeveres maģistra darbs tiek izdots grāmatā

Pagājušā gada novembrī klajā nāca Rēzeknes Augstskolas (RA) maģistra studiju programmas „Filoloģija” absolventes Līgas Čeveres grāmata „Arhetipi un žanriskās iezīmes šausmu stāstos”, kuras pamatā ir viņas maģistra darbs. Pētījums tika izdots, pateicoties Izglītības un zinātnes ministrijas un Rēzeknes Augstskolas finansiālam atbalstam, programmas direktorei I. Šuplinskai sadarbojoties ar portālu studentuliteratura.lv, kas sniedz iespēju izdot savu zinātnisko darbu bijušiem, esošiem un jaunajiem bakalaura un maģistrantūras studentiem, kā arī visiem tiem, kuri gribētu savu pētījumu ieraudzīt publicētā veidā.

Trešdiena, 17.12.2014.
Valsts pētījuma programmas inosocterehi pētniecība un darbu semināri Latvijas rehabilitācijas iestādēs

Rēzeknes Augstskolas Personības Socializācijas pētījumu institūta Valsts pētījumu programmas projekta N1. pētnieku grupa no RA - V. Ļubkina, G. Marzano, I. Prudņikova, S. Ušča, A. Kaupužs, O. Urtāne, M. Rozenfelde, L. Rižakova un M. Reigase, no LU- I. Žogla, I. Cupere, R. Strods un LiepU – D. Berthere, kā arī projekta N2 pētnieku grupa no RTU – A. Kapenieks, A.Gorbunovs, J. Kapenieks un B. Žuga  šī gada nogalē no 11.12.-13.12. apmeklēja Jūrmalas pilsētas pašvaldības SIA „Veselības un sociālās aprūpes centru „Sloka” un Sociālās integrācijas valsts aģentūras rehabilitācijas kompleksu tautsaimniecības partneru vajadzību izpētei, labās prakse apguvei sociālās rehabilitācijas jomā Latvijā.


Notikumu kalendārs

Video tiešraides

RA Izdevniecība

Pieslēgties LAIS