Uzņemšana 2017
RTA piedāvātās studiju programmas     Budžeta vietas     Uzņemšanas komisijas darba laiks     Uzņemšanas noteikumi     Studiju maksas atlaides     RTA brošūra

Studējošo skaits, kuri ir ieguvuši akadēmisko vai zinātnisko grādu un profesionālo kvalifikāciju 2015./2016. akadēmiskajā studiju gadā

Nr.p.k.

Studiju programmas nosaukums

Grādu un kvalifikāciju ieguvušo personu skaits

Tajā skaitā

par budžeta līdzekļiem

par studiju maksu

1.

Pamatstudiju programmas:

 

 

 

1.1.

Koledžas līmeņa programmas (kods 41)

 

 

 

1.1.1.

„Apģērbu dizains un tehnoloģija”

4

4

0

1.1.2.

„Sociālais rehabilitētājs”

7

4

3

1.1.3.

„Būvniecība”

2

2

0

1.1.4.

„Vides dizains”

6

4

2

1.1.5.

„Programmēšana un datortīklu administrēšana”

1

1

0

1.2.

Akadēmiskā bakalaura studiju programmas (43)

 

 

 

1.2.1.

“Filoloģija”

5

5

0

1.2.2.

“Lietišķā vēsture”

2

2

0

1.2.3.

“Vadības zinātne”

5

3

2

1.3.

Profesionālās pamatstudiju programmas (42)

 

 

 

1.3.1.

„Robežapsardze”

16

16

0

1.4.

Profesionālā bakalaura programmas (42)

 

 

 

1.4.1.

“Vides inženieris”

17

15

2

1.4.2.

“Programmēšanas inženieris”

10

10

0

1.4.3.

“Svešvalodas (angļu vai vācu) skolotājs”

4

3

1

1.4.4.

“Sociālais pedagogs”

8

7

1

1.4.5.

„Lietišķā komunikācija un tulkošana”

3

3

0

1.4.6.

„Uzņēmējdarbība”

35

30

5

1.4.7.

„Pamatizglītības skolotājs sākumskolā”

18

9

9

1.4.8.

„Mājturības/mājsaimniecības un biznesa ekonomisko pamatu skolotājs”

4

4

0

1.4.9.

„Ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotājs”

1

1

0

1.4.8.

„Tiesību zinātne”

16

10

6

1.4.9.

„Speciālās izglītības skolotājs”

2

0

2

1.4.10.

„Mehatronika”

10

10

0

1.4.11.

„Interjera dizains”

8

6

2

1.4.12.

“Ekonomika”

19

15

4

1.4.13.

„Elektroniskā komercija”

5

5

0

 

Pamatstudijās kopā

208

169

39

2.

Augstākā līmeņa studiju programmas:

 

 

 

2.1.

Akadēmiskā maģistra studiju programmas (45)

 

 

 

2.1.1.

“Vadības zinātne”

5

3

2

2.1.2.

“Pedagoģija”

7

7

0

2.1.3.

„Filoloģija”

1

1

0

2.1.4.

„Elektroniskās komercijas informācijas sistēmas”

11

11

0

2.2.

2.līmeņa profesionālās programmas (44, 46, 48)

 

 

 

2.2.1.

“Finanses”

4

0

4

2.3.

Profesionālā maģistra studiju programmas (47)

 

 

 

2.3.1.

“Vides aizsardzība”

13

13

0

2.3.2.

“Finanšu vadība”

2

0

2

2.3.3.

“Tiesību zinātnes”

14

13

1

2.3.4.

„Datorsistēmas”

3

3

0

2.3.5.

„Karjeras konsultants”

4

4

0

2.3.6.

„Speciālā pedagoģija”

23

20

3

2.3.7.

„Arhīvniecība”

4

4

0

2.3.8.

„Dizains”

5

5

0

 

Augstākā līmeņa studijās kopā

96

84

12

 

Akadēmijā kopā

304

253

51

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz web@rta.lv