Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā akreditēti visi studiju virzieni

Inženieru fakultāte

Studiju programmas nosaukums

Akreditācijas lapas Nr.

Akreditācijas termiņš no - līdz

Licences Nr.

Licences termiņš no -

Studiju programmas direktors

Studiju virziens „Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” akreditēts līdz 18.06.2019. (akreditācijas lapa Nr.261)

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Programmēšana un datortīklu administrēšana” (kods 41481)

 Nr.261

15.05.2015. - 18.06.2019.

Nr.04048-84

15.05.2015.

Mg.sc.comp., lektors S.Kodors (apstiprināts ar 24.02.2015. Senāta lēmumu Nr.2)

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Programmēšanas inženieris" (kods 42481)

Nr.261

19.06.2013.-18.06.2019.

Nr.04048-54

19.04.2006.

Dr.sc.ing. prof. P.Grabusts (apstiprināts ar 28.09.2010. senāta lēmums Nr.5)

Profesionālā maģistra studiju programma “Datorsistēmas” (kods 47481)

Nr.261

19.06.2013.-18.06.2019.

Nr.04048-59

22.06.2006.

Dr.sc.ing., prof. P.Grabusts(apstiprināts ar 24.10.2006. Senāta lēmumu Nr.7)

Akadēmiskā maģistra studiju programma “Elektroniskās komercijas informācijas sistēmas” (kods 45481)

Nr.179

19.06.2013.-18.06.2019.

Nr.04048-79

17.07.2013.

Dr.oec, doc. S.Ežmale (apstiprināta ar 28.05.2013. Senāta lēmumu Nr.4)

Doktora studiju programma „Sociotehnisko sistēmu modelēšana” (kods 51482)

Nr.261

19.06.2013.-18.06.2019.

Nr.04048-75

05.01.2011.

Dr.sc.ing., prof. Atis Teilāns (apstiprināts 31.08.2010. Senāta lēmumu Nr.8)

Studiju virziens „Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” akreditēts līdz 28.05.2019. (akreditācijas lapa Nr.66)

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Mehatronika” (kods 42521)

Nr. 66

29.05.2013.-28.05.2019.

Nr. 04048-63

16.05.2007.

Dr.sc.ing. asoc. prof. A.Martinovs (apstiprināts ar 27.03.2007. Senāta lēmumu Nr.3)

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Vides inženieris" (kods 42526)

Nr. 66

29.05.2013.-28.05.2019.

Nr. 04048-35

07.03.2005.

Mg.chem., lekt. Ē.Teirumnieka (apstiprināta ar 24.02.2015. Senāta lēmumu Nr.15)

Akadēmiskā maģistra studiju programma „Lāzertehnoloģijas” (kods 45521)

 Nr. 66

 15.05.2015-28.05.2019

Nr.04048-85

15.05.2015.

Mg.oec., lektors Pāvels Narica (apstiprināts ar 27.09.2016. Senāta lēmumu Nr.2)

Profesionālā maģistra studiju programma "Vides aizsardzība" (kods 47526)

Nr. 66

29.05.2013.-28.05.2019.

Nr.04048-30

27.04.2004.

Dr.hab.geol., prof. G.Noviks (apstiprināts ar 01.12.2003. Senāta lēmumu Nr.6)

Doktora studiju programma „Vides inženierzinātne” (kods 51526)

Nr. 66

29.05.2013.-28.05.2019.

Nr.04048-70

21.02.2008.

Dr.sc.ing., prof. E.Teirumnieks (apstiprināts ar 24.02.2015. Senāta lēmumu Nr.15)

pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu "Mašīnbūve" (kods 41521)

Nr. 66

27.09.2016 - 28.05.2019.

Nr.04048-70

21.02.2008.

Dr.sc.ing. asoc. prof. A.Martinovs (apstiprināts ar 23.02.2016. Senāta lēmumu Nr.9)

Studiju virziens „Arhitektūra un būvniecība” akreditēts līdz 30.05.2019. (akreditācijas lapa Nr.81)

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Būvniecība" (kods 41582)

Nr.81

31.05.2013.-30.05.2019.

Nr.04048-58

08.06.2006.

Doc. A. Avots (apstiprināts ar 28.03.2006. Senāta lēmumu Nr.11)

Studiju virziens „Ražošana un pārstrāde” akreditēts līdz 18.06.2019. (akreditācijas lapa Nr.176):      

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Apģērbu dizains un tehnoloģija" (kods 41542)

Nr.176

19.06.2014.-18.06.2019.

Nr. 04048-77

15.03.2012.

Mg.paed. lekt. Silvija Mežinska (apstiprināta ar 31.08.2010. Senāta lēmumu Nr. 3)

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Pārtikas produktu pārstrāde"(kods 41541) 

Nr.176

06.07.2016 - 18.06.2019

Nr. 04048-89

06.07.2016

Studiju programmas direktors Dr.bio.,doc. Rasma Tretjakova (apstiprināta ar 23.02.2016 Senāta lēmumu Nr.8 )

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Ražošanas loģistika "(kods 41345) 

Nr.176

06.07.2016 - 18.06.2019

Nr. 04048-90

06.07.2016

Studiju programmas direktors Dr.oec.,doc. Lienīte Litavniece (apstiprināta ar 23.02.2016 Senāta lēmumu Nr.7 )

 

Izglītības, valodu un dizaina fakultāte

Studiju programmas nosaukums

Akreditācijas lapas Nr.

Akreditācijas termiņš no - līdz

Licences Nr.

Licences termiņš no

Studiju programmas direktors

Studiju virziens „Mākslas” akreditēts līdz 23.05.2019. (akreditācijas lapa Nr.28):

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Vides dizains" (kods 41214)

Nr.28

24.05.2013. – 23.05.2019.

Nr.04048-52

24.03.2006.

Mg.art. asoc.prof. V.Paurs (apstiprināts ar 30.01.2006. Senāta lēmumu Nr.10)

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Interjera dizains" (kods 42214)

Nr. 28

24.05.2013. – 23.05.2019.

Nr.04048-74

26.02.2009.

Mg.paed. lekt. D.Apele (apstiprināta ar 23.10.2007. Senāta lēmumu Nr.2)

Profesionālā maģistra studiju programma "Dizains" (kods 47214)

Nr. 28

17.07.2013 – 23.05.2019.

Nr.04048-78

17.07.2013.

Dr.paed. doc. A.Strode (apstiprināta ar 26.03.2013. Senāta lēmumu Nr.5)

Studiju virziens „Tulkošana” akreditēts līdz 18.06.2019. (akreditācijas lapa Nr.175):

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Lietišķā komunikācija un tulkošana” (kods 42222)

Nr.338

19.06.2013.-18.06.2019.

Nr.04048-68

28.12.2007.

Dr.philol. doc. M.Opincāne (apstiprināta ar 25.09.2012. Senāta lēmumu Nr.13)

Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” akreditēts līdz 18.06.2019. (akreditācijas lapa Nr.177):

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Skolotājs" (kods 42141)

Nr.177

19.06.2013. – 18.06.2019.

Nr.04048-33

07.03.2005.

Dr.paed. prof. J.Dzerviniks (apstiprināts ar 29.11.2004. Senāta lēmumu Nr.26)

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Sociālais pedagogs" (kods 42141)

Nr.177

19.06.2013. – 18.06.2019.

Nr.04048-56

16.05.2006.

Mg.psych. lekt. R.Orska (apstiprināta ar 17.12.2001. Senāta lēmumu Nr.6)

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Speciālās izglītības skolotājs" (kods 42141)

Nr.177

19.06.2013. – 18.06.2019.

Nr.04048-55

16.05.2006.

Mg.paed. lekt. M.Rozenfelde (apstiprināta ar 17.12.2001. Senāta lēmumu Nr.5)

Akadēmiskā maģistra studiju programma "Pedagoģija" (kods 45142)

Nr.177

19.06.2013. – 18.06.2019.

Nr. 04048-26

16.01.2004.

Dr.paed. prof. J.Dzerviniks (apstiprināts ar 31.01.2017. Senāta lēmumu Nr.8)

Profesionālā maģistra studiju programma “Karjeras konsultants” (kods 47142)

Nr.177

19.06.2013. – 18.06.2019.

Nr.04048-60

10.10.2006.

Dr.,paed. doc. G.Strods (apstiprināts ar 26.09.2006. Senāta lēmumu Nr.2)

Profesionālā maģistra studiju programma „Speciālā pedagoģija” (kods 47141)

Nr.177

19.06.2013. – 18.06.2019.

Nr. 04048-50

28.06.2005.

Mg.paed. lekt. M.Rozenfelde (apstiprināta ar 25.04.2005. Senāta lēmumu Nr.4)

Doktora studiju programma „Pedagoģija” (kods 51142)

Nr.177

19.06.2013. – 18.06.2019.

Nr.04048-69

21.01.2008.

Dr.paed. prof. V.Ļubkina (apstiprināta ar 23.10.2007. Senāta lēmumu Nr.1)

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Reliģijas pedagoģija" (48141)

Nr. 177

19.06.2013. – 18.06.2019.

Nr. 04048-43

09.05.2005.

Dr.hist. prof. V.Malahovskis (apstiprināts ar 23.03.2010. Senāta lēmumu Nr.2)[A1]

Studiju virziens „Sociālā labklājība” akreditēts līdz 04.06.2019. (akreditācijas lapa Nr.106):

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Sociālais rehabilitētājs” (kods 41762)

Nr.106

05.06.2013.-04.06.2019.

Nr.04048-62

03.04.2007.-

Mg.psych. lekt. R.Orska (apstiprināta ar 27.02.2007. Senāta lēmumu Nr.10)

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Sociālais darbs un sociālā labklājība” (kods 42762)

Nr.106

27.08.2014.-04.06.2019.

Nr.04048-80

27.08.2014.

Mg.psych. lekt. R.Orska (apstiprināta ar 28.01.2014. Senāta lēmumu Nr.4)

Studiju virziens „Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas” akreditēts līdz 28.05.2019. (akreditācijas lapa Nr.65):

Akadēmiskā bakalaura studiju programma "Filoloģija" (kods 43223)

Nr.65

29.05.2013.-28.05.2019.

Nr.04048-19

16.01.2004.

Dr.philol., prof., Sanita Lazdiņa (apstiprināta ar 28.06.2016 Senāta lēmumu Nr. 13)

Akadēmiskā maģistra studiju programma "Filoloģija" (kods 45223)

Nr.65

29.05.2013.-28.05.2019.

Nr.04048-44

09.05.2005.

Dr.philol., prof., Sanita Lazdiņa (apstiprināta ar 28.06.2016 Senāta lēmumu Nr. 13)

 
 
Ekonomikas un pārvaldības fakultāte

Studiju programmas nosaukums

Akreditācijas lapas Nr.

Akreditācijas termiņš no - līdz

Licences Nr.

Licences termiņš no

Studiju programmas direktors

Studiju virziens „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” akreditēts līdz 18.06.2019. (akreditācijas lapa Nr.178):

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Uzņēmējdarbība" (kods 42345)

Nr. 178

19.06.2013.-18.06.2019.

Nr. 04048-14

23.09.2003.

Dr.sc.ing. prof. I.Silineviča (apstiprināta ar 23.10..2007. Senāta lēmumu Nr.10)

Akadēmiskā bakalaura studiju programma "Tehnoloģiju un inovāciju vadība" (kods 43345)

Nr. 178

27.08.2014.-18.06.2019.

Nr.04048-81

27.08.2014.

Dr.oec. asoc.prof. Ē.Žubule (apstiprināta ar 29.04.2014. Senāta lēmumu Nr.4)

Akadēmiskā bakalaura studiju programma "Viesmīlības vadība" (kods 43345)

Nr. 178

27.08.2014.-18.06.2019.

Nr.04048-82

27.08.2014.

Dr.oec. asoc.prof. I.Arbidāne (apstiprināta ar 25.03.2014. Senāta lēmumu Nr.11)

Akadēmiskā bakalaura studiju programma "Vadības zinātne" (kods 43345)

Nr. 178

19.06.2013.-18.06.2019.

Nr.04048-17

16.01.2004.

Dr.ing. prof. I.Silineviča (apstiprināta ar 28.06.2004. Senāta lēmumu Nr.6)

Akadēmiskā maģistra studiju programma "Vadības zinātne" (kods 45345)

Nr. 178

19.06.2013.-18.06.2019.

Nr. 04048-16

16.01.2004.

Dr.ing.  prof. I.Silineviča (apstiprināta ar 28.06.2004. Senāta lēmumu Nr.6)

Akadēmiskā maģistra studiju programma "Reģionālā plānošana un attīstība" (kods 45345)

Nr. 178

26.07.2016 - līdz 18.06.2019

Nr.04048-91

26.07.2016

Studiju programmas direktors Mg.soc.sc. lekt., Daina Znotiņa (apstiprināta ar 22.03.2016. Senāta lēmums Nr.9)

Studiju virziens „Ekonomika” akreditēts līdz 28.05.2019. (akreditācijas lapa Nr.67):

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Ekonomika" (kods 42310)

Nr.67

29.05.2013.-28.05.2019.

Nr.04048-22

16.01.2004.

Dr.oec. prof. I.Mietule (apstiprināta ar 17.06.2010. senāta lēmums Nr.4)

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Finanses" (kods 44343)

Nr.67

29.05.2013.-28.05.2019.

Nr.04048-13

30.05.2003.

Mg.oec. lekt. I.Kotāne (apstiprināta ar 25.03.2008. Senāta lēmumu Nr.7)

Profesionālā maģistra studiju programma "Finanšu vadība" (kods 47343)

Nr.67

29.05.2013.-28.05.2019.

Nr.04048-32

07.03.2005.

Dr,oec. prof. I.Mietule (apstiprināta ar 29.01.2013. Senāta lēmumu Nr.3).

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Elektroniskā komercija” (kods 42341)

 

Nr. 67

 

29.05.2013.-28.05.2019.

 

Nr. 04048-73

 

08.08.2008

Mg.oec., lekt.  Inta Kotāne (apstiprināta ar 27.09.2016. Senāta lēmums Nr. 2)

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Grāmatvedība" (kods 41344)

Nr.67

26.02.2016 - līdz 28.05.2019

Nr. 04048-88

26.02.2016

Studiju programmas direktors Dr.oec.prof. Iveta Mietule (apstiprināta ar 24.11.2016. Senāta Lēmums Nr.3)

Studiju virziens „Iekšējā drošība un civilā aizsardzība” akreditēts līdz 04.06.2019. (akreditācijas lapa Nr.107):

Akadēmiskā maģistra studiju programma „Stratēģiskā robežu pārvaldība” (kods 45861)

 Nr. 107

 03.02.2015 - līdz 04.06.2019 

Nr.04048-86

03.06.2015.

Mg.soc.sc. lekt. Daina Znotiņa (apstiprināta ar 31.01.2017. Senāta lēmums Nr. 8)

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Robežapsardze” (kods 42861)

 Nr. 107

 05.06.2013.-04.06.2019.

Nr.04048-76

13.07.2011.

Mg.oec. asoc.prof. I.Arbidāne (apstiprināts ar 31.05.2011. Senāta lēmumu Nr.1)

 Studiju virziens „Tiesību zinātne” akreditēts līdz 28.05.2019. (akreditācijas lapa Nr.63):

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Tiesību zinātne” (kods 42380)

Nr.63

29.05.2013.-28.05.2019.

Nr.04048-72

04.06.2008.

Mg.iur.I.Novika (apstiprināta ar 31.03.2015. Senāta lēmumu Nr.6)

Profesionālā maģistra studiju programma "Tiesību zinātnes" (kods 47380)

Nr.63

29.05.2013.-28.05.2019.

Nr. 04048-61

15.02.2007.

Dr.iur. asoc.prof.
L.Mazure (apstiprināta ar 25.03.2014. Senāta lēmumu Nr.3)

Studiju virziens „Informācijas un komunikācijas zinātnes” akreditēts līdz 28.05.2019. (akreditācijas lapa Nr.64):

Profesionālā maģistra studiju programma "Arhīvniecība" (kods 47322)

Nr.64

29.05.2013.-28.05.2019.

Nr.04048-41

09.06.2005.

Dr.hist. vad.pētnieks A.Ivanovs (apstiprināts ar 25.09.2012. Senāta lēmumu Nr.8[A1]

Akadēmiskā bakalaura studiju programma "Lietišķā vēsture" (kods 43222)  

Nr.64

 27.02.2015- līdz 28.05.2019 

Nr. 04048-83 27.02.2015. Mg.paed. lekt. V.Čakša (apstiprināta ar 07.05.2001. Senāta lēmumu Nr.4)
Akadēmiskā maģistra studiju programma "Reģionālie mediji un komunikācija" (kods 45321)

Nr. 64

26.07.2016 - līdz 28.05.2019

Nr.04048-92

26.07.2016

Studiju programmas direktors Dr.sc.comm., doc. Sandra Murinska-Gaile (apstiprināta ar 23.02.2016. Senāta lēmums Nr. 10)

 

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv