[18.01.2017] Aicinājums piedalīties EK aptaujā par Viedās specializācijas pienesumu izaugsmei un darbavietu radīšanai Eiropā

Eiropas Komisija ir uzsākusi aptauju par Viedās specializācijas stratēģijas pienesumu izaugsmei un darbavietu radīšanā Eiropā. Aptaujas mērķis ir apkopot viedokļus un priekšlikumus, saprast pastāvošos izaicinājumus un identificēt labās prakses piemērus, ko izmantot turpmākai pētniecības un inovāciju jomas attīstīšanai, izmantojot Viedās specializācijas stratēģiju.

Lūdzam Jūs iesaistīties gan atbilžu sniegšanā, gan informācijas tālākā izplatīšanā, aicinot arī citu mērķa grupu pārstāvjus piedalīties aptaujā. Aptaujā ir aicināti piedalīties visi interesenti, tomēr īpašs lūgums iesaistīties ir:

  • Uzņēmumu pārstāvjiem (neatkarīgi no uzņēmuma izmēra un darbības sfēras);
  • Uzņēmējdarbības atbalsta organizācijām, tai skaitā klasteriem;
  • Nacionālā un vietējā mēroga valsts iestādēm;
  • Augstākās un profesionālās izglītības iestādēm;
  • Zinātniekiem un pētniecības organizācijām;
  • Zinātnes un tehnoloģiju parkiem;
  • Inkubatoriem, tehnoloģiju pārneses punktiem, intelektuālā īpašuma ekspertiem;
  • Biznesa "eņģeļiem", riska kapitāla fondiem un citiem investoriem, kuri veic investīcijas inovācijās.

Aptauja noritēs līdz 2017.gada 24.martam. Aizpildīt aptauju ir iespējams tiešsaistē. Aptauja ir angļu valodā, taču atbildes var sniegt jebkurā Eiropas Savienības valodā. Atbilžu sniegšana aizņems apmēram 20 minūtes. Lai būtu iespējams iepriekš sagatavot atbildes, informācijai nosūtam aptaujas veidlapu PDF formātā (skatīt pielikumā). Lūdzam ņemt vērā, ka tikai tiešsaistē sniegtās atbildes tiks analizētas.

Atbilžu sniedzēja dati tiks publicēti, ja vien aptaujas sākumā specifiski nenorādīsiet, ka vēlaties atbildes sniegt anonīmi.

Aptaujas rezultāti tiks izmantoti, lai izstrādātu Eiropas Komisijas komunikāciju par Viedo specializāciju (tiks publicēts 2017.gada maijā), kā arī Eiropas Komisijas Kohēzijas ziņojumu. Papildu informācija par aptaujas mērķiem un sagaidāmajiem rezultātiem ir pieejama šeit:

· http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/consultations/smart-specialisation;

· http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2017_regio_003_review_smart_specialisation_en.pdf.

 

[11.01.2017] LIZDA biedriem par arodbiedrības darbību 2016.gadā un priekšlikumi LIZDA turpmākai darbībai

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) aicina biedrus piedalīties elektroniskā aptaujā, kuras dati tiks izmantoti, lai:

  • novērtētu arodbiedrības darbību 2016.gadā (pirmorganizāciju, pilsētas/novadu/starpnovadu, valsts līmenī) un veicinātu tās turpmāku attīstību;
  • pilnveidotu LIZDA darbību kopumā.

Aptaujas dati tiks izmantoti apkopotā veidā. Anketu aicinām aizpildīt līdz 2017.gada 20.janvārim!

Iesūtot aizpildītu aptaujas e-anketu, biedriem ir iespēja piedalīties konkursā un laimēt dāvanu karti 30 EUR vērtībā uz kādu no Tevis izvēlētiem kultūras pasākumiem Latvijā.

Ja anketas aizpildīšanas gaitā Jums rodas kādi jautājumi vai neskaidrības, lūdzu, zvaniet uz tālruni 266 83 551 vai rakstiet uz e-pastu ilze.prizevoite@lizda.lv.

Anketa pieejama: http://www.visidati.lv/aptauja/1242137782/

 

LIZDA sveic Pasaules zinātnes dienā mieram un attīstībai!

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) sveic visus zinātnes jomā strādājošos Pasaules zinātnes dienā mieram un attīstībai!

Novēlam uzņēmību, neatlaidību, nerimstošu zinātkāri un izturību jaunu virsotņu sasniegšanā !

2016. gada 15. janvārī RA arodbiedrības biedriem tiek organizēts brauciens uz Nacionālo operu. Džakomo Pučīni Vīlas. DžanniSkiki

PDF Plašāka informācija

Aicinām Jūs iepazīties ar jaunāko izdevumu "Arodbiedrību likums ar komentāriem"

http://www.lbas.lv/upload/stuff/201511/arodbiedribu_likums_ar_komentariem__internetam.pdf

Sociālo iemaksu likmes konkrētām maksātāju kategorijām 2015. gadam

PDF Lejupielādēt failu

Sadarbības līgums

WORD Sanatorija „ Belorusija” 

LIZDA aicinājums kļūt par arodbiedrības biedriem

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) aicina Jūs kļūt par tās biedru, lai mēs visi vienoti iestātos par savām darba tiesībām un cienīgu darba apstākļu uzlabošanu!

PDF Plašāka informācija

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz web@rta.lv