Aizstāvēšanai pieņemtie promocijas darbi

Alens Indriksons "KOMUNIKĀCIJAS PRASMES VEIDOŠANĀS ROBEŽSARGU PROFESIONĀLAJĀ SAGATAVOŠANĀ" ("Formation of Communication Skills in Professional Training of Border Guards")

Aizstāvētie promocijas darbi

2016. gads
Sergejs Kodors TOPOGRĀFISKO OBJEKTU IZMAIŅU KONSTATĒŠANAS UN ATPAZĪŠANAS METODOLOĢIJA" (“Methodology of Topographical Object Change Defection and Recognition”)

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz web@ru.lv