Reflektantu uzņemšana nepilna laika pamatstudiju un augstākā līmeņa studiju programmās

Nepilna laika pamatstudiju programmas 2016./2017. studiju gadā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (uzņemšana uz vidējās izglītības pamata no 8. augusta)

Studiju programma

Akadēmiskā/ Profesionālā

Studiju ilgums

Studiju maksa nepilna laika studijām gadā

Tiesību zinātne

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

4,5 gadi

1330

Grāmatvedība

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma

2,5 gadi

890

Ražošanas loģistika

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma

3 gadi

1125

Programmēšana un datortīklu administrēšana

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma

2,5 gadi

1200

Būvniecība

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma

3,5 gadi

1200

Mašīnbūve

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma

3 gadi

1125

Pārtikas produktu apstrāde

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma

2,5 gadi

1080

Ekonomika

Studiju virziens: finanšu un grāmatvedības vadība

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma

5 gadi

1080

Uzņēmējdarbība

Studiju virzieni: komercpakalpojumu vadība

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

5 gadi

1080


Mājturības/ mājsaimniecības un biznesa ekonomisko pamatu skolotājs

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

4,5 gadi

1080

Pamatizglītības skolotājs sākumskolā

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

4,5 gadi

1080

Sociālais pedagogs

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

4,5 gadi

1080

Speciālās izglītības skolotājs

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

4,5 gadi

1080

Finanses

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma

2,5 gadi

990

 

Maģistra, doktora un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 2016./2017.studiju gadā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (uzņemšana uz augstākās izglītības bāzes no 8. augusta)

Studiju programma

Akadēmiskā/Profesionālā

Studiju ilgums pilnā laikā

Studiju ilgums nepilnā laikā

Budžeta vietas pilna laika studijām

Vadības zinātne

Akadēmiskā maģistra studiju programma

2 gadi

-

2

Reģionālā plānošana un attīstība

Akadēmiskā maģistra studiju programma

1,5 gadi

2 gadi

-

Filoloģija

Akadēmiskā maģistra studiju programma

2 gadi

-

10

Elektroniskā komercijas informācijas sistēmas

Akadēmiskā  maģistra studiju programma

1,5 gadi/2 gadi

-

10

Reģionālie mediji un komunikācijas

Akadēmiskā  maģistra studiju programma

2 gadi

-

-

Pedagoģija

Akadēmiskā maģistra studiju programma

2 gadi

-

8

Lāzertehnoloģijas

Akadēmiskā maģistra studiju programma

2 gadi

-

10

Finanšu vadība

Profesionālā maģistra studiju programma

-

2 gadi

-

Arhīvniecība

Profesionālā maģistra studiju programma

2 gadi

-

10

Tiesību zinātne

Profesionālā maģistra studiju programma

1,5/2 gadi

-

10

Datorsistēmas

Profesionālā maģistra studiju programma

1,5/2 gadi

-

10

Vides aizsardzība

Profesionālā maģistra studiju programma

1,5/2 gadi

-

10

Speciālā pedagoģija

Profesionālā maģistra studiju programma

2 gadi

-

10

Karjeras konsultants

Profesionālā maģistra studiju programma

2 gadi

-

8

Dizains

Profesionālā maģistra studiju programma

1,5 gadi

-

5

Finanses

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma

-

2,5 gadi

-

Reliģijas pedagoģija

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma

-

2 gadi

-

Vides inženierzinātne

Doktora studiju programma

3 gadi

-

2

Sociotehnisko sistēmu modelēšana

Doktora studiju programma

3 gadi

-

2

Pedagoģija

Doktora studiju programma

3 gadi

-

-

Uzņemšanas komisijas kontaktinformācija:

Tālr. 26462152, 26656553, 26695553

E-pasts: san@ru.lv

Nepilna laika un augstākā līmeņa studijām dokumentu pieņemšana no 8. līdz 19. augustam darbdienās no 9.00 – 16.00 (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 115, 121. telpā). 

www.ru.lv

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz web@ru.lv