Bakalaura,  pirmā un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības pamatstudiju programmas  2016./2017. studiju gadā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā

(uzņemšana uz vidējās izglītības pamata)

Studiju programma

Akadēmiskā/ Profesionālā

Studiju ilgums pilna laika studijām

Studiju ilgums nepilna laika studijām

Provizoriskās valsts finansētās budžeta vietas pilna laika studijām

Vadības zinātne

Akadēmiskā bakalaura studiju programma

3 gadi

4 gadi

10

Tehnoloģiju un inovāciju vadība*

Akadēmiskā bakalaura studiju programma

3 gadi

-

12

Viesmīlības vadība*

Akadēmiskā bakalaura studiju programma

3 gadi

-

-

Lietišķā vēsture

Akadēmiskā bakalaura studiju programma

3 gadi

-

12

Filoloģija

Akadēmiskā bakalaura studiju programma

3 gadi

-

15

Grāmatvedība

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma

2 gadi

2,5 gadi

5

Ražošanas loģistika

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma

2,5 gadi

3 gadi

5

 

(uzņemšana uz vidējās izglītības pamata), * starpvalstu kopīgās studiju programmas studentiem

Programmēšana un datortīklu administrēšana

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma

2 gadi

2,5 gadi

15

 

Būvniecība

 

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma

 

3 gadi

 

3,5 gadi

 

20

Sociālais rehabilitētājs

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma

2 gadi

-

5

Apģērbu dizains un tehnoloģija

 

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma

2,5 gadi

-

5

Vides dizains

 

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma

2 gadi

-

8

Mašīnbūve

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma

2,5 gadi

3 gadi

10

Pārtikas produktu pārstrāde

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma

2 gadi

2,5 gadi

10

Ekonomika

Studiju virzieni: finanšu un grāmatvedības vadība, uzņēmējdarbības tiesības

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma

4 gadi

5 gadi

10

Uzņēmējdarbība

Studiju virzieni: mārketinga vadība, tūrisma uzņēmuma vadība

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

4 gadi

5 gadi

20

Tiesību zinātne

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

4 gadi

4,5 gadi

25

Programmēšanas inženieris

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

4 gadi

-

20

Mehatronika

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

4,5 gadi

-

20

Elektroniskā komercija

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

4 gadi

-

10

Vides inženieris

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

4 gadi

5 gadi

10


Mājturības/ mājsaimniecības un biznesa ekonomisko pamatu skolotājs

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

4 gadi

4,5 gadi

5

Svešvalodas (angļu vai vācu) skolotājs

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

4 gadi

-

10

Ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotājs

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

4 gadi

-

-

Pamatizglītības skolotājs sākumskolā

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

4 gadi

4,5 gadi

12

Sociālais pedagogs

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

4 gadi

4,5 gadi

15

Speciālās izglītības skolotājs

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

-

4,5 gadi

-

Sociālais darbs un rehabilitācija

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

4 gadi

-

5

Interjera dizains

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

4 gadi

-

10

Lietišķā komunikācija un tulkošana

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

4 gadi

-

15


Maģistra, doktora un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 2016./2017.studiju gadā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā

(uzņemšana uz augstākās izglītības pamata)

Studiju programma

Akadēmiskā/Profesionālā

Studiju ilgums pilna laika studijām

Studiju ilgums nepilna laika studijām

Provizoriskās valsts finansētās budžeta vietas pilna laika studijām

Vadības zinātne

Akadēmiskā maģistra studiju programma

2 gadi

-

2

Reģionālā plānošana un attīstība

Akadēmiskā maģistra studiju programma

1,5 gadi

2 gadi

-

Filoloģija

Akadēmiskā maģistra studiju programma

2 gadi

-

10

Elektroniskā komercijas informācijas sistēmas

Akadēmiskā  maģistra studiju programma

1,5 gadi/2 gadi

-

10

Reģionālie mediji un komunikācijas

Akadēmiskā  maģistra studiju programma

2 gadi

-

-

Pedagoģija

Akadēmiskā maģistra studiju programma

2 gadi

-

8

Lāzertehnoloģijas

Akadēmiskā maģistra studiju programma

2 gadi

-

10

Finanšu vadība

Profesionālā maģistra studiju programma

-

2 gadi

-

Arhīvniecība

Profesionālā maģistra studiju programma

2 gadi

-

10

Tiesību zinātne

Profesionālā maģistra studiju programma

1,5/2 gadi

-

10

Datorsistēmas

Profesionālā maģistra studiju programma

1,5/2 gadi

-

10

Vides aizsardzība

Profesionālā maģistra studiju programma

1,5/2 gadi

-

10

Speciālā pedagoģija

Profesionālā maģistra studiju programma

2 gadi

-

10

Karjeras konsultants

Profesionālā maģistra studiju programma

2 gadi

-

8

Dizains

Profesionālā maģistra studiju programma

1,5 gadi

-

5

Finanses

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma

-

2,5 gadi

-

Reliģijas pedagoģija

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma

-

2 gadi

-

Vides inženierzinātne

Doktora studiju programma

3 gadi

-

2

Sociotehnisko sistēmu modelēšana

Doktora studiju programma

3 gadi

-

2

Pedagoģija

Doktora studiju programma

3 gadi

-

-

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz web@ru.lv