Uzņemšana 2017
RTA piedāvātās studiju programmas     Budžeta vietas     Uzņemšanas komisijas darba laiks     Uzņemšanas noteikumi     Studiju maksas atlaides     RTA brošūra

No 20.07.2017. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā turpinās dokumentu pieņemšana šādās PILNA LAIKA pamatstudiju programmās par budžetu un  maksu:

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās

 

Budžets

Maksa

Būvniecība

+

+

Apģērbu dizains un tehnoloģija

+

+

Programmēšana un datortīklu administrēšana

+

+

Pārtikas produktu pārstrāde

+

+

Ražošanas loģistika

0

+

Mašīnbūve

+

+

Grāmatvedība

+

+

Sociālais rehabilitētājs

0

+

Akadēmiskajās bakalaura studiju programmās

 

Budžets

Maksa

Vadības zinātne

+

+

Viesmīlības vadība

(kopīgā studiju pogramma ar Utenas Lietišķo zinātņu universitāti, studijas angļu valodā)

+

+

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmās

 

Budžets

Maksa

Skolotājs:

  • studiju modulis (Pamatizglītības pirmā posma skolotājs)
  • studiju modulis (Mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības un ekonomikas skolotājs),
  • studiju modulis (Svešvalodas (angļu un vācu) skolotājs)
  • studiju modulis (Latviešu valodas kā dzimtās valodas un kā svešvalodas skolotājs)
  •  studiju modulis (Vēstures un sociālo zinību skolotājs)

 

0

0

+

+

+

 

+

+

+

+

+

Sociālais pedagogs

0

+

Sociālais darbs un rehabilitācija

0

+

Lietišķā komunikācija un tulkošana

+

+

Interjera dizains

0

+

Ekonomika (specializācija „Finanšu un grāmatvedības vadība”)

+

+

Uzņēmējdarbība:

-          specializācija „Tūrisma uzņēmuma vadītājs”

-          specializācija „Mārketinga sektora vadītājs”

-          specializācija „Ārējo sakaru struktūrvienības vadītājs”

+

+

Elektroniskā komercija

+

+

Tiesību zinātne

+

+

Mehatronika

+

+

Programmēšanas inženieris

+

+

Vides inženieris

+

+

 

 

Maģistra, doktora un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 2017./2018.studiju gadā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā

uzņemšana uz augstākās izglītības pamata

Studiju programma

Akadēmiskā/Profesionālā

Studiju ilgums pilna laika studijām

Studiju ilgums nepilna laika studijām

Provizoriskās valsts finansētās budžeta vietas pilna laika studijām

Vadības zinātne

Akadēmiskā maģistra studiju programma

2 gadi

-

2

Reģionālā plānošana un attīstība

Akadēmiskā maģistra studiju programma

1,5 gadi

2 gadi

2

Filoloģija

Akadēmiskā maģistra studiju programma

2 gadi

-

5

Elektroniskā komercijas informācijas sistēmas

Akadēmiskā  maģistra studiju programma

1,5 gadi/2 gadi

-

5

Reģionālie mediji un komunikācijas

Akadēmiskā  maģistra studiju programma

2 gadi

-

5

Pedagoģija

Akadēmiskā maģistra studiju programma

2 gadi

-

8

Lāzertehnoloģijas

Akadēmiskā maģistra studiju programma

2 gadi

-

7

Finanšu vadība

Profesionālā maģistra studiju programma

-

2 gadi

-

Arhīvniecība

Profesionālā maģistra studiju programma

2 gadi

-

8

Tiesību zinātne

Profesionālā maģistra studiju programma

1,5/2 gadi

-

12

Datorsistēmas

Profesionālā maģistra studiju programma

1,5/2 gadi

-

5

Vides aizsardzība

Profesionālā maģistra studiju programma

1,5/2 gadi

-

10

Speciālā pedagoģija

Profesionālā maģistra studiju programma

2 gadi

-

10

Karjeras konsultants

Profesionālā maģistra studiju programma

2 gadi

-

8

Dizains

Profesionālā maģistra studiju programma

1,5 gadi

-

5

Finanses

Profesionālās augstākās izglītības studiju programma

-

2,5 gadi

-

Reliģijas pedagoģija

Profesionālās augstākās izglītības studiju programma

-

2 gadi

-

Vides inženierzinātne

Doktora studiju programma

3 gadi

-

2

Sociotehnisko sistēmu modelēšana

Doktora studiju programma

3 gadi

-

2

Pedagoģija

Doktora studiju programma

3 gadi

-

-

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz web@rta.lv