No 20.07.2017. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā turpinās dokumentu pieņemšana šādās PILNA LAIKA pamatstudiju programmās par budžetu un  maksu:

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās

 

Budžets

Maksa

Būvniecība

+

+

Apģērbu dizains un tehnoloģija

+

+

Programmēšana un datortīklu administrēšana

+

+

Pārtikas produktu pārstrāde

+

+

Ražošanas loģistika

0

+

Mašīnbūve

+

+

Grāmatvedība

+

+

Sociālais rehabilitētājs

0

+

Akadēmiskajās bakalaura studiju programmās

 

Budžets

Maksa

Vadības zinātne

+

+

Viesmīlības vadība

(kopīgā studiju pogramma ar Utenas Lietišķo zinātņu universitāti, studijas angļu valodā)

+

+

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmās

 

Budžets

Maksa

Skolotājs:

  • studiju modulis (Pamatizglītības pirmā posma skolotājs)
  • studiju modulis (Mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības un ekonomikas skolotājs),
  • studiju modulis (Svešvalodas (angļu un vācu) skolotājs)
  • studiju modulis (Latviešu valodas kā dzimtās valodas un kā svešvalodas skolotājs)
  •  studiju modulis (Vēstures un sociālo zinību skolotājs)

 

0

0

+

+

+

 

+

+

+

+

+

Sociālais pedagogs

0

+

Sociālais darbs un rehabilitācija

0

+

Lietišķā komunikācija un tulkošana

+

+

Interjera dizains

0

+

Ekonomika (specializācija „Finanšu un grāmatvedības vadība”)

+

+

Uzņēmējdarbība:

-          specializācija „Tūrisma uzņēmuma vadītājs”

-          specializācija „Mārketinga sektora vadītājs”

-          specializācija „Ārējo sakaru struktūrvienības vadītājs”

+

+

Elektroniskā komercija

+

+

Tiesību zinātne

+

+

Mehatronika

+

+

Programmēšanas inženieris

+

+

Vides inženieris

+

+

 

 

Maģistra, doktora un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 2017./2018.studiju gadā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā

uzņemšana uz augstākās izglītības pamata

Studiju programma

Akadēmiskā/Profesionālā

Studiju ilgums pilna laika studijām

Studiju ilgums nepilna laika studijām

Provizoriskās valsts finansētās budžeta vietas pilna laika studijām

Vadības zinātne

Akadēmiskā maģistra studiju programma

2 gadi

-

2

Reģionālā plānošana un attīstība

Akadēmiskā maģistra studiju programma

1,5 gadi

2 gadi

2

Filoloģija

Akadēmiskā maģistra studiju programma

2 gadi

-

5

Elektroniskā komercijas informācijas sistēmas

Akadēmiskā  maģistra studiju programma

1,5 gadi/2 gadi

-

5

Reģionālie mediji un komunikācijas

Akadēmiskā  maģistra studiju programma

2 gadi

-

5

Pedagoģija

Akadēmiskā maģistra studiju programma

2 gadi

-

8

Lāzertehnoloģijas

Akadēmiskā maģistra studiju programma

2 gadi

-

7

Finanšu vadība

Profesionālā maģistra studiju programma

-

2 gadi

-

Arhīvniecība

Profesionālā maģistra studiju programma

2 gadi

-

8

Tiesību zinātne

Profesionālā maģistra studiju programma

1,5/2 gadi

-

12

Datorsistēmas

Profesionālā maģistra studiju programma

1,5/2 gadi

-

5

Vides aizsardzība

Profesionālā maģistra studiju programma

1,5/2 gadi

-

10

Speciālā pedagoģija

Profesionālā maģistra studiju programma

2 gadi

-

10

Karjeras konsultants

Profesionālā maģistra studiju programma

2 gadi

-

8

Dizains

Profesionālā maģistra studiju programma

1,5 gadi

-

5

Finanses

Profesionālās augstākās izglītības studiju programma

-

2,5 gadi

-

Reliģijas pedagoģija

Profesionālās augstākās izglītības studiju programma

-

2 gadi

-

Vides inženierzinātne

Doktora studiju programma

3 gadi

-

2

Sociotehnisko sistēmu modelēšana

Doktora studiju programma

3 gadi

-

2

Pedagoģija

Doktora studiju programma

3 gadi

-

-

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv