Bakalaura,  pirmā un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības pamatstudiju programmas  2017./2018. studiju gadā RēzeknesTehnoloģiju akadēmijā

uzņemšana uz vidējās izglītības pamata

Studiju programma

Akadēmiskā/ Profesionālā

Studiju ilgums pilna laika studijām

Studiju ilgums nepilna laika studijām

Provizoriskās valsts finansētās budžeta vietas pilna laika studijām

Vadības zinātne

Akadēmiskā bakalaura studiju programma

3 gadi

4 gadi

7

Tehnoloģiju un inovāciju vadība*

Akadēmiskā bakalaura studiju programma

3 gadi

-

0

Viesmīlības vadība*

Akadēmiskā bakalaura studiju programma

3 gadi

-

5

Lietišķā vēsture

Akadēmiskā bakalaura studiju programma

3 gadi

-

7

Filoloģija

Akadēmiskā bakalaura studiju programma

3 gadi

-

5

Grāmatvedība

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma

2 gadi

2,5 gadi

5

Ražošanas loģistika

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma

2,5 gadi

3 gadi

5

Programmēšana un datortīklu administrēšana

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma

2 gadi

2,5 gadi

15

Sociālais rehabilitētājs

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma

2 gadi

-

5

Apģērbu dizains un tehnoloģija

 

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma

2,5 gadi

-

8

Vides dizains

 

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma ar specializāciju: dārza dizains

2 gadi

-

-

Mašīnbūve

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma

2,5 gadi

3 gadi

30

Pārtikas produktu pārstrāde

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma

2 gadi

2,5 gadi

10

Ekonomika

Studiju virziens: finanšu un grāmatvedības vadība

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma

4 gadi

5 gadi

10

Uzņēmējdarbība

Studiju virzieni:

 tūrisma uzņēmuma vadība,

 komercpakalpojumu vadība,

marketinga vadība,

 ārējo sakaru vadītājs

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

4 gadi

5 gadi

 

 

10

 

-

 

10

5

Tiesību zinātne

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

4 gadi

4,5 gadi

25

Programmēšanas inženieris

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

4 gadi

-

20

 

Mehatronika

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

4,5 gadi

-

20

Elektroniskā komercija

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

4 gadi

-

15

Vides inženieris

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

4 gadi

5 gadi

15

 

Mājturības un tehnoloģiju/ mājsaimniecības un   ekonomiskas skolotājs

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

4 gadi

4,5 gadi

5

Svešvalodas (angļu vai vācu) skolotājs

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

4 gadi

-

10

Pamatizglītības pirmā posma skolotājs 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

4 gadi

4,5 gadi

12

Sociālais pedagogs

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

4 gadi

4,5 gadi

12

Speciālās izglītības skolotājs

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

-

4,5 gadi

-

Sociālais darbs un sociālā rehabilitācija

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

4 gadi

-

5

Interjera dizains

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

4 gadi

-

10

Tulks referents

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

4 gadi

-

12

Latviešu valodas kā dzimtās valodas un ka svešvalodas skolotājs

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

4 gadi

4,5 gadi

5

Vēstures un sociālo zinību skolotājs

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

4 gadi

4,5 gadi

5

* starpvalstu kopīgās studiju programmas studentiem

Maģistra, doktora un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 2017./2018.studiju gadā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā

uzņemšana uz augstākās izglītības pamata

Studiju programma

Akadēmiskā/Profesionālā

Studiju ilgums pilna laika studijām

Studiju ilgums nepilna laika studijām

Provizoriskās valsts finansētās budžeta vietas pilna laika studijām

Vadības zinātne

Akadēmiskā maģistra studiju programma

2 gadi

-

2

Reģionālā plānošana un attīstība

Akadēmiskā maģistra studiju programma

1,5 gadi

2 gadi

2

Filoloģija

Akadēmiskā maģistra studiju programma

2 gadi

-

5

Elektroniskā komercijas informācijas sistēmas

Akadēmiskā  maģistra studiju programma

1,5 gadi/2 gadi

-

5

Reģionālie mediji un komunikācijas

Akadēmiskā  maģistra studiju programma

2 gadi

-

-

Pedagoģija

Akadēmiskā maģistra studiju programma

2 gadi

-

8

Lāzertehnoloģijas

Akadēmiskā maģistra studiju programma

2 gadi

-

7

Finanšu vadība

Profesionālā maģistra studiju programma

-

2 gadi

-

Arhīvniecība

Profesionālā maģistra studiju programma

2 gadi

-

8

Tiesību zinātne

Profesionālā maģistra studiju programma

1,5/2 gadi

-

12

Datorsistēmas

Profesionālā maģistra studiju programma

1,5/2 gadi

-

5

Vides aizsardzība

Profesionālā maģistra studiju programma

1,5/2 gadi

-

10

Speciālā pedagoģija

Profesionālā maģistra studiju programma

2 gadi

-

10

Karjeras konsultants

Profesionālā maģistra studiju programma

2 gadi

-

8

Dizains

Profesionālā maģistra studiju programma

1,5 gadi

-

5

Finanses

Profesionālās augstākās izglītības studiju programma

-

2,5 gadi

-

Reliģijas pedagoģija

Profesionālās augstākās izglītības studiju programma

-

2 gadi

-

Vides inženierzinātne

Doktora studiju programma

3 gadi

-

2

Sociotehnisko sistēmu modelēšana

Doktora studiju programma

3 gadi

-

2

Pedagoģija

Doktora studiju programma

3 gadi

-

-

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz web@rta.lv