Dekāne

Lektore, Dr.paed., Mg. paed.,
Mārīte Rozenfelde

marite.rozenfelde@inbox.lv
26480404
Atbrīvošanas aleja 115, 212. telpa

Studiju procesa speciāliste - lietvede

Vieslektore, Mg.sc.ing.,
Nellija Kivkucāne

nellija.kivkucane@ru.lv
29157227
Atbrīvošanas aleja 115, 211.telpa

Fakultātes studiju procesa speciāliste

Ināra Stukle
inara.stukle@ru.lv
28398212
Atbrīvošanas aleja 115, 211.telpa
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz web@ru.lv