Sveicināti, viesis   
 
  [EN] [LV] Web lapas karte 
Informācija
Topošajiem studentiem
Studējošajiem
Absolventiem
Darbiniekiem
Viesiem

Aktuāli
Ievadi savu e-pastu, lai saņemtu jaunāko informāciju par Rēzeknes Augstskolu:


Reklāma


 

RA aicina darbā saimniecības daļas vadītāju – speciālistu energoapgādes jautājumos

Informācija par izziņu, izsaukumu un sekmju izrakstu pieteikšanu

Sākot ar 26.08.2014. studējošie izziņas, izsaukumus un sekmju izrakstus varēs pieteikt elektroniski, sūtot uz e-pastu: Olga.Karacejeva@ru.lv savu vārdu, uzvārdu, personas kodu, studiju programmas nosaukumu, izziņas adresātu un izziņas informatīvo raksturu (piemēram, par studijām, par sekmību, par imatrikulācijas termiņiem utt.) vai ierodoties Rēzeknes Augstskolas Studiju daļā Atbrīvošanas aleja 115, 319.kab.

RA studentiem ir iespēja saņemt kredītus ar valsts galvojumu

STUDENTU IEVĒRĪBAI !!!

Informējam, ka RA studentiem ir iespēja saņemt kredītus ar valsts galvojumu:

  • studiju kredītu (mācību maksas segšanai)

un/vai

  • studējošā kredītu (ikmēneša kredīts studenta ikdienas tēriņiem)

no  "SEB" bankas līdzekļiem.

 

Lai pieteiktos kredītam, RA Kredītu piešķiršanas komisijā Atbrīvošanas alejā 115, 303. kabinetā ir jāiesniedz sekojošie dokumenti:

  • PASES KOPIJA
  • STUDENTA  IESNIEGUMS (iesnieguma veidlapa ir pieejama RA mājas lapā sadaļā par kredītiem: http://www.ru.lv/studijas/krediti/)
  • IZZIŅA no savas fakultātes dekanāta par to, ka students sekmīgi studē akreditētajā studiju programmā (1. kursa studentiem – sekmju izraksta kopija no atestāta)

 

DOKUMENTU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ IR NO ŠĪ GADA 01.SEPTEMBRA LĪDZ 15. OKTOBRIM

                                                         RA KPK t. 2 6 54 55 22

Sīkākā informācija http://www.ru.lv/studijas/krediti/

Iesnieguma veidlapa

Šodien
Rakstu iesniegšana 2014.gada zinātnisko rakstu krājumam
Tuvākie notikumi
26.09.2014
Zinātnieku nakts Rēzeknes Augstskolā
26.09.2014
Pasākums „Franča Trasuna zīmē”
13.10.2014
Karjeras nedēļa Rēzeknē
21.10.2014
Asinsdonoru diena Rēzeknes Augstskolā
Gaidāmās konferences
21.11.2014
7. starptautiskā latgalistikas konference KRUSTPUNKTI PIEROBEŽAS KULTŪRĀ, VALODĀ, VĒSTURĒ
21.11.2014
7. storptautyskuo latgalistikys konfereņce KRYSTPUNKTI PĪRŪBEŽYS KULTURĀ, VOLŪDĀ, VIESTURĒ
Absolventu veiksmes stāsti

Edgars Blinovs

Absolvējis: profesionālā bakalaura studiju programmu „Jurists”; profesionālā maģistra studiju programmu „Tiesību zinātne”.
Strādā: Rēzeknes novada Ozolaines pagasta pārvaldes vadītājs
Kopumā studiju programmas gan obligātie, gan izvēles priekšmeti mani apmierināja un zināšanas, iegūtas studiju laikā, joprojām noder, pildot sava darba amata pienākumus. Nākot studēt uz RA, man bija nodoms un vēlēšanās iesaistīties Studējošo pašpārvaldē. Visa studiju laika garumā aktīvi piedalījos studentu dzīvē, par ko liecina fakts, ka 3. kursā kļuvu par HJZF Studējošo pašpārvaldes vadītāju, kuru vadīju līdz bakalaura studiju programmas „Jurists” absolvēšanai. Tie bija neaizmirstami un no dzīves neizsvītrojami studentu gadi.
Lasīt visu stāstu

Sintija Lesniece

Absolvējusi: otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmu „Tiesību zinātne”.
Strādā: Rugāju novada domē par juriskonsulti.
Pēc RA bakalaura grāda iegūšanas „Tiesību zinātnē” es iestājos darbā savā specialitātē Rugāju novada domē un uzsāku profesionālo karjeru kā juriskonsulte. Teorētiskās zināšanas varēju izmantot reālā darbībā un vienlaicīgi mācīties no reāliem dzīves piemēriem. Man noticēja, un šajā brīdī sākās mana profesionālā izaugsme. Neviens nevar skaidri pateikt, kurp mūs aizvedīs dzīves līkloči, bet šodien un tagad ir patiess prieks un gandarījums darīt darbu, kas patīk un iedvesmo, kā arī turpināt iegūt arvien jaunas zināšanas savā profesijā, pašizglītoties.
Lasīt visu stāstu

Marija Mazure

Absolvējusi: maģistra programmu „Speciālā pedagoģija”
Strādā: Nautrēnu vidusskolā par direktora vietnieci mācību darbā

Manuprāt, absolvētā studiju programma ir veidota tā, ka aptvertas tēmas, kas ir nepieciešamas, lai veiksmīgi realizētu iekļaujošo izglītību, lai spētu veidot tādu izglītības sistēmu, lai tā atbilstu visu veidu skolēnu vajadzībām. Visvairāk piesaistīja lekcijas saistībā ar iekļaujošo izglītību, disciplīnas un uzvedības, mācību motivācijas, intelektuālās attīstības traucējumu izraisīto problēmu risināšanu izglītības procesā.


Lasīt visu stāstu

Jeļena Ornicāne

Absolvējusi: 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmu „Ekonomika” ar specializāciju „Finanšu un grāmatvedības vadība”.
Strādā: Rēzeknē, SIA „Grand Latgale” (viesnīcas pakalpojumi) par galveno grāmatvedi.
Gribu atzīmēt, ka mums ļoti noderēja tādi priekšmeti kā: „Zinātniskā darba pamati” (prof. Z.Matule), kur mēs apguvām visu nepieciešamo kursu darbu un diplomdarbu izstrādei, mērķu, uzdevumu un secinājumu formulēšanai; „Lietvedības pamati” (A.Puzule), kas ir viena no grāmatveža, ekonomista un citu speciālistu praktiskā darba sastāvdaļām (mācēt noformēt kvalitatīvu dokumentu ļoti noder ikdienas darbā); „Psiholoģija” (Makarova), kas palīdz veidot attiecības gan ar kolektīvu, gan ar citiem uzņēmumiem un valsts iestādēm.
Lasīt visu stāstu

Svetlana Ušča

Absolvējusi: doktora studiju programmu „Pedagoģija”.
Strādā: RA Personības socializācijas pētījumu institūtā par pētnieci; RA lektore; doktora studiju programmas „Pedagoģija” metodiķe.

Studijas doktorantūrā ir meklējumu un šaubu ceļš, sinerģija starp esošo pētījumu apzināšanu un sevis, savas vietas izvēlētajā jomā meklēšanu. Man paveicās, jo laiks, kad RA uzsāka doktora studiju programmas „Pedagoģija” realizēšanu, sakrita ar laiku, kad manī bija radusies vēlme vēl kaut ko mācīties. Tobrīd domāju – kāpēc ne doktorantūrā?


Lasīt visu stāstu
Vispārējās | Studenti | ĀSD | Sports | Zinātne
Piektdiena, 19.09.2014.
Rēzeknes Augstskolu apmeklēs vieslektors no Polijas

Laikā no 22. līdz 25. septembrim Rēzeknes Augstskolu (RA) Erasmus+ programmas ietvaros apmeklēs vieslektors Pjotrs Zazula no Čenstahovas universitātes (Polija). Interesentiem ir iespēja apmeklēt vairākas nodarbības.

Trešdiena, 17.09.2014.
Amerikānis Deivids Vitloks ir jau paspējis iejusties Rēzeknes vidē

Septembrī, uzsākot jauno studiju gadu, Rēzeknes Augstskolas (RA) darbinieku rindas papildināja 22-gadīgais amerikānis Deivids Vitloks (David Whitlock) no Sietlas.

Trešdiena, 17.09.2014.
Līdz 1. oktobrim turpinās reflektantu uzņemšana Rēzeknes Augstskolā

Rēzeknes Augstskolā (RA) turpinās jauno studentu uzņemšana atsevišķās studiju programmās.

Trešdiena, 17.09.2014.
Rēzeknes Augstskolā notiks pasākums „Franča Trasuna zīmē”

26. septembrī plkst. 15.00, Rēzeknes Augstskolā (Atbrīvošanas alejā 115) „Franča Trasuna zīmē” noritēs sarunas ar rakstnieci Ingu Ābeli par romānu „Klūgu mūks”, vēsturnieku Vladislavu Malahovski par F. Trasuna politiskajām runām, grāmatu izdevēju Jāni Elksni par jaunākajiem izdevumiem.

Trešdiena, 17.09.2014.
Zinātnieku nakts Rēzeknes Augstskolā – interesanti, noderīgi, izzinoši!

Rēzeknes Augstskola (RA) ir daudzu jauniešu izaugsmes vieta, kur piepildās sapņi, īstenojas idejas un tiek nodibināti mūsdienās tik ļoti nepieciešamie sadarbības kontakti. Augstskolu dēvē par pilsētas izglītības centru, jo tieši RA notiek ne tikai studiju process, bet zinātniski un radoši pasākumi. Viens no tādiem pasākumiem ir „Zinātnieku nakts”.

Trešdiena, 17.09.2014.
Erasmus studenti labprāt izvēlas apgūt zināšanas Rēzeknes Augstskolā

Katru gadu studijas Rēzeknes Augstskolā (RA) uzsāk arī  Erasmus projekta studenti no dažādām valstīm. Arī šis gads nav izņēmums, jo RA ir ieradušies studenti no Vācijas, Francijas, Slovākijas, Bulgārijas un Turcijas, kā arī 6 praktikanti no Gruzijas Tempus projekta ietvaros. Lielākā daļa Erasmus studentu RA plāno studēt tikai vienu semestri. Maģistrants no Vormsas Augstskolas (Vācijā) plāno iegūt otru diplomu (RA un Worms HS) līguma ietvaros.

Trešdiena, 17.09.2014.
RA pārstāvji piedalījās konferencē Polijā

9. – 10. septembrī Varšavas pedagoģijas augstskolā, Polijā, norisinājās projekta „Cyberspace hazards – new qualifications of the social workers” noslēguma konference.

Otrdiena, 16.09.2014.
Studentu un profesionālu dizaineru tērpu kolekciju modes skate Rēzeknes Augstskolā

Arī šogad 20. septembrī Rēzeknes Augstskolas III starptautiskās zinātniski praktiskās konferences „MĀKSLA UN MŪZIKA KULTŪRAS DISKURSĀ” laikā aicinām apmeklēt performanci un modes skati (plkst.12.30. Atbrīvošanas alejā 115, aktu zālē).

Pirmdiena, 15.09.2014.
RA studenti apmeklēja 19. starptautisko pārtikas izstādi „RIGA FOOD 2014”

Rēzeknes Augstskolas (RA) Ekonomikas un vadības fakultātes 3.kursa studenti (programma „Uzņēmējdarbība ” ar specializāciju „Tūrisma uzņēmumu vadība”) 5. septembrī studiju kursa „Ēdināšanas uzņēmējdarbības vadības” ietvarā devās mācību ekskursijā un kopā ar pasniedzēju Inesi Silicku apmeklēja „Riga Food 2014” izstādi Ķīpsalā.

Pirmdiena, 15.09.2014.
RA Reģionālistikas zinātniskā institūta direktore piedalās ekspedīcijā Mordovijā

Šī gada vasarā Rēzeknes Augstskolas (RA) Reģionālistikas zinātniskā institūta direktore un vadošā pētniece Dr. biol. Anna Mežaka tika uzaicināta piedalīties pētnieciskā ekspedīcijā Mordovijas Republikā, Krievijā.


Notikumu kalendārs

Video tiešraides

RA Izdevniecība

Pieslēgties LAIS