Sveicināti, viesis   
 
  [EN] [LV] Web lapas karte 
Informācija
Topošajiem studentiem
Studējošajiem
Absolventiem
Darbiniekiem
Viesiem

Aktuāli
Ievadi savu e-pastu, lai saņemtu jaunāko informāciju par Rēzeknes Augstskolu:
Reklāma


 

INSTRUKCIJA BEZSKAIDRAS NAUDAS OPERĀCIJU VEIKŠANA RATuvākie notikumi
05.01.2015
Sākas ziemas uzņemšana Rēzeknes Augstskolā
Gaidāmās konferences
11.03.2015
Starptautiskā akadēmiskā konference "Zinātnisko pētījumu pārnese studiju procesā".
09.04.2015
Zinātniski - praktiskā konference "Indivīds, sabiedrība, valsts: tiesisko attiecību aktualitātes"
22.04.2015
18. studentu starptautiskā zinātniski praktiskā konference "Cilvēks.Vide.Tehnoloģijas."
23.04.2015
4. starptautiskā zinātniskā konference „Autors. Teksts. Laikmets”.
22.05.2015
Ikgadējā starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība, Integrācija, Izglītība”.
18.06.2015
10. starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Vide. Tehnoloģija. Resursi”
Absolventu veiksmes stāsti

Inese Lustika

Absolvējusi: profesionālā bakalaura studiju programmu „Vides inženieris” un maģistra studiju programmu „Vides aizsardzība”
Strādā: Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālajā vides pārvaldē par vecāko inspektoru.
Tā kā papildus sniedzu iestādes apmeklētājiem arī konsultācijas vides jomā, darbā noder viss iemācītais augstskolā – gan Ērikas Teirumniekas stāstītais par procesiem vidē, gan Edmunda Teirumnieka stāstītais par atkritumu apsaimniekošanas principiem valstī, gan arī Alekseja Avota mācītais par dažāda veida attīrīšanas iekārtu darbību, pamatlietas, kas jādara uzsākot jebkura veida darbību (būvējot māju, sākot ražošanu, veicot izpēti utt.) un kā tas ietekmēs vidi utt. Tāpēc kopumā varu teikt, ka RA saņemtās zināšanas ir profesionālas, praktiskas un reāli pielietojamas dzīvē, tiek iemācīts dzīvot zaļi.
Lasīt visu stāstu

Evita Kļaviņa

Absolvējusi: profesionālo bakalaura studiju programmu „Ekonomika” ar studiju moduli „Uzņēmējdarbības tiesības”; profesionālo maģistra studiju programmu „Finanšu vadība”.
Strādā: Malnavas koledžā par ekonomisko priekšmetu skolotāju; ir sava audzināmā grupa, kuras jaunieši apgūst banku zinības un finanses.
Uzsākot darbu, noderēja pamatzināšanas par ekonomiku, jo, aizejot uz augstskolu, mums par ekonomiku bija ļoti minimāla nojausma, tik vien, cik tiek apgūts mācību priekšmeta „Ekonomika” ietvaros. Augstskola sniedza zināšanas mikroekonomikā, makroekonomikā un uzņēmējdarbības un tiesību pamatos, guvu priekšstatu, kā norit ekonomiskie procesi Latvijā un pasaulē. Tas viss noderēja darbā.
Lasīt visu stāstu

Marija Mazure

Absolvējusi: maģistra programmu „Speciālā pedagoģija”
Strādā: Nautrēnu vidusskolā par direktora vietnieci mācību darbā

Manuprāt, absolvētā studiju programma ir veidota tā, ka aptvertas tēmas, kas ir nepieciešamas, lai veiksmīgi realizētu iekļaujošo izglītību, lai spētu veidot tādu izglītības sistēmu, lai tā atbilstu visu veidu skolēnu vajadzībām. Visvairāk piesaistīja lekcijas saistībā ar iekļaujošo izglītību, disciplīnas un uzvedības, mācību motivācijas, intelektuālās attīstības traucējumu izraisīto problēmu risināšanu izglītības procesā.


Lasīt visu stāstu

Elvīra Rimicāne

Absolvējusi: otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu „Vēstures un kultūrvēstures skolotājs”.
Strādā: jau 12.gadu Pušmucovas pamatskolā par Latvijas un pasaules vēstures skolotāju, kur pasniedz stundas 5.–9.klasei.
Uzskatu, ka šodienas studentiem RA ir vēl lielākas iespējas, nekā manā studiju laikā, jo viņi var izmantot Eiropas naudu un projektu rezultātā radīt mācību materiālus Latvijas skolām par latgaliešu kultūras bagātību, kas izmantojami ne tikai literatūras un vēstures stundās, bet arī klases stundās un dažādos pasākumos. Jāpiebilst, ka vēl viena svarīga RA priekšrocība ir tā, ka te ir viszemākā mācību maksa un plašākās iespējas studentiem – pašdarbības pulciņi, starpvalstu projekti, brīnišķīgi pasākumi, kuros ikviens students var izpausties un apliecināt citiem savu vispusību.
Lasīt visu stāstu

Zita Kanberga

Absolvējusi: profesionālā bakalaura studiju programmu „Jurists”.
Strādā: Satiksmes ministrijas Sakaru departamentā par Sakaru nozares attīstības nodaļas vecāko referenti.
Savu izvēli par labu RA un studiju programmai neesmu nožēlojusi nevienu dienu. Mums bija kompetenti pasniedzēji, kuri studentus ne tikai ieveda izvēlētās profesijas zināšanu līkločos, bet arī atklāja jurista darba praktisko pusi, atgādinot, ka juristam savs vārds jāspodrina pašam. Mana augstskola viennozīmīgi ir Rēzeknes Augstskola, kur var iemācīties skatīties uz dzīvi plašāk, nepazūdot gaiteņu labirintos un nezināmu cilvēku pūlī. Manā augstskolā ir vēlme atgriezties, lai sajustu tās īpašo atmosfēru un satiktu cilvēkus, kuru personības ir ietekmējušas tevi pašu.
Lasīt visu stāstu
Vispārējās | Studenti | ĀSD | Sports | Zinātne
Trešdiena, 17.12.2014.
Valsts pētījuma programmas inosocterehi pētniecība un darbu semināri Дatvijas rehabilitācijas iestādēs

Rēzeknes Augstskolas Personības Socializācijas pētījumu institūta Valsts pētījumu programmas projekta N1. pētnieku grupa no RA - V. Ļubkina, G. Marzano, I. Prudņikova, S. Ušča, A. Kaupužs, O. Urtāne, M. Rozenfelde, L. Rižakova un M. Reigase, no LU- I. Žogla, I. Cupere, R. Strods un LiepU – D. Berthere, kā arī projekta N2 pētnieku grupa no RTU – A. Kapenieks, A.Gorbunovs, J. Kapenieks un B. Žuga  šī gada nogalē no 11.12.-13.12. apmeklēja Jūrmalas pilsētas pašvaldības SIA „Veselības un sociālās aprūpes centru „Sloka” un Sociālās integrācijas valsts aģentūras rehabilitācijas kompleksu tautsaimniecības partneru vajadzību izpētei, labās prakse apguvei sociālās rehabilitācijas jomā Latvijā.

Trešdiena, 17.12.2014.
Rēzeknes Augstskolas Studējošo padomi turpmāk vadīs Margarita Božko

15. decembrī Rēzeknes Augstskolā (RA) notika Studējošo padomes (SP) prezidenta vēlēšanas.

Otrdiena, 16.12.2014.
Rēzeknes Augstskolas studenti sagādāja prieku ķepaiņiem

15. decembrī Rēzeknes Augstskolas (RA) Studējošo padomes pārstāvji, biedrības „Rēzeknes Augstskolas absolventu asociācija” biedri apmeklēja Rēzeknes dzīvnieku patversmi, lai nodotu ziedojumus un sagādātu prieku ķepaiņiem. Sarūpētajos ziedojumos bija dzīvnieku barība, rotaļlietas, segas.

Otrdiena, 16.12.2014.
RA izdevniecība – vieta, kur idejas pārtop realitātē

Mūsdienās nav iedomājama neviena uzņēmuma, organizācijas darbība bez atpazīstamības zīmes. Savs nosaukums, logo un mājas lapas adrese ir svarīgākie aspekti, lai vairotu ne tikai popularitāti, sekmētu atpazīstamību, bet arī nodrošinātu veiksmīgu savstarpējo sadarbību.

Piektdiena, 12.12.2014.
Notika RA starpfakultāšu sadraudzības pasākums

Decembrī Rēzeknes Augstskolā (RA) sesijas laiku ieskandināja Studējošo padomes rīkotais starpfakultāšu sadraudzības pasākums „Visi vienā katlā!”. Katrai fakultātei bija uzdevums ierasties savai fakultātei raksturīgajā krāsā un sagatavot mājasdarbu – prezentāciju. Pasākums bija izveidots ar mērķi saliedēt dažādu fakultāšu un studiju virzienu studentus.

Ceturtdiena, 11.12.2014.
Rēzeknes Augstskolai – sava katlu māja

Rēzeknes Augstskola (RA) ir moderna, strauji augoša un inovatīvām bagāta augstākās izglītības iestāde. Par to liecina ne tikai zinātniskie raksti, pētījumi, jaunās studiju programmas, bet arī praktiski īstenotās novatorās idejas.

Trešdiena, 10.12.2014.
Iesaisties akcijā „Students palīdz bērnam”!

Rēzeknes Augstskolas Studējošo padome organizē labdarības akciju „Students palīdz bērnam”.

Trešdiena, 10.12.2014.
Projekta koordinatoru seminārs Rēzeknes Augstskolā

5. un 6. decembrī Rēzeknes Augstskolā (RA) notika Leonardo da Vinci programmas projekta „Improvement of Social Pedagogues Professional Qualification by Mediation Implementation” (MeImp) Nr. LLP-LdV-TOI-2013-LT-0141 seminārs, kurā piedalījās projekta partneru koordinatori: Zigmas Giedrimas no Viļņas „PII initiative of aid for teens”, Angele Kaušyliene no Lietuvas Pedagoģijas universitātes, Valdemaras Šoblinskas no Viļņas kolēģijas un Lenore Kahler no „Arbeit und Leben Thüringen” Erfurtē (Vācija), Svetlana Ušča un Rita Orska no Rēzeknes Augstskolas.

Trešdiena, 10.12.2014.
Konsultatīvā stunda Rēzeknes Augstskolas bibliotēkā

Ceturtdien, 11. decembrī, no plkst. 15.00 līdz plkst. 16.00 Rēzeknes Augstskolas bibliotēkas lasītavā (Atrīvošanas alejā 115, K-4) tiekat laipni aicināti uz konsultatīvo stundu.

Otrdiena, 09.12.2014.
Rēzeknes Augstskolā notika A. Kazinovska un S. Keiša grāmatas prezentācija

9.decembrī Rēzeknes Augstskolā notika Balvu novada Domes priekšsēdētāja Andra Kazinovska un Dr. oec. profesora Staņislava Keiša grāmatas – vērienīgās monogrāfijas „Reģionālā attīstība Latvijā: administratīvi teritoriālās reformas norises gaita, problēmas un risinājumi” – prezentācija.


Notikumu kalendārs

Video tiešraides

RA Izdevniecība

Pieslēgties LAIS