Sveicināti, viesis   
 
  [EN] [LV] Web lapas karte 
Informācija
Topošajiem studentiem
Studējošajiem
Absolventiem
Darbiniekiem
Viesiem

Aktuāli
Ievadi savu e-pastu, lai saņemtu jaunāko informāciju par Rēzeknes Augstskolu:


Reklāma


 

Ministres I.Druvietes apsveikums Zinību dienā

Rēzeknes Augstskolas administrācija sveic Zinību dienā!

Turpinās reflektantu uzņemšana studijām Rēzeknes Augstskolā

Informācija par reģistrēšanos kārtējam studiju semestrim Rēzeknes Augstskolas studentiem

Saskaņā ar kārtību, kādā notiek reģistrēšanās studiju semestrim Rēzeknes Augstskolā, visiem pilna un nepilna laika bakalaura, maģistra un profesionālo studiju programmu studējošajiem laika posmā no 25.08.2014. līdz 07.09.2014. ir jāreģistrējas kārtējam (rudens) studiju semestrim.

Lai reģistrētos studijām, Rēzeknes Augstskolas informatīvajā sistēmā (www.lais.lv - Rēzeknes Augstskola (jaunā versija)) jāveic šādas darbības: jāpiesakās ar savu lietotājvārdu un paroli, jāizvēlas: programmas aktualitātes – darbības - reģistrācija studiju semestrim – reģistrēties nākamajam semestrim. Jāpārliecinās, vai studējošā datos ir nomainīts studiju semestris.

Paroles nozaudēšanas gadījumā to var atjaunot pie RAIS administratora, sūtot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un/vai studenta apliecības numuru uz e-pastu: Olga.Karacejeva@ru.lv

Apstiprinātā kārtība, kādā notiek reģistrēšanās studiju semestrim Rēzeknes Augstskolā

Informācija par izziņu, izsaukumu un sekmju izrakstu pieteikšanu

Sākot ar 26.08.2014. studējošie izziņas, izsaukumus un sekmju izrakstus varēs pieteikt elektroniski, sūtot uz e-pastu: Olga.Karacejeva@ru.lv savu vārdu, uzvārdu, personas kodu, studiju programmas nosaukumu, izziņas adresātu un izziņas informatīvo raksturu (piemēram, par studijām, par sekmību, par imatrikulācijas termiņiem utt.) vai ierodoties Rēzeknes Augstskolas Studiju daļā Atbrīvošanas aleja 115, 319.kab.

Par pieteikšanos Rēzeknes Augstskolas dienesta viesnīcā

Rēzeknes Augstskola (RA) visiem studentiem, gan tiem, kuri uzsāks studijas rudenī un būs pirmkursnieki, gan vecāko kursu pārstāvjiem, gan nepilnā laikā studējošajiem, pilnībā nodrošina vietu studentu dienesta viesnīcā (Maskavas ielā 22). Ēka ir nesen nosiltināta, tai nomainīti logi, vairākos stāvos veikts kosmētiskais remonts.

Lai gādātu par studentu ērtībām, maksātspēju un ņemtu vērā dažādas vēlmes, RA piedāvā  istabu maksu dalīt uz diviem, trim cilvēkiem, tāpat var dzīvot atsevišķi. Maksa par dzīvošanu dienesta viesnīcā (cenā ir iekļauts internets, ledusskapja izmantošana, komunālie izdevumi (elektrība, karstais ūdens, aukstais ūdens)):

vienvietīga istaba maksā: EUR 115,00

divvietīga istaba maksā: EUR 65,00  

trīsvietīga istaba maksā: EUR 43,00  

četrvietīga istaba maksā: EUR 35,00  

Nepilna laika grupās studējošajiem ir iespēja laikus rezervēt vietu dienesta viesnīcā, un maksa par vienu diennakti ir EUR 8,01.  Dienesta viesnīcā ir iespējams izmantot veļas mašīnu, pieejams internets, katrā istabā ir ledusskapis.

No 18. augusta aicināti zvanīt pa tālruni 6 4634195 dienesta viesnīcas vadītājai Veltai Uzuleņai. Iekārtoties istabiņās varēs 30. un 31. augustā no plkst. 12.00 līdz 20.00


Tuvākie notikumi
26.09.2014
Zinātnieku nakts Rēzeknes Augstskolā
13.10.2014
Karjeras nedēļa Rēzeknē
21.10.2014
Asinsdonoru diena Rēzeknes Augstskolā
Gaidāmās konferences
19.09.2014 + tiešraide
III starptautiskā zinātniski praktiskā konference „Māksla un mūzika kultūras diskursā”
21.11.2014
7. starptautiskā latgalistikas konference KRUSTPUNKTI PIEROBEŽAS KULTŪRĀ, VALODĀ, VĒSTURĒ
21.11.2014
7. storptautyskuo latgalistikys konfereņce KRYSTPUNKTI PĪRŪBEŽYS KULTURĀ, VOLŪDĀ, VIESTURĒ
Absolventu veiksmes stāsti

Edgars Blinovs

Absolvējis: profesionālā bakalaura studiju programmu „Jurists”; profesionālā maģistra studiju programmu „Tiesību zinātne”.
Strādā: Rēzeknes novada Ozolaines pagasta pārvaldes vadītājs
Kopumā studiju programmas gan obligātie, gan izvēles priekšmeti mani apmierināja un zināšanas, iegūtas studiju laikā, joprojām noder, pildot sava darba amata pienākumus. Nākot studēt uz RA, man bija nodoms un vēlēšanās iesaistīties Studējošo pašpārvaldē. Visa studiju laika garumā aktīvi piedalījos studentu dzīvē, par ko liecina fakts, ka 3. kursā kļuvu par HJZF Studējošo pašpārvaldes vadītāju, kuru vadīju līdz bakalaura studiju programmas „Jurists” absolvēšanai. Tie bija neaizmirstami un no dzīves neizsvītrojami studentu gadi.
Lasīt visu stāstu

Marija Mazure

Absolvējusi: maģistra programmu „Speciālā pedagoģija”
Strādā: Nautrēnu vidusskolā par direktora vietnieci mācību darbā

Manuprāt, absolvētā studiju programma ir veidota tā, ka aptvertas tēmas, kas ir nepieciešamas, lai veiksmīgi realizētu iekļaujošo izglītību, lai spētu veidot tādu izglītības sistēmu, lai tā atbilstu visu veidu skolēnu vajadzībām. Visvairāk piesaistīja lekcijas saistībā ar iekļaujošo izglītību, disciplīnas un uzvedības, mācību motivācijas, intelektuālās attīstības traucējumu izraisīto problēmu risināšanu izglītības procesā.


Lasīt visu stāstu

Agita Ceruka

Absolvējusi: otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu „Finanses”
Strādā: par AS „Latvijas valsts meži” Pļaviņu kokaudzētavas vadītāju
Apgūstot ekonomiskās zināšanas, cilvēks var strādāt arī vairākās tautsaimniecības nozarēs. Šobrīd es nestrādāju par grāmatvedi, nestrādāju par finansistu, bet esmu kokaudzētavas vadītāja, taču šajā darbā man noder visas kādreiz iegūtās zināšanas Rēzeknes Augstskolā, jo man ir jāsastāda kokaudzētavas budžets, tas ir saprātīgi jāplāno, kā izlietot, tāpat arī algu aprēķināšana ir uz maniem pleciem – līdz ar to visas manas ekonomikas jomā gūtās zināšanas man noder.
Lasīt visu stāstu

Gunita Ločmele

Absolvējusi: otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmu „Sociālais pedagogs”.
Strādā: kopš 2009.gada par sociālo darbinieci vasaras Latgales reģionālajā atbalsta centrā „Rasas pērles”.
Vēlētos pateikt paldies ikvienam lektoram par sniegtajām zināšanām, īpaši vēlētos uzteikt R.Orsku, M.Rozenfeldi, A Jurčenko un, protams, Ž.Truskovsku, jo – ko gan es darītu bez studiju laikā lieliski izveidotiem portfolio un kreatīvās domāšanas! Bet kā visnozīmīgāko lekciju kursu uzskatu G. Stroda „Kooperatīvo mācīšanos”. Šīs lekcijas man „atvēra acis”, un iegūtās zināšanas palīdz man ne tikai darbā, bet arī ikdienā.
Lasīt visu stāstu

Jeļena Ornicāne

Absolvējusi: 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmu „Ekonomika” ar specializāciju „Finanšu un grāmatvedības vadība”.
Strādā: Rēzeknē, SIA „Grand Latgale” (viesnīcas pakalpojumi) par galveno grāmatvedi.
Gribu atzīmēt, ka mums ļoti noderēja tādi priekšmeti kā: „Zinātniskā darba pamati” (prof. Z.Matule), kur mēs apguvām visu nepieciešamo kursu darbu un diplomdarbu izstrādei, mērķu, uzdevumu un secinājumu formulēšanai; „Lietvedības pamati” (A.Puzule), kas ir viena no grāmatveža, ekonomista un citu speciālistu praktiskā darba sastāvdaļām (mācēt noformēt kvalitatīvu dokumentu ļoti noder ikdienas darbā); „Psiholoģija” (Makarova), kas palīdz veidot attiecības gan ar kolektīvu, gan ar citiem uzņēmumiem un valsts iestādēm.
Lasīt visu stāstu
Vispārējās | Studenti | ĀSD | Sports | Zinātne
Piektdiena, 29.08.2014.
Rēzeknes Augstskolā turpinās uzņemšana doktora studiju programmās

Rēzeknes Augstskolā līdz 15. septembrim turpinās uzņemšana doktora līmeņa studiju programmās

Piektdiena, 29.08.2014.
Rēzeknes Augstskola īstenos unikālu studiju programmu „Viesmīlības vadība”

27. augustā Izglītības un zinātnes ministrija licencēja Rēzeknes Augstskolas (RA) jauno studiju programmu „Viesmīlības vadība”. Zīmīgi, ka programma tiks īstenota sadarbībā ar Lietuvas augstskolu (Utena University of Applied Sciences). Studenti, piesakoties pilna laika studijām, varēs izvēlēties, studēt un iegūt abu valstu diplomus (studijas angļu valodā), vai arī studēt tika Rēzeknes Augstskolā (studijas latviešu valodā) un saņemt vienu augstskolas diplomu.

Trešdiena, 27.08.2014.
Tuvojas Rēzeknes Augstskolas Rozes svētki!

Katru septembri Rēzeknes Augstskolas (RA) jaunais studiju gads sākas ar Zinību dienas pasākumu un skaisto tradīciju – RA Rozes svētkiem, kuros satiekas visi pirmā kursa studenti. Interesantos uzdevumos un aktivitātēs jaunie studenti iepazīst viens otru un parāda, cik viņi spēj būt radoši un talantīgi. Rozes svētku noslēgumā no pirmkursnieku vidus allaž tiek izvēlēts viens pāris – meitene un puisis – kuri kļūst par RA Rozi un Bruņinieku.

Trešdiena, 27.08.2014.
Evita Kļaviņa: „Ekonomika ir visa pamatā”

Evita Kļaviņa no Kārsavas novada Mežvidu pagasta Rēzeknes Augstskolā savas studiju gaitas uzsāka pirms sešiem gadiem. Viņa ir absolvējusi profesionālo bakalaura studiju programmu „Ekonomika” ar studiju moduli „Uzņēmējdarbības tiesības”, kā arī profesionālo maģistra studiju programmu „Finanšu vadība”.

Trešdiena, 27.08.2014.
Agita Ceruka: „Jebkurai mūsu ikdienas situācijai pamatā ir ekonomika”

Rēzeknes Augstskolas absolvente Agita Ceruka ir dzimusi un augusi Madonas novada Ļaudonas pagastā un jau otro gadu ir AS „Latvijas valsts meži” Pļaviņu kokaudzētavas vadītāja.

Trešdiena, 27.08.2014.
„Dienas Bizness” raksta par Rēzeknes Augstskolu

Augusta vidū Rēzeknē viesojās laikraksta „Dienas Bizness” pārstāvji. Informāciju par Rēzeknei un Rēzeknes Augstskolu lasiet laikraksta 25. augusta numurā.

Pirmdiena, 25.08.2014.
Turpinās reflektantu uzņemšana studijām Rēzeknes Augstskolā

Līdz 15. septembrim Rēzeknes Augstskolā, Atbrīvošanas alejā 115, 219. kabinetā, notiek dokumentu pieņemšana visās maksas pilna laika un nepilna laika pamatstudiju un augstākā līmeņa studiju programmās.

Piektdiena, 22.08.2014.
Rēzeknes Augstskolā viesojās 1955. gada absolventi

20. augustā Rēzeknes Augstskolu (RA) apmeklēja 1955. gada Rēzeknes Pedagoģiskās skolas absolventi. Ciemiņi iepazinās ar jaunuzcelto Inženieru fakultātes ēku, rekonstruēto ēku Atbrīvošanas alejā 115, kavējās atmiņās par savu studiju laiku Rēzeknē. Tolaik, 1951. gadā kursā esot bijuši 28 studenti, tomēr uz Rēzekni šogad no tuvākām un tālākām vietām ceļu mēroja 7 absolventi – satikties, atcerēties, iepazīt pilsētu un savu bijušo skolu no jauna.

Trešdiena, 20.08.2014.
Par dokumentu pieņemšanu RA doktora līmeņa studiju programmās

Rēzeknes Augstskola šobrīd īsteno trīs doktora līmeņa studiju programmas: „Pedagoģija”, „Vides inženierzinātne”, „Sociotehnisko sistēmu modelēšana”. Uzņemšana šajās programmās notiks no 25. līdz 28. augustam Atbrīvošanas alejā 115 (3. stāvā, 319. auditorijā). Tālrunis uzziņām: 28663255.

Otrdiena, 19.08.2014.
Par reģistrēšanos studijām Rēzeknes Augstskolas Madonas filiālē

25. augustā no plkst. 12.00 līdz 16.00 notiks reģistrēšanās studijām un līgumu slēgšana Rēzeknes Augstskolas Madonas filiālē (Valdemāra bulvārī 6-117. kabinetā).


Notikumu kalendārs

Video tiešraides

RA Izdevniecība

Studiju kursu katalogs