Sveicināti, viesis   
 
  [EN] [LV] Web lapas karte 
Informācija
Topošajiem studentiem
Studējošajiem
Absolventiem
Darbiniekiem
Viesiem

Aktuāli
Ievadi savu e-pastu, lai saņemtu jaunāko informāciju par Rēzeknes Augstskolu:
Reklāma


 

Rēzeknes Augstskolas studentu - absolventu ievērībai!

Tuvākie notikumi
10.03.2015
Seminārs “Starptautiskās sadarbības iespējas zinātniekiem un uzņēmējiem”
10.04.2015
Esi gaidīts Informācijas dienā Rēzeknes Augstskolā!
Gaidāmās konferences
11.03.2015
Starptautiskā akadēmiskā konference "Zinātnisko pētījumu pārnese studiju procesā".
09.04.2015
Zinātniski - praktiskā konference "Indivīds, sabiedrība, valsts: tiesisko attiecību aktualitātes"
22.04.2015
19. studentu starptautiskā zinātniski praktiskā konference "Cilvēks.Vide.Tehnoloģijas."
23.04.2015
4. starptautiskā zinātniskā konference „Autors. Teksts. Laikmets”.
25.04.2015
Studentu zinātniskā konference „Personība. Laiks. Komunikācija”
21.05.2015
VRS amatpersonu, docētāju un studējošo 3.zinātniski praktiskā konference "Valsts robežsardze: attīstība, problēmas un risinājumi"
22.05.2015
Ikgadējā starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība, Integrācija, Izglītība”.
28.05.2015
17.studentu un docētāju zinātniski praktiskā konference TAUTSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA: PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI
18.06.2015
10. starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Vide. Tehnoloģija. Resursi”
24.09.2015
IV starptautiskā zinātniski praktiskā konference MĀKSLA UN MŪZIKA KULTŪRAS DISKURSĀ
Absolventu veiksmes stāsti

Svetlana Ušča

Absolvējusi: doktora studiju programmu „Pedagoģija”.
Strādā: RA Personības socializācijas pētījumu institūtā par pētnieci; RA lektore; doktora studiju programmas „Pedagoģija” metodiķe.

Studijas doktorantūrā ir meklējumu un šaubu ceļš, sinerģija starp esošo pētījumu apzināšanu un sevis, savas vietas izvēlētajā jomā meklēšanu. Man paveicās, jo laiks, kad RA uzsāka doktora studiju programmas „Pedagoģija” realizēšanu, sakrita ar laiku, kad manī bija radusies vēlme vēl kaut ko mācīties. Tobrīd domāju – kāpēc ne doktorantūrā?


Lasīt visu stāstu

Gunita Ločmele

Absolvējusi: otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmu „Sociālais pedagogs”.
Strādā: kopš 2009.gada par sociālo darbinieci vasaras Latgales reģionālajā atbalsta centrā „Rasas pērles”.
Vēlētos pateikt paldies ikvienam lektoram par sniegtajām zināšanām, īpaši vēlētos uzteikt R.Orsku, M.Rozenfeldi, A Jurčenko un, protams, Ž.Truskovsku, jo – ko gan es darītu bez studiju laikā lieliski izveidotiem portfolio un kreatīvās domāšanas! Bet kā visnozīmīgāko lekciju kursu uzskatu G. Stroda „Kooperatīvo mācīšanos”. Šīs lekcijas man „atvēra acis”, un iegūtās zināšanas palīdz man ne tikai darbā, bet arī ikdienā.
Lasīt visu stāstu

Dina Kravale

Absolvējusi: profesionālā bakalaura studiju programmu „Svešvalodas (angļu) skolotājs”.
Strādā: Balvu pamatskolā par angļu valodas skolotāju

Studijas tiešām prasīja daudz laika un darba, taču tas deva drošu pamatu turpmākajam darbam. Izvēlējos Rēzeknes Augstskolu, jo esmu pārliecināta, ka šeit iegūtā izglītība ir patiešām kvalitatīva, un turklāt pasniedzēji un citi augstskolas darbinieki ir profesionāli un ļoti atsaucīgi.


Lasīt visu stāstu

Skaidrīte Svikša

Absolvējusi: akadēmiskā bakalaura studiju programmu „Filoloģija”.
Strādā: Rēzeknes pilsētas domē un „Vietējā Latgales Avīzē”.

Ar dziļu pārliecību saku, ka šī studiju iespēja ļāva man dzīvē uzrakstīt (kaligrāfiski skaisti un gramatiski pareizi) manu humanitāro sirdi un eksakto prātu vienojošu burtu „i” un uzlikt filoloģisku punktu uz tā.


Lasīt visu stāstu

Marija Mazure

Absolvējusi: maģistra programmu „Speciālā pedagoģija”
Strādā: Nautrēnu vidusskolā par direktora vietnieci mācību darbā

Manuprāt, absolvētā studiju programma ir veidota tā, ka aptvertas tēmas, kas ir nepieciešamas, lai veiksmīgi realizētu iekļaujošo izglītību, lai spētu veidot tādu izglītības sistēmu, lai tā atbilstu visu veidu skolēnu vajadzībām. Visvairāk piesaistīja lekcijas saistībā ar iekļaujošo izglītību, disciplīnas un uzvedības, mācību motivācijas, intelektuālās attīstības traucējumu izraisīto problēmu risināšanu izglītības procesā.


Lasīt visu stāstu
Vispārējās | Studenti | ĀSD | Sports | Zinātne
Otrdiena, 03.03.2015.
Ekonomikas un pārvaldības fakultātē notiks starptautiskā akdēmiskā konference „Zinātnisko pētījumu pārnese studiju procesā”

No šī gada 9.februāra līdz 13.februārim Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas un pārvaldības fakulātē notiks starptautiskā nedēļa, kurā piedalīsies pārstāvji no Lietuvas, Polijas, Portugāles augstskolām.

Otrdiena, 03.03.2015.
Rēzeknes Augstskolas Studējošo padomē ievēlēts jauns prezidents

24. februārī Rēzeknes Augstskolā (RA) notika Studējošo padomes (SP) prezidenta vēlēšanas. Balsojumā piedalījās 15 jaunievēlētie studējošo padomes biedri no visām trijām fakultātēm. Uz prezidenta amatu kandidēja divi pretendenti, no 15 biļeteniem – 11 bija derīgi, 4 nederīgi. Ar rezultātu 6 „par” prezidenta amatu ieņēma Kaspars Vanags.

Otrdiena, 03.03.2015.
Aizvadīta starptautiskā izglītības izstāde „Skola 2015”

Laika posmā no 27. februāra līdz 1. martam izstāžu centrā Ķīpsalā 21. reizi notika starptautiskā izglītības izstāde „Skola 2015”. Tās atklāšanā piedalījās izglītības iestāžu vadītāji, plašs izstādes stendos strādājošo skaits, apmeklētāji, organizatori un arī Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile.

Pirmdiena, 02.03.2015.
Ieskaties jaunākajā Rēzeknes Augstskolas avīzes „RA Dialogi” marta numurā!

Hei, hei! Laiks skrien nemanot, un klāt jau ir marta mēnesis! Skat, arī jaunā RA avīze gaida savus lasītājus.

Piektdiena, 27.02.2015.
Idenitāte – vērtība un atšķirīgums

26. februārī Rēzeknes Augstskolā (RA) norisinājās diskusija „Cik demokrātiska ir Latvija”, kuras laikā tika prezentēti Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes (LU SZF) izdevumi – „Demokrātijas audits 2005–2014”,  kopmonogrāfija „Dauzdzveidīgās un mainīgās Latvijas identitātes” un „Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2012/2013. gadā. Ilgtspējīga nācija”. Uz interviju tika aicināta  profesore, socioloģijas doktore un kopmonogrāfijas „Dauzdzveidīgās un mainīgās Latvijas identitātes” zinātniskā radaktore Aija Zobena, kas dalījās pārdomās par idenitātes apzināšanās un latviskās esamības saglabāšanas jautājumiem.

Ceturtdiena, 26.02.2015.
Grāmatu nodošanas akcija Rēzeknes Augstskolas bibliotēkā

Laikā no 16. līdz 20. februārim Rēzeknes Augstskolas (RA) bibliotēka atbalstīja studentu pašpārvaldes Pēcsesijas nedēļas ietvaros rīkoto grāmatu nodošanas akciju RA bibliotēkā. Tās laikā studenti varēja atnest uz bibliotēku nenodotās grāmatas un nemaksāt soda naudu.

Trešdiena, 25.02.2015.
Rēzeknes Augstskolu apmeklē pilsētas vispārizglītojošo skolu bibliotekāri

Kopš aizvadītā gada vidus Rēzeknes Augstskolas (RA) bibliotēkai ir jauna mājvieta – tā atrodas Inženieru fakultātē (Atbrīvošanas aleja 115, 4. korpusā), kur ir daudz plašākas telpas, ērtāks izvietojums. Tas labvēlīgi ietekmē gan bibliotekāru darbu, gan apmeklētāju vēlmes. Jaunajā mājvietā ir aprīkota kopēja lasītava, brīva pieeja datoriem, izveidotas klusās lasītavas, kuras labprāt izmanto studenti. Šajā studiju gadā ir pagarināts darba laiks studentu un mācībspēku ērtībām.

Piektdiena, 20.02.2015.
Rēzeknes Augstskolā apskatāma izstāde „Mežs un dabas vērtības NATURA 2000 teritorijās”

Rēzeknes Augstskolā (RA), Atbrīvošanas alejā 115, Mākslas terasē (2. stāvā) līdz marta vidum apskatāma Dabas aizsardzības pārvaldes rīkotā fotogrāfiju izstāde „Mežs un dabas vērtības NATURA 2000 teritorijās”. Tas ir foto stāsts par Latvijā sastopamajiem Eiropas Savienībā aizsargājamiem mežu biotopiem.

Piektdiena, 20.02.2015.
Jeļenai Lonskai – ekonomikas doktora zinātniskais grāds

26. janvārī Daugavpils Universitātes (DU) Sociālo zinātņu fakultātē notika Daugavpils Universitātes Ekonomikas nozares promocijas padomes sēde, kurā veiksmīgi promocijas darbu „Teritoriju attīstītības novērtēšana Latvijas reģionos” ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai apakšnozarē „Reģionālā ekonomika” aizstāvēja Jeļena Lonska.

Trešdiena, 18.02.2015.
50 cilvēki ziedo asinis Rēzeknes Augstskolā

17. februārī Rēzeknes Augstskolā (RA) notika Asinsdonoru diena, kuras laikā  bija iespēja ziedot asinis un palīdzēt kādam, kam tas ir ļoti vajadzīgs. Asinsdonoru dienu organizēja Rēzeknes Augstskola sadarbībā ar Valsts asinsdonoru centra Latgales filiāli.


Notikumu kalendārs

Video tiešraides

RA Izdevniecība

Pieslēgties LAIS