Sveicināti, viesis   
 
  [EN] [LV] Web lapas karte 
Informācija
Topošajiem studentiem
Studējošajiem
Absolventiem
Darbiniekiem
Viesiem

AktuāliIevadi savu e-pastu, lai saņemtu jaunāko informāciju par Rēzeknes Augstskolu:


Reklāma
 
Tuvākie notikumi
01.08.2015
„Augstākajai izglītībai Rēzeknē - 90”
25.09.2015
Zinātnieku nakts 2015
Gaidāmās konferences
24.09.2015
IV starptautiskā zinātniski praktiskā konference MĀKSLA UN MŪZIKA KULTŪRAS DISKURSĀ (Pieteikšanās ir pagarināta līdz 07.04.2015.)
Absolventu veiksmes stāsti

Svetlana Ušča

Absolvējusi: doktora studiju programmu „Pedagoģija”.
Strādā: RA Personības socializācijas pētījumu institūtā par pētnieci; RA lektore; doktora studiju programmas „Pedagoģija” metodiķe.

Studijas doktorantūrā ir meklējumu un šaubu ceļš, sinerģija starp esošo pētījumu apzināšanu un sevis, savas vietas izvēlētajā jomā meklēšanu. Man paveicās, jo laiks, kad RA uzsāka doktora studiju programmas „Pedagoģija” realizēšanu, sakrita ar laiku, kad manī bija radusies vēlme vēl kaut ko mācīties. Tobrīd domāju – kāpēc ne doktorantūrā?


Lasīt visu stāstu

Gunita Ločmele

Absolvējusi: otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmu „Sociālais pedagogs”.
Strādā: kopš 2009.gada par sociālo darbinieci vasaras Latgales reģionālajā atbalsta centrā „Rasas pērles”.
Vēlētos pateikt paldies ikvienam lektoram par sniegtajām zināšanām, īpaši vēlētos uzteikt R.Orsku, M.Rozenfeldi, A Jurčenko un, protams, Ž.Truskovsku, jo – ko gan es darītu bez studiju laikā lieliski izveidotiem portfolio un kreatīvās domāšanas! Bet kā visnozīmīgāko lekciju kursu uzskatu G. Stroda „Kooperatīvo mācīšanos”. Šīs lekcijas man „atvēra acis”, un iegūtās zināšanas palīdz man ne tikai darbā, bet arī ikdienā.
Lasīt visu stāstu

Zita Kanberga

Absolvējusi: profesionālā bakalaura studiju programmu „Jurists”.
Strādā: Satiksmes ministrijas Sakaru departamentā par Sakaru nozares attīstības nodaļas vecāko referenti.
Savu izvēli par labu RA un studiju programmai neesmu nožēlojusi nevienu dienu. Mums bija kompetenti pasniedzēji, kuri studentus ne tikai ieveda izvēlētās profesijas zināšanu līkločos, bet arī atklāja jurista darba praktisko pusi, atgādinot, ka juristam savs vārds jāspodrina pašam. Mana augstskola viennozīmīgi ir Rēzeknes Augstskola, kur var iemācīties skatīties uz dzīvi plašāk, nepazūdot gaiteņu labirintos un nezināmu cilvēku pūlī. Manā augstskolā ir vēlme atgriezties, lai sajustu tās īpašo atmosfēru un satiktu cilvēkus, kuru personības ir ietekmējušas tevi pašu.
Lasīt visu stāstu

Jeļena Ornicāne

Absolvējusi: 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmu „Ekonomika” ar specializāciju „Finanšu un grāmatvedības vadība”.
Strādā: Rēzeknē, SIA „Grand Latgale” (viesnīcas pakalpojumi) par galveno grāmatvedi.
Gribu atzīmēt, ka mums ļoti noderēja tādi priekšmeti kā: „Zinātniskā darba pamati” (prof. Z.Matule), kur mēs apguvām visu nepieciešamo kursu darbu un diplomdarbu izstrādei, mērķu, uzdevumu un secinājumu formulēšanai; „Lietvedības pamati” (A.Puzule), kas ir viena no grāmatveža, ekonomista un citu speciālistu praktiskā darba sastāvdaļām (mācēt noformēt kvalitatīvu dokumentu ļoti noder ikdienas darbā); „Psiholoģija” (Makarova), kas palīdz veidot attiecības gan ar kolektīvu, gan ar citiem uzņēmumiem un valsts iestādēm.
Lasīt visu stāstu

Sintija Lesniece

Absolvējusi: otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmu „Tiesību zinātne”.
Strādā: Rugāju novada domē par juriskonsulti.
Pēc RA bakalaura grāda iegūšanas „Tiesību zinātnē” es iestājos darbā savā specialitātē Rugāju novada domē un uzsāku profesionālo karjeru kā juriskonsulte. Teorētiskās zināšanas varēju izmantot reālā darbībā un vienlaicīgi mācīties no reāliem dzīves piemēriem. Man noticēja, un šajā brīdī sākās mana profesionālā izaugsme. Neviens nevar skaidri pateikt, kurp mūs aizvedīs dzīves līkloči, bet šodien un tagad ir patiess prieks un gandarījums darīt darbu, kas patīk un iedvesmo, kā arī turpināt iegūt arvien jaunas zināšanas savā profesijā, pašizglītoties.
Lasīt visu stāstu
Vispārējās | Studenti | ĀSD | Sports | Zinātne
Pirmdiena, 29.06.2015.
1. augustā – „Augstākajai izglītībai Rēzeknē – 90”

2015. gada 1. augustā Rēzeknes Augstskolā (RA) notiks svinīgs pasākums „Augstākajai izglītībai Rēzeknē – 90”, kur tiks akcentēta Rēzeknes Augstskolas loma augstākās izglītības tradīcijas pārmantošanā un kopšanā, ciemos tiks gaidīti ministriju pārstāvji, sadarbības partneri, kā arī Rēzeknes Augstskolas absolventi un, protams, visi tie, kuri savulaik mācījušies vai strādājuši Rēzeknes Pedagoģiskajā skolā, Rēzeknes internātskolā un Rēzeknes Valsts skolotāju institūtā.

Piektdiena, 26.06.2015.
Žurnālā „Pastaiga” lasiet par Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultātes ēkas tapšanu

Žurnālā „Pastaiga” (2015. gada jūlija numurā) atrodams plašs apraksts par Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultātes ēkas tapšanu.

Ceturtdiena, 25.06.2015.
Sākusies elektroniskā pieteikšanās studijām pamatstudiju programmās

No 25. jūnija vienotajā valsts un pašvaldību portālā www.latvija.lv darbu uzsācis e-pakalpojums „Elektroniskā pieteikšanās studijām pamatstudiju programmās”. 

Ceturtdiena, 25.06.2015.
Radošo darbu izstāde un galda klājumu prezentācija RA

Šī gada martā Rēzeknes Augstskolas (RA) Mūžizglītības centra programmā 12 pedagogi uzsāka tālākizglītību jaunā programmā „Mājturības un tehnoloģiju mācību priekšmeta saturs un didaktika” (programmas apjoms 160 stundas). Sertifikātus par programmas apguvi 18. jūnijā saņēma 10 pedagogi. Šajā dienā visi interesenti tika aicināti uz programmas absolventu radošo darbu izstādes „Dabas formas tehnoloģijās” atklāšanu. Tāpat arī bija iespējams piedalīties galda klājuma prezentācijā „Papardes ziedu meklējot”.

Ceturtdiena, 25.06.2015.
RA absolvents Kaspars Strods: „Augstskolā studentam ir gan jāstudē, gan arī jāiesaistās ārpusstudiju aktivitātēs”

Kaspars Strods šovasar absolvēja Rēzeknes Augstskolas (RA) bakalaura studiju programmu „Lietišķā vēsture”. Viņš stāsta, ka atmiņā jo īpaši spilgti palikusi pirmā iepazīšanās ar kursa biedriem un pasniedzējiem, tāpat arī interesantie studiju priekšmeti, prakses muzejā un arhīvā, kā arī ikgadējās ekskursijas uz dažādām Latvijas vietām.

Ceturtdiena, 25.06.2015.
Rēzeknes Augstskolu absolvē 284 jauni speciālisti

Rēzeknes Augstskolā (RA) sācies izlaidumu laiks. Šis studiju gads ir bijis ļoti piesātināts –augstskolas studenti sāka izmantot jaunās inženierzinātņu laboratorijas nesen uzbūvētajā Inženieru fakultātes ēkā, intensīvi tika stiprināta sakne ar darba devējiem, lai nodrošinātu studējošajiem labākas prakses iespējas, pilnveidota sadarbība ar ārvalstu partneriem, lai sekmētu internacionalizāciju.

Piektdiena, 19.06.2015.
Folkloras praktikums Dagdā

No 25. jūnija līdz 1. jūlijam Dagdā notiks Rēzeknes Augstskolas (RA) folkloras praktikums. Ekspedīcijas tēma: senie amati.

Piektdiena, 19.06.2015.
Rēzeknē tiek dibināta Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola

Rēzeknes Augstskolas (RA) Senāta sēdē 19. jūnijā tika skatīts jautājums par jaunas vispārizglītojošās izglītības iestādes dibināšanu. Sēdē nolemts, ka Rēzeknes Augstskola atvērs Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolu vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinātņu un tehnikas virziena programmu īstenošanai.

Trešdiena, 17.06.2015.
RA absolvente Tatjana Poļakova: „Interesants studiju process ir tad, kad pilnveidojies pats un vari darboties radoši.”

Tatjana Poļakova ir šīgada Rēzeknes Augstskolas absolvente, kura apguva zināšanas otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Sociālais pedagogs”.

Trešdiena, 17.06.2015.
ESI ATVĒRTS KOPĀ AR MUMS! Diāna Bravacka piedalīsies LangOER projekta starptautiskajā skolotāju individuālo darbu konkursā

2015. gada 21. maijā Rēzeknes Augstskolā (RA), īstenojot LangOER projektu, noslēdzās skolotājiem paredzētie kursi par brīvi pieejamiem izglītības resursiem jeb OER skolai un interešu izglītībai. Kursu noslēgumā skolotāji prezentēja radošos mājasdarbus, demonstrējot savas jauniegūtās zināšanas par digitālajiem rīkiem valodu apguvē un atklājot mūsdienīgu pieeju novadmācības un citu mācību priekšmetu apguvē.


Notikumu kalendārs

Video tiešraides

RA Izdevniecība

Pieslēgties LAIS