Sveicināti, viesis   
 
  [EN] [LV] Web lapas karte 
Informācija
Topošajiem studentiem
Studējošajiem
Absolventiem
Darbiniekiem
Viesiem

Aktuāli
Ievadi savu e-pastu, lai saņemtu jaunāko informāciju par Rēzeknes Augstskolu:
Reklāma


 

Rēzeknes Augstskolas studentu - absolventu ievērībai!

Šodien
Pieteikšanās uz Sergeja Boļšakova vārdā nosaukto pētniecisko ideju konkursu
Starptautiskā izglītības izstāde „Skola 2015”
Tuvākie notikumi
03.03.2015
Izstādes „Mežs un dabas vērtības NATURA 2000 teritorijās” atklāšana
10.04.2015
Esi gaidīts Informācijas dienā Rēzeknes Augstskolā!
Gaidāmās konferences
11.03.2015
Starptautiskā akadēmiskā konference "Zinātnisko pētījumu pārnese studiju procesā".
09.04.2015
Zinātniski - praktiskā konference "Indivīds, sabiedrība, valsts: tiesisko attiecību aktualitātes"
22.04.2015
19. studentu starptautiskā zinātniski praktiskā konference "Cilvēks.Vide.Tehnoloģijas."
23.04.2015
4. starptautiskā zinātniskā konference „Autors. Teksts. Laikmets”.
25.04.2015
Studentu zinātniskā konference „Personība. Laiks. Komunikācija”
21.05.2015
VRS amatpersonu, docētāju un studējošo 3.zinātniski praktiskā konference "Valsts robežsardze: attīstība, problēmas un risinājumi"
22.05.2015
Ikgadējā starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība, Integrācija, Izglītība”.
28.05.2015
17.studentu un docētāju zinātniski praktiskā konference TAUTSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA: PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI
18.06.2015
10. starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Vide. Tehnoloģija. Resursi”
24.09.2015
IV starptautiskā zinātniski praktiskā konference MĀKSLA UN MŪZIKA KULTŪRAS DISKURSĀ
Absolventu veiksmes stāsti

Zita Kanberga

Absolvējusi: profesionālā bakalaura studiju programmu „Jurists”.
Strādā: Satiksmes ministrijas Sakaru departamentā par Sakaru nozares attīstības nodaļas vecāko referenti.
Savu izvēli par labu RA un studiju programmai neesmu nožēlojusi nevienu dienu. Mums bija kompetenti pasniedzēji, kuri studentus ne tikai ieveda izvēlētās profesijas zināšanu līkločos, bet arī atklāja jurista darba praktisko pusi, atgādinot, ka juristam savs vārds jāspodrina pašam. Mana augstskola viennozīmīgi ir Rēzeknes Augstskola, kur var iemācīties skatīties uz dzīvi plašāk, nepazūdot gaiteņu labirintos un nezināmu cilvēku pūlī. Manā augstskolā ir vēlme atgriezties, lai sajustu tās īpašo atmosfēru un satiktu cilvēkus, kuru personības ir ietekmējušas tevi pašu.
Lasīt visu stāstu

Ilga Bernāne

Absolvējusi: akadēmiskā maģistra studiju programmu „Vadības zinātne”.
Strādā: PVD Austrumzemgales pārvaldē.
Mācību process vadības zinātnēs bija ļoti interesants. Bija kvalificēti un savās jomās zinoši pasniedzēji, daudzi arī no Rīgas. Lekciju kurss – interesants un izvērsts. Mācību programma bija plaša, ar interesantām tēmām. Es tiešām ieguvu daudz jaunu zināšanu. Novēlu visam RA pasniedzēju un tehnisko darbinieku kolektīvam daudz radošu ideju, darba sparu un galvenais – daudz zināšanu alkstošu studentu!
Lasīt visu stāstu

Inese Lustika

Absolvējusi: profesionālā bakalaura studiju programmu „Vides inženieris” un maģistra studiju programmu „Vides aizsardzība”
Strādā: Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālajā vides pārvaldē par vecāko inspektoru.
Tā kā papildus sniedzu iestādes apmeklētājiem arī konsultācijas vides jomā, darbā noder viss iemācītais augstskolā – gan Ērikas Teirumniekas stāstītais par procesiem vidē, gan Edmunda Teirumnieka stāstītais par atkritumu apsaimniekošanas principiem valstī, gan arī Alekseja Avota mācītais par dažāda veida attīrīšanas iekārtu darbību, pamatlietas, kas jādara uzsākot jebkura veida darbību (būvējot māju, sākot ražošanu, veicot izpēti utt.) un kā tas ietekmēs vidi utt. Tāpēc kopumā varu teikt, ka RA saņemtās zināšanas ir profesionālas, praktiskas un reāli pielietojamas dzīvē, tiek iemācīts dzīvot zaļi.
Lasīt visu stāstu

Evita Kļaviņa

Absolvējusi: profesionālo bakalaura studiju programmu „Ekonomika” ar studiju moduli „Uzņēmējdarbības tiesības”; profesionālo maģistra studiju programmu „Finanšu vadība”.
Strādā: Malnavas koledžā par ekonomisko priekšmetu skolotāju; ir sava audzināmā grupa, kuras jaunieši apgūst banku zinības un finanses.
Uzsākot darbu, noderēja pamatzināšanas par ekonomiku, jo, aizejot uz augstskolu, mums par ekonomiku bija ļoti minimāla nojausma, tik vien, cik tiek apgūts mācību priekšmeta „Ekonomika” ietvaros. Augstskola sniedza zināšanas mikroekonomikā, makroekonomikā un uzņēmējdarbības un tiesību pamatos, guvu priekšstatu, kā norit ekonomiskie procesi Latvijā un pasaulē. Tas viss noderēja darbā.
Lasīt visu stāstu

Gunita Ločmele

Absolvējusi: otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmu „Sociālais pedagogs”.
Strādā: kopš 2009.gada par sociālo darbinieci vasaras Latgales reģionālajā atbalsta centrā „Rasas pērles”.
Vēlētos pateikt paldies ikvienam lektoram par sniegtajām zināšanām, īpaši vēlētos uzteikt R.Orsku, M.Rozenfeldi, A Jurčenko un, protams, Ž.Truskovsku, jo – ko gan es darītu bez studiju laikā lieliski izveidotiem portfolio un kreatīvās domāšanas! Bet kā visnozīmīgāko lekciju kursu uzskatu G. Stroda „Kooperatīvo mācīšanos”. Šīs lekcijas man „atvēra acis”, un iegūtās zināšanas palīdz man ne tikai darbā, bet arī ikdienā.
Lasīt visu stāstu
Vispārējās | Studenti | ĀSD | Sports | Zinātne
Piektdiena, 27.02.2015.
Idenitāte – vērtība un atšķirīgums

26. februārī Rēzeknes Augstskolā (RA) norisinājās diskusija „Cik demokrātiska ir Latvija”, kuras laikā tika prezentēti Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes (LU SZF) izdevumi – „Demokrātijas audits 2005–2014”,  kopmonogrāfija „Dauzdzveidīgās un mainīgās Latvijas identitātes” un „Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2012/2013. gadā. Ilgtspējīga nācija”. Uz interviju tika aicināta  profesore, socioloģijas doktore un kopmonogrāfijas „Dauzdzveidīgās un mainīgās Latvijas identitātes” zinātniskā radaktore Aija Zobena, kas dalījās pārdomās par idenitātes apzināšanās un latviskās esamības saglabāšanas jautājumiem.

Ceturtdiena, 26.02.2015.
Grāmatu nodošanas akcija Rēzeknes Augstskolas bibliotēkā

Laikā no 16. līdz 20. februārim Rēzeknes Augstskolas (RA) bibliotēka atbalstīja studentu pašpārvaldes Pēcsesijas nedēļas ietvaros rīkoto grāmatu nodošanas akciju RA bibliotēkā. Tās laikā studenti varēja atnest uz bibliotēku nenodotās grāmatas un nemaksāt soda naudu.

Trešdiena, 25.02.2015.
Rēzeknes Augstskolu apmeklē pilsētas vispārizglītojošo skolu bibliotekāri

Kopš aizvadītā gada vidus Rēzeknes Augstskolas (RA) bibliotēkai ir jauna mājvieta – tā atrodas Inženieru fakultātē (Atbrīvošanas aleja 115, 4. korpusā), kur ir daudz plašākas telpas, ērtāks izvietojums. Tas labvēlīgi ietekmē gan bibliotekāru darbu, gan apmeklētāju vēlmes. Jaunajā mājvietā ir aprīkota kopēja lasītava, brīva pieeja datoriem, izveidotas klusās lasītavas, kuras labprāt izmanto studenti. Šajā studiju gadā ir pagarināts darba laiks studentu un mācībspēku ērtībām.

Piektdiena, 20.02.2015.
Rēzeknes Augstskolā apskatāma izstāde „Mežs un dabas vērtības NATURA 2000 teritorijās”

Rēzeknes Augstskolā (RA), Atbrīvošanas alejā 115, Mākslas terasē (2. stāvā) līdz marta vidum apskatāma Dabas aizsardzības pārvaldes rīkotā fotogrāfiju izstāde „Mežs un dabas vērtības NATURA 2000 teritorijās”. Tas ir foto stāsts par Latvijā sastopamajiem Eiropas Savienībā aizsargājamiem mežu biotopiem.

Piektdiena, 20.02.2015.
Jeļenai Lonskai – ekonomikas doktora zinātniskais grāds

26. janvārī Daugavpils Universitātes (DU) Sociālo zinātņu fakultātē notika Daugavpils Universitātes Ekonomikas nozares promocijas padomes sēde, kurā veiksmīgi promocijas darbu „Teritoriju attīstītības novērtēšana Latvijas reģionos” ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai apakšnozarē „Reģionālā ekonomika” aizstāvēja Jeļena Lonska.

Trešdiena, 18.02.2015.
50 cilvēki ziedo asinis Rēzeknes Augstskolā

17. februārī Rēzeknes Augstskolā (RA) notika Asinsdonoru diena, kuras laikā  bija iespēja ziedot asinis un palīdzēt kādam, kam tas ir ļoti vajadzīgs. Asinsdonoru dienu organizēja Rēzeknes Augstskola sadarbībā ar Valsts asinsdonoru centra Latgales filiāli.

Trešdiena, 18.02.2015.
Rēzeknes Augstskolā turpina iepazīt ķīniešu tradīcijas

16. februārī Rēzeknes Augstskolā (RA) notika pasākums, kas ļāva vairāk uzzināt par pavasara svētku svinēšanu Ķīnā. Jau otro gadu RA strādā brīvprātīgā skolotāja no Ķīnas, kura divas reizes nedēļā vada ķīniešu valodas nodarbības, sniedzot kursantiem iespēju vairāk uzzināt ne tikai par valodas pielietojumu, izrunu un rakstību, bet arī kultūru. Šogad kursus apmeklē ne tikai RA studenti, pasniedzēji, absolventi, bet arī Rēzeknes vispārizglītojošo skolu skolēni.

Trešdiena, 18.02.2015.
Izstāde Rēzeknes Augstskolas bibliotēkā

No 17. līdz 23. februārim Rēzeknes Augstskolas (RA) bibliotēkā (Atbrīvošanas alejā 115, Inženieru fakultātē, lasītavas telpās) aplūkojama izstāde „2014. gada pieprasītāko grāmatu TOP RA bibliotēkā”. Aicināti visi interesenti!

Otrdiena, 17.02.2015.
Rēzeknes Augstskolā viesojas aizsardzības ministrs

13. februārī Rēzeknes Augstskolā (RA) viesojās aizsardzības ministrs Raimonds Vējonis. Ministrs tikās ar RA rektoru Edmundu Teirumnieku, apskatīja augstskolas infrastruktūru, ielūkojoties renovētajā Rēzeknes Skolotāju institūta ēkā,  Lāzertehnoloģiju centrā, kā arī Inženieru fakultātē guva priekšstatu par moderni aprīkotajām laboratorijam un tikās ar to vadītājiem.

Otrdiena, 17.02.2015.
Prezentē grāmatu „Duraceņš īsmīdynoj kieneņa meitu”

14. februārī Rēzeknes Augstskolā (RA), biedrība „Latgalīšu volūdys centris” un izdevniecība „Byumani” aicināja interesentus uz grāmatas „Duraceņš īsmīdynoj kieneņa meitu” prezentācijas svētkiem. Idejas autors Ansis Ataols Bērziņš pasākumā norādīja: „Itei gruomota ir topus, lai beutu kai atguodynojums vacuokim i bārnim – saimī runuot latgaliski.”


Notikumu kalendārs

Video tiešraides

RA Izdevniecība

Pieslēgties LAIS