Sveicināti, viesis   
 
  [EN] [LV] Web lapas karte 
Informācija
Topošajiem studentiem
Studējošajiem
Absolventiem
Darbiniekiem
Viesiem

Aktuāli
Ievadi savu e-pastu, lai saņemtu jaunāko informāciju par Rēzeknes Augstskolu:


Reklāma


 

RA aicina darbā saimniecības daļas vadītāju – speciālistu energoapgādes jautājumos

Informācija par izziņu, izsaukumu un sekmju izrakstu pieteikšanu

Sākot ar 26.08.2014. studējošie izziņas, izsaukumus un sekmju izrakstus varēs pieteikt elektroniski, sūtot uz e-pastu: Olga.Karacejeva@ru.lv savu vārdu, uzvārdu, personas kodu, studiju programmas nosaukumu, izziņas adresātu un izziņas informatīvo raksturu (piemēram, par studijām, par sekmību, par imatrikulācijas termiņiem utt.) vai ierodoties Rēzeknes Augstskolas Studiju daļā Atbrīvošanas aleja 115, 319.kab.

RA studentiem ir iespēja saņemt kredītus ar valsts galvojumu

STUDENTU IEVĒRĪBAI !!!

Informējam, ka RA studentiem ir iespēja saņemt kredītus ar valsts galvojumu:

  • studiju kredītu (mācību maksas segšanai)

un/vai

  • studējošā kredītu (ikmēneša kredīts studenta ikdienas tēriņiem)

no  "SEB" bankas līdzekļiem.

 

Lai pieteiktos kredītam, RA Kredītu piešķiršanas komisijā Atbrīvošanas alejā 115, 303. kabinetā ir jāiesniedz sekojošie dokumenti:

  • PASES KOPIJA
  • STUDENTA  IESNIEGUMS (iesnieguma veidlapa ir pieejama RA mājas lapā sadaļā par kredītiem: http://www.ru.lv/studijas/krediti/)
  • IZZIŅA no savas fakultātes dekanāta par to, ka students sekmīgi studē akreditētajā studiju programmā (1. kursa studentiem – sekmju izraksta kopija no atestāta)

 

DOKUMENTU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ IR NO ŠĪ GADA 01.SEPTEMBRA LĪDZ 15. OKTOBRIM

                                                         RA KPK t. 2 6 54 55 22

Sīkākā informācija http://www.ru.lv/studijas/krediti/

Iesnieguma veidlapa

Šodien
Rakstu iesniegšana 2014.gada zinātnisko rakstu krājumam
Tuvākie notikumi
24.09.2014
Tikšanās ar Latvijas Jauno zinātnieku apvienības pārstāvjiem
26.09.2014
Zinātnieku nakts Rēzeknes Augstskolā
26.09.2014
Pasākums „Franča Trasuna zīmē”
13.10.2014
Karjeras nedēļa Rēzeknē
21.10.2014
Asinsdonoru diena Rēzeknes Augstskolā
Gaidāmās konferences
21.11.2014
7. starptautiskā latgalistikas konference KRUSTPUNKTI PIEROBEŽAS KULTŪRĀ, VALODĀ, VĒSTURĒ
21.11.2014
7. storptautyskuo latgalistikys konfereņce KRYSTPUNKTI PĪRŪBEŽYS KULTURĀ, VOLŪDĀ, VIESTURĒ
18.06.2015
10. starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Vide. Tehnoloģija. Resursi”
Absolventu veiksmes stāsti

Elvīra Rimicāne

Absolvējusi: otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu „Vēstures un kultūrvēstures skolotājs”.
Strādā: jau 12.gadu Pušmucovas pamatskolā par Latvijas un pasaules vēstures skolotāju, kur pasniedz stundas 5.–9.klasei.
Uzskatu, ka šodienas studentiem RA ir vēl lielākas iespējas, nekā manā studiju laikā, jo viņi var izmantot Eiropas naudu un projektu rezultātā radīt mācību materiālus Latvijas skolām par latgaliešu kultūras bagātību, kas izmantojami ne tikai literatūras un vēstures stundās, bet arī klases stundās un dažādos pasākumos. Jāpiebilst, ka vēl viena svarīga RA priekšrocība ir tā, ka te ir viszemākā mācību maksa un plašākās iespējas studentiem – pašdarbības pulciņi, starpvalstu projekti, brīnišķīgi pasākumi, kuros ikviens students var izpausties un apliecināt citiem savu vispusību.
Lasīt visu stāstu

Skaidrīte Svikša

Absolvējusi: akadēmiskā bakalaura studiju programmu „Filoloģija”.
Strādā: Rēzeknes pilsētas domē un „Vietējā Latgales Avīzē”.

Ar dziļu pārliecību saku, ka šī studiju iespēja ļāva man dzīvē uzrakstīt (kaligrāfiski skaisti un gramatiski pareizi) manu humanitāro sirdi un eksakto prātu vienojošu burtu „i” un uzlikt filoloģisku punktu uz tā.


Lasīt visu stāstu

Jeļena Pentjugova

Absolvējusi: akadēmiskā maģistra studiju programmu „Vadības zinātne”.
Strādā: par AS Swedbank Rēzeknes filiāles vadītāju.

Studiju programmas „Vadības zinātne” laikā mums tika izskaidrota risku analīze un to vadīšana, biznesa psiholoģija, ka arī uzņēmumu sociālā personāla politika. Tika sniegtas un apgūtas padziļinātas teorētiskās zināšanas finanšu analīzē, kuras turpmāk tika izmantotas darbā uzņēmumu maksātspējas novērtēšanā no bankas viedokļa. Ļoti patīkamu gaisotni veidoja RA personāls un kursa biedri, kuri pārsteidza ar savu labvēlīgumu un izpalīdzīgumu. Studiju laikā uzlaboju komunikācijas prasmes, kā arī satiku labus draugus.


Lasīt visu stāstu

Ilga Bernāne

Absolvējusi: akadēmiskā maģistra studiju programmu „Vadības zinātne”.
Strādā: PVD Austrumzemgales pārvaldē.
Mācību process vadības zinātnēs bija ļoti interesants. Bija kvalificēti un savās jomās zinoši pasniedzēji, daudzi arī no Rīgas. Lekciju kurss – interesants un izvērsts. Mācību programma bija plaša, ar interesantām tēmām. Es tiešām ieguvu daudz jaunu zināšanu. Novēlu visam RA pasniedzēju un tehnisko darbinieku kolektīvam daudz radošu ideju, darba sparu un galvenais – daudz zināšanu alkstošu studentu!
Lasīt visu stāstu

Marija Mazure

Absolvējusi: maģistra programmu „Speciālā pedagoģija”
Strādā: Nautrēnu vidusskolā par direktora vietnieci mācību darbā

Manuprāt, absolvētā studiju programma ir veidota tā, ka aptvertas tēmas, kas ir nepieciešamas, lai veiksmīgi realizētu iekļaujošo izglītību, lai spētu veidot tādu izglītības sistēmu, lai tā atbilstu visu veidu skolēnu vajadzībām. Visvairāk piesaistīja lekcijas saistībā ar iekļaujošo izglītību, disciplīnas un uzvedības, mācību motivācijas, intelektuālās attīstības traucējumu izraisīto problēmu risināšanu izglītības procesā.


Lasīt visu stāstu
Vispārējās | Studenti | ĀSD | Sports | Zinātne
Pirmdiena, 22.09.2014.
RA studentes piedalījās lietuviešu valodas un kultūras vasaras kursos

No 19. jūlija līdz 16. augustam Rēzeknes Augstskolas (RA) akadēmiskā bakalaura studiju programmas „Filoloģija” trešā kursa studentes Judīte Grāmatniece un Zane Grudule papildināja savas zināšanas lietuviešu valodas un kultūras vasaras kursos Vītauta Dižā Universitātē Kauņā.

Pirmdiena, 22.09.2014.
RA docētāji un studenti – piedalieties talkā un palīdziet labiekārtot Jaundomes muižas tūrisma taku!

Rēzeknes Augstskolai (RA) ir izveidojusies lieliska sadarbība ar Dagdas novada pašvaldības Ezernieku pagasta pārvaldi. Sadarbības ietvaros RA Ekonomikas un vadības fakultātes studenti izstrādāja diplomdarbus, palīdzot novadā attīstīt jaunus tūrisma produktus.

Pirmdiena, 22.09.2014.
Tikšanās ar Latvijas Jauno zinātnieku apvienības pārstāvjiem

24. septembrī Rēzeknes Augstskolā, Atbrīvošanas alejā 115, 124. auditorijā (1.stāvā) notiks tikšanās ar Latvijas Jauno zinātnieku apvienības pārstāvjiem.

Piektdiena, 19.09.2014.
Rēzeknes Augstskolu apmeklēs vieslektors no Polijas

Laikā no 22. līdz 25. septembrim Rēzeknes Augstskolu (RA) Erasmus+ programmas ietvaros apmeklēs vieslektors Pjotrs Zazula no Čenstahovas universitātes (Polija). Interesentiem ir iespēja apmeklēt vairākas nodarbības.

Trešdiena, 17.09.2014.
Amerikānis Deivids Vitloks ir jau paspējis iejusties Rēzeknes vidē

Septembrī, uzsākot jauno studiju gadu, Rēzeknes Augstskolas (RA) darbinieku rindas papildināja 22-gadīgais amerikānis Deivids Vitloks (David Whitlock) no Sietlas.

Trešdiena, 17.09.2014.
Līdz 1. oktobrim turpinās reflektantu uzņemšana Rēzeknes Augstskolā

Rēzeknes Augstskolā (RA) turpinās jauno studentu uzņemšana atsevišķās studiju programmās.

Trešdiena, 17.09.2014.
Rēzeknes Augstskolā notiks pasākums „Franča Trasuna zīmē”

26. septembrī plkst. 15.00, Rēzeknes Augstskolā (Atbrīvošanas alejā 115) „Franča Trasuna zīmē” noritēs sarunas ar rakstnieci Ingu Ābeli par romānu „Klūgu mūks”, vēsturnieku Vladislavu Malahovski par F. Trasuna politiskajām runām, grāmatu izdevēju Jāni Elksni par jaunākajiem izdevumiem.

Trešdiena, 17.09.2014.
Zinātnieku nakts Rēzeknes Augstskolā – interesanti, noderīgi, izzinoši!

Rēzeknes Augstskola (RA) ir daudzu jauniešu izaugsmes vieta, kur piepildās sapņi, īstenojas idejas un tiek nodibināti mūsdienās tik ļoti nepieciešamie sadarbības kontakti. Augstskolu dēvē par pilsētas izglītības centru, jo tieši RA notiek ne tikai studiju process, bet zinātniski un radoši pasākumi. Viens no tādiem pasākumiem ir „Zinātnieku nakts”.

Trešdiena, 17.09.2014.
Erasmus studenti labprāt izvēlas apgūt zināšanas Rēzeknes Augstskolā

Katru gadu studijas Rēzeknes Augstskolā (RA) uzsāk arī  Erasmus projekta studenti no dažādām valstīm. Arī šis gads nav izņēmums, jo RA ir ieradušies studenti no Vācijas, Francijas, Slovākijas, Bulgārijas un Turcijas, kā arī 6 praktikanti no Gruzijas Tempus projekta ietvaros. Lielākā daļa Erasmus studentu RA plāno studēt tikai vienu semestri. Maģistrants no Vormsas Augstskolas (Vācijā) plāno iegūt otru diplomu (RA un Worms HS) līguma ietvaros.

Trešdiena, 17.09.2014.
RA pārstāvji piedalījās konferencē Polijā

9. – 10. septembrī Varšavas pedagoģijas augstskolā, Polijā, norisinājās projekta „Cyberspace hazards – new qualifications of the social workers” noslēguma konference.


Notikumu kalendārs

Video tiešraides

RA Izdevniecība

Pieslēgties LAIS