Sveicināti, viesis   
 
  [EN] [LV] Web lapas karte 
Informācija
Topošajiem studentiem
Studējošajiem
Absolventiem
Darbiniekiem
Viesiem

Aktuāli
Ievadi savu e-pastu, lai saņemtu jaunāko informāciju par Rēzeknes Augstskolu:


Reklāma


 

RA studentiem ir iespēja saņemt kredītus ar valsts galvojumu

Tuvākie notikumi
01.04.2015
Intelektuālās sacensības „Erudīts 2015”
01.04.2015
Dokumentaluos kinys "Maršruts 6486" prezentaceja
07.04.2015
Juristu dienas Rēzeknes Augstskolā
10.04.2015
Esi gaidīts Informācijas dienā Rēzeknes Augstskolā!
10.04.2015
Skolēni aicināti apmeklēt atklāto lekciju Rēzeknes Augstskolā
Gaidāmās konferences
09.04.2015
Zinātniski - praktiskā konference "Indivīds, sabiedrība, valsts: tiesisko attiecību aktualitātes"
22.04.2015
19. studentu starptautiskā zinātniski praktiskā konference "Cilvēks.Vide.Tehnoloģijas."
23.04.2015
4. starptautiskā zinātniskā konference „Autors. Teksts. Laikmets”.
25.04.2015
Studentu zinātniskā konference „Personība. Laiks. Komunikācija”
21.05.2015
VRS amatpersonu, docētāju un studējošo 3.zinātniski praktiskā konference "Valsts robežsardze: attīstība, problēmas un risinājumi"
22.05.2015
Ikgadējā starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība, Integrācija, Izglītība”.
28.05.2015
17.studentu un docētāju zinātniski praktiskā konference TAUTSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA: PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI
18.06.2015
10. starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Vide. Tehnoloģija. Resursi”
24.09.2015
IV starptautiskā zinātniski praktiskā konference MĀKSLA UN MŪZIKA KULTŪRAS DISKURSĀ (Pieteikšanās ir pagarināta līdz 07.04.2015.)
Absolventu veiksmes stāsti

Evita Kļaviņa

Absolvējusi: profesionālo bakalaura studiju programmu „Ekonomika” ar studiju moduli „Uzņēmējdarbības tiesības”; profesionālo maģistra studiju programmu „Finanšu vadība”.
Strādā: Malnavas koledžā par ekonomisko priekšmetu skolotāju; ir sava audzināmā grupa, kuras jaunieši apgūst banku zinības un finanses.
Uzsākot darbu, noderēja pamatzināšanas par ekonomiku, jo, aizejot uz augstskolu, mums par ekonomiku bija ļoti minimāla nojausma, tik vien, cik tiek apgūts mācību priekšmeta „Ekonomika” ietvaros. Augstskola sniedza zināšanas mikroekonomikā, makroekonomikā un uzņēmējdarbības un tiesību pamatos, guvu priekšstatu, kā norit ekonomiskie procesi Latvijā un pasaulē. Tas viss noderēja darbā.
Lasīt visu stāstu

Ilga Bernāne

Absolvējusi: akadēmiskā maģistra studiju programmu „Vadības zinātne”.
Strādā: PVD Austrumzemgales pārvaldē.
Mācību process vadības zinātnēs bija ļoti interesants. Bija kvalificēti un savās jomās zinoši pasniedzēji, daudzi arī no Rīgas. Lekciju kurss – interesants un izvērsts. Mācību programma bija plaša, ar interesantām tēmām. Es tiešām ieguvu daudz jaunu zināšanu. Novēlu visam RA pasniedzēju un tehnisko darbinieku kolektīvam daudz radošu ideju, darba sparu un galvenais – daudz zināšanu alkstošu studentu!
Lasīt visu stāstu

Diāna Piktjale

Absolvējusi: profesionālā bakalaura studiju programmu „Jurists”; profesionālā maģistra studiju programmu „Tiesību zinātne”.
Strādā: Aizkraukles rajona prokuratūrā par prokurori.
Zināšanas, ko esmu ieguvusi, studējot RA, viennozīmīgi ir palīdzējušas un tiek izmantotas profesionālajā darbībā. Akadēmisko personālu, kas dalījās ne vien savās teorētiskajās zināšanās, bet arī praktiskajā pieredzē, uzskatu par augsti kvalificētu un profesionālu. Par studiju programmas „Jurists” augsto kvalitāti pārliecinājos faktiski uzreiz pēc augstskolas absolvēšanas. Izglītības programmas līmenis, mērķtiecīga un neatlaidīga studiju programmas apguve man palīdzēja veiksmīgi nokārtot eksāmenus un izturēt konkursu uz prokurores amatu.
Lasīt visu stāstu

Elvīra Rimicāne

Absolvējusi: otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu „Vēstures un kultūrvēstures skolotājs”.
Strādā: jau 12.gadu Pušmucovas pamatskolā par Latvijas un pasaules vēstures skolotāju, kur pasniedz stundas 5.–9.klasei.
Uzskatu, ka šodienas studentiem RA ir vēl lielākas iespējas, nekā manā studiju laikā, jo viņi var izmantot Eiropas naudu un projektu rezultātā radīt mācību materiālus Latvijas skolām par latgaliešu kultūras bagātību, kas izmantojami ne tikai literatūras un vēstures stundās, bet arī klases stundās un dažādos pasākumos. Jāpiebilst, ka vēl viena svarīga RA priekšrocība ir tā, ka te ir viszemākā mācību maksa un plašākās iespējas studentiem – pašdarbības pulciņi, starpvalstu projekti, brīnišķīgi pasākumi, kuros ikviens students var izpausties un apliecināt citiem savu vispusību.
Lasīt visu stāstu

Zita Kanberga

Absolvējusi: profesionālā bakalaura studiju programmu „Jurists”.
Strādā: Satiksmes ministrijas Sakaru departamentā par Sakaru nozares attīstības nodaļas vecāko referenti.
Savu izvēli par labu RA un studiju programmai neesmu nožēlojusi nevienu dienu. Mums bija kompetenti pasniedzēji, kuri studentus ne tikai ieveda izvēlētās profesijas zināšanu līkločos, bet arī atklāja jurista darba praktisko pusi, atgādinot, ka juristam savs vārds jāspodrina pašam. Mana augstskola viennozīmīgi ir Rēzeknes Augstskola, kur var iemācīties skatīties uz dzīvi plašāk, nepazūdot gaiteņu labirintos un nezināmu cilvēku pūlī. Manā augstskolā ir vēlme atgriezties, lai sajustu tās īpašo atmosfēru un satiktu cilvēkus, kuru personības ir ietekmējušas tevi pašu.
Lasīt visu stāstu
Vispārējās | Studenti | ĀSD | Sports | Zinātne
Piektdiena, 27.03.2015.
RA studente Līga Sondore: „Studijas – tā ir viena no iespējām, kad var augt un attīstīties”

Ne vienam vien studentam, kurš šobrīd studē Rēzeknes Augstskolā (RA) vai arī to jau ir absolvējis, ir labi vārdi, ko teikt gan par RA, gan arī par te pavadīto studiju laiku kopumā. Un kā gan citādi – ja esi izvēlējies īsto profesiju, kas sniedz gandarījumu un aizrauj, tad arī studiju process ir vēl jo interesantāks un emocijām bagātāks. Šim apgalvojumam pilnībā piekrīt arī RA studente un Erasmus studentu apmaiņas programmas dalībniece Līga Sondore.

Trešdiena, 25.03.2015.
RA teātris „ĶerRA” saņem žūrijas Simpātijas balvu RTU Teātra dienās

No 20. līdz 22. martam Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) norisinājās 16. Latvijas Studentu teātra dienas. Rēzeknes Augstskolas (RA) studentu teātris „ĶerRA” Teātra dienās ar panākumiem piedalās jau kopš 2006. gada.

Otrdiena, 24.03.2015.
RA studentes savu pētījumu rezultātus prezentē starptautiskajā studentu konferencē Lietuvā

19. martā Kauņas kolēģijā (Kaunas University of Applied Sciences), Lietuvā  notika starptautiskā studentu konference „Biznesa jautājumi no nākotnes speciālistu skatupunkta 2015” (Business Issues from the Future Specialists Point of View 2015).

Otrdiena, 24.03.2015.
Skolēni aicināti apmeklēt atklāto lekciju Rēzeknes Augstskolā

10. aprīlī plkst. 10.00 Rēzeknes Augstskolā notiks Informācijas diena – būs tikšanas ar studentiem, mācībspēkiem, fakultāšu dekāni stāstīs par studiju iespējām, valsts finansētajām budžeta vietām, uzņemšanas nosacījumiem.

Otrdiena, 24.03.2015.
RA dizaina programmu docētāji tiek uzņemti Latvijas Dizaineru savienībā

Rēzeknes Augstskolas (RA) sadarbība ar Latvijas Dizaineru savienību (LDS) tika uzsākta saistībā ar RA īstenotajām dizaina studiju programmām studiju virzienā „Mākslas”. LDS pārstāvji RA studiju vidi, programmas un studentus ir iepazinuši gan kā vieslektori, gan kā galapārbaudījumu komisijas locekļi, gan arī kā studiju programmu eksperti. 2014. gadā RA tika uzņemta LDS kā asociētais biedrs.

Pirmdiena, 23.03.2015.
Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece apmeklē Rēzeknes Augstskolu

20. martā Rēzeknes Augstskolu (RA) apmeklēja Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece. Vizītes laikā noritēja tikšanās ar Rēzeknes Augstskolas rektoru Edmundu Teirumnieku, tika apskatīta augstskolas infrastruktūra – renovētā ēka Atbrīvošanas alejā 115, jaunuzceltā Inženieru fakultāte, pieejamās laboratorijas.

Pirmdiena, 23.03.2015.
RA zinātnieki prezentē pētījumus akadēmisko disciplīnu vidusjūras konferencē Maltā

Valsts pētījumu programmas projekta  Inovatīvi risinājumi sociālajā telerehabilitācijā Latvijas skolās iekļaujošās izglītības kontekstā vai INO(vatīvi risinājumi) SOC(iālajā) TE(le) REH(abilitācijā) I(iekļaujošās izglītības kontekstā) pētnieki turpina aktīvi strādāt , realizējot valsts pētījuma programmas uzdevumus, tādejādi sekmējot zinātnisko rezultativitāti, veicot starpdisciplinārus zinātniskus pētījumus par aktuāliem izglītības norišu problēmjautājumiem, pamatojoties uz pasaulē atzītām zināšanām un likumsakarībām, veicot teorētisku izpēti par Latvijas izglītības iestāžu izglītojamo ar līdzsvara koordinācijas traucējumiem un no tā izrietošo seku samazināšanos un sabiedrības veselības uzlabošanai iekļaujošas izglītības kontekstā, piesaistot Latvijas zinātnisko institūciju un tautsaimniecības nozaru sadarbības partnerus un ārvalstu ekspertus.

Trešdiena, 18.03.2015.
Rēzeknes Augstskolā par rektoru ievēlēts Edmunds Teirumnieks

Š. g. 18. martā Rēzeknes Augstskolā (RA) notika Satversmes sapulce, kuras laikā noritēja aizklātas rektora vēlēšanas. 

Trešdiena, 18.03.2015.
Rēzeknes Augstskolā ievēlēta Padomnieku konventa vadība

12. martā Rēzeknes Augstskolā (RA) notika Padomnieku konventa sēde. Tajā tika ievēlēts Padomnieku konventa priekšsēdētājs un vietnieks. Turpmākos četrus gadus konventu vadīs Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs, savukārt vietnieka darba pienākumi uzticēti RSEZ SIA „Verems” valdes priekšsēdētājam Jānim Starim.

Otrdiena, 17.03.2015.
RA studente Santa Miezīte – radoša un aktīva

Šis gads Rēzeknes Augstskolai (RA) ir īpašs, jo aprit 90 gadi kopš augstākās izglītības aizsākumiem Rēzeknē. „Īpašs notikums – īpaša un jauna pieeja arī Rēzeknes Augstskolas tēla grafiskajai izveidei,” tā varētu teikt par studiju projektu, ko palīdzējusi izstrādāt arī RA studiju programmas „Interjera dizains” studente Santa Miezīte lektores Diānas Apeles vadībā.


Notikumu kalendārs

Video tiešraides

RA Izdevniecība

Pieslēgties LAIS