Uzņemšana 2017
RTA piedāvātās studiju programmas     Budžeta vietas     Uzņemšanas komisijas darba laiks     Uzņemšanas noteikumi     Studiju maksas atlaides     RTA brošūra

Rēzeknes Augstskolas Inovāciju centrs

Rēzeknes Augstskola 2007.gada 14.decembrī atklāja Rēzeknes Augstskolas inovāciju centru, kura saīsinātais nosaukums ir Ideju viesnīca. Projekts tiek finansēts ar LR Ekonomikas ministrijas daļēju finansējumu.

Rēzeknes Augstskolas inovāciju centra mērķis ir atbalstīt jaunu inovatīvu uzņēmumu izveidi un sniegt tiem sākotnējo atbalstu darbības uzsākšanai.

Rēzeknes Augstskolas inovāciju centrs ir izveidots Rēzeknes Augstskolas dienesta viesnīcas Maskavas ielā 22 pirmajā stāvā.

Rēzeknes Augstskolas inovāciju centrā esošās komercsabiedrības var saņemt sekojošus pakalpojumus:

  1. Infrastruktūras pakalpojumi – biroja telpas ar aprīkojumu (mēbeles, internets, telefons, sanāksmju telpa, virtuve un labierīcības). Ir pieejamas 18 m2 un 36 m2 lielas biroja telpas;
  2. Vienoti sekretariāta un biroja pakalpojumi (fakss, kopēšana, ienākošās un izejošās korespondences apstrāde u.c. pak.);
  3. Uzņēmējdarbības atbalsta pakalpojumi – komercsabiedrības reģistrācija, grāmatvedības pakalpojumi, juridisko dokumentu sastādīšana, mārketinga konsultācijas, biznesa plānu sastādīšana, ES struktūrfondu līdzekļu piesaiste.
  4. Tehnoloģiskie pakalpojumi – jaunu produktu prototipu un pirmo eksperimentālo modeļu projektēšana un izstrāde.

Uz atbalstu var pretendēt jaunas komercsabiedrības un tās, kas nav vecākas par pieciem gadiem. Komercsabiedrībām jādarbojas sekojošās nozarēs:

  1. Apstrādes rūpniecība (izņemot dzērienu un tabakas izstrādājumu ražošana);
  2. Datori un ar tiem saistītās darbības;
  3. Zinātniski pētnieciskais darbs;
  4. Projektēšana un arhitektūra;
  5. Tehniskā pārbaude un analīze;
  6. Dizains.

Rēzeknes Augstskolas inovāciju centra darbības nodrošināšanai ir piesaistījusi operatoru – biedrību „Latgales aparātbūves tehnoloģiskais centrs” .

Sīkāka informācija un dokumentācija www.idejuviesnica.lv

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz web@rta.lv