Uzņemšana 2017
RTA piedāvātās studiju programmas     Budžeta vietas     Uzņemšanas komisijas darba laiks     Uzņemšanas noteikumi     Studiju maksas atlaides     RTA brošūra

Norēķinu konts maksājumiem par studiju maksu

RĒZEKNES TEHNOLOĢIJU AKADĒMIJA
Reģ.Nr.90000011588
PVN Reģ.Nr. 90000011588
Atbrīvošanas aleja 115, Rēzeknē, LV-4601
Banka: VALSTS KASE
Bankas kods TREL LV22
Konts LV90TREL9150160000000
Tālruņa numurs 28325368
Faksa numurs 64625901

 Norēķinu konts maksājumiem par mācību pakalpojumiem, izziņām un diplomu vākiem

RĒZEKNES TEHNOLOĢIJU AKADĒMIJA
Rēģ.Nr.90000011588
Banka: SWEDBANKA
Bankas kods HABALV22
Konts LV70HABA0551029769415

Norēķinu konts maksājumiem par dienesta viesnīcu Maskavas ielā 22, Rēzeknē

RĒZEKNES TEHNOLOĢIJU AKADĒMIJA
Rēģ.Nr.90000011588
Banka: SWEDBANKA
Bankas kods HABALV22
Konts LV92HABA0551037599538

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz web@rta.lv