Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija izsludina konkursu :

 1. uz asociētā profesora amatu Pedagoģijā (Nozaru pedagoģijas (speciālā pedagoģija) apakšnozarē) – 1 vieta.
 • Pretendentiem uz akadēmisko amatu mēneša laikā pēc sludinājuma publicēšanas dienas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” jāiesniedz RTA Personāla daļā (Atbrīvošanas alejā 115, 309.telpā, Rēzeknē, LV-4600, tālr. 28321075) šādi dokumenti:
 • konkursa komisijai adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā;
 • akadēmisko/ zinātnisko grādu apliecinoša dokumenta apstiprināta kopija;
 • dzīves un darba gājums (CV), ietverot svarīgākos pedagoģisko, zinātnisko un organizatorisko kompetenci apliecinošus faktus, pievienojot pamatojošu dokumentu kopijas;
 • motivācijas vēstule;
 • pēdējos 6 gados publicēto darbu saraksts, norādot to pieejamību starptautiski citējamās datu bāzēs;
 • apliecinājums par vismaz 3 gadu pieredzi starptautiskajos projektos.
 • Visiem akadēmiskā amata pretendentiem jānovada atklātā lekcija Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā.

Prasības akadēmiskiem amatiem noteiktajai pedagoģiskajai, zinātniskajai un organizatoriskajai kompetencei skatīt nolikumā „Par akadēmiskajiem amatiem Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā”.

 1. uz vadošā pētnieka amatu Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pētniecības centrā Matemātikas zinātnes nozarē (apakšnozare – matemātiskā modelēšana) – 1 vieta.
 • Pretendentiem uz akadēmisko amatu pēc sludinājuma publicēšanas dienas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” līdz 22.11.2016. jāiesniedz RTA Personāla daļā (Atbrīvošanas alejā 115, 309.telpā, Rēzeknē, LV-4600, tālr. 28321075) šādi dokumenti:
 • konkursa komisijai adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā;
 • akadēmisko/ zinātnisko grādu apliecinoša dokumenta apstiprināta kopija;
 • dzīves un darba gājums (CV), ietverot svarīgākos pedagoģisko, zinātnisko un organizatorisko kompetenci apliecinošus faktus, pievienojot pamatojošu dokumentu kopijas;
 • motivācijas vēstule;
 • pēdējos 6 gados publicēto darbu saraksts, norādot to pieejamību starptautiski citējamās datu bāzēs.

Prasības akadēmiskiem amatiem noteiktajai pedagoģiskajai, zinātniskajai un organizatoriskajai kompetencei skatīt nolikumā Par akadēmiskajiem amatiem Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā.

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija izsludina konkursu uz:

1. Vadošo pētnieku amatiem:

 • vadošā pētnieka amatu Vadībzinātnes nozarē (apakšnozare – izglītības vadība) – 1 vieta;

2. uz pētnieku amatiem:

 • pētnieka amatu Filozofijas nozarē (apakšnozare – kultūras filozofija) – 1 vieta;
 • pētnieka amatu Ekonomikas nozarē (apakšnozare – finanses un kredīts) – 1 vieta.

3. Konkursa pretendentiem uz akadēmisko amatu mēneša laikā pēc sludinājuma publicēšanas dienas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” RTA Personāla daļā (Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē, LV-4601, tālr. 28321075) jāiesniedz šādi dokumenti:

 • konkursa komisijai adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā;
 • akadēmisko/ zinātnisko grādu apliecinoša dokumenta apstiprināta kopija;
 • dzīves un darba gājums (CV), ietverot svarīgākos pedagoģisko, zinātnisko un organizatorisko kompetenci apliecinošus faktus, pievienojot pamatojošu dokumentu kopijas;
 • motivācijas vēstule;
 • pēdējos 6 gados publicēto darbu saraksts, norādot to pieejamību starptautiski citējamās datu bāzēs.

Prasības akadēmiskiem amatiem noteiktajai pedagoģiskajai, zinātniskajai un organizatoriskajai kompetencei skatīt nolikumā „Par akadēmiskajiem amatiem Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā”

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz web@ru.lv