Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) izsludina konkursu uz šādiem amatiem:

uz lektora amatu:

 • sociālajā psiholoģijā (uzvedības psiholoģijā) – 1 vieta;
 • uzņēmējdarbībā (mārketinga komunikācijās) – 1 vieta;
 • uzņēmējdarbībā (projektu vadībā) – 1 vieta;
 • tiesību zinātnē (valsts tiesībās) – 1 vieta;
 • nozarē 1.Dabaszinātnes: 1.4. Ķīmija – apakšnozare Citas ķīmijas apakšnozares – 1 vieta;
 • nozarē 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas: 2.5. Materiālzinātne – apakšnozare Tekstila un apģērbu tehnoloģija – 1 vieta;
 • nozarē 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas: 2.2.Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas – apakšnozare Datu apstrādes sistēmas un datortīkli – 1 vieta.

uz docenta amatu:

 • nozarē 1.Dabaszinātnes: 1.6. Bioloģija – apakšnozare Mikrobioloģija – 1 vieta;
 • nozarē 5. Sociālās zinātnes: 5.2. Ekonomika un uzņēmējdarbība – apakšnozare Uzņēmējdarbības vadība – 1 vieta;
 • nozarē 1. Dabaszinātnes: 1.2.Datorzinātne un informātika – apakšnozare Citas datorzinātnes un informātikas apakšnozares – 1 vieta.

uz asociētā profesora amatu:

 • nozarē 6.Humanitārās un mākslas zinātne: 6.1. Vēsture un arheoloģija – apakšnozare Latvijas vēsture – 1 vieta.

 

Konkursa pretendentiem uz akadēmiskajiem amatiem mēneša laikā pēc sludinājuma publicēšanas dienas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” RTA Personāla daļā (Atbrīvošanas alejā  115, Rēzeknē, LV-4601, tālr. 28321075) jāiesniedz šādi dokumenti:

 1. konkursa komisijai adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā;
 2. akadēmisko/ zinātnisko grādu apliecinoša dokumenta apstiprināta kopija;
 3. dzīves un darba gājums (CV), ietverot svarīgākos pedagoģisko, zinātnisko un organizatorisko kompetenci apliecinošus faktus, pievienojot pamatojošu dokumentu kopijas;
 4. motivācijas vēstule;
 5. pēdējos 6 gados publicēto darbu saraksts, norādot to pieejamību starptautiski citējamās datu bāzēs;
 6. kvalifikācijas paaugstināšanas apliecinoši dokumenti Latvijas vai ārvalstu augstākajās mācību vai zinātniskajās iestādēs vai arī atbilstošos uzņēmumos, iestādēs, organizācijās;
 7. sertifikāts, kas apliecina profesionālās pilnveides programmas par inovācijām augstākās izglītības sistēmā, izglītības darba vadībā, augstskolu didaktikā apgūšanu.
 • Visiem akadēmiskā amata pretendentiem jānovada atklāta lekcija Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā.
 • Prasības akadēmiskiem amatiem noteiktajai pedagoģiskajai, zinātniskajai un organizatoriskajai kompetencei skatīt nolikumā „Par akadēmiskajiem amatiem Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā”.

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) izsludina konkursu uz vadošā pētnieka amatu:

 • Izglītības, valodu un dizaina fakultātes Reģionālistikas zinātniskajā institūtā, nozarē 6.Humanitārās un mākslas zinātne: 6.4. Mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra - apakšnozare Latviešu folkloristika – 1 vieta.

Konkursa pretendentiem uz vadošā pētnieka amatu mēneša laikā pēc sludinājuma publicēšanas dienas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” RTA Personāla daļā (Atbrīvošanas alejā  115, Rēzeknē, LV-4601, tālr. 28321075) jāiesniedz šādi dokumenti:

 1. konkursa komisijai adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā;
 2. akadēmisko/ zinātnisko grādu apliecinoša dokumenta apstiprināta kopija;
 3. dzīves un darba gājums (CV), ietverot svarīgākos pedagoģisko, zinātnisko un organizatorisko kompetenci apliecinošus faktus, pievienojot pamatojošu dokumentu kopijas;
 4. motivācijas vēstule;
 5. pēdējos 6 gados publicēto darbu saraksts, norādot to pieejamību starptautiski citējamās datu bāzēs;
 • Prasības akadēmiskiem amatiem noteiktajai pedagoģiskajai, zinātniskajai un organizatoriskajai kompetencei skatīt nolikumā „Par akadēmiskajiem amatiem Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā”.

 

 

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv