[11.04.2017] Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija izsludina konkursu:

 1. uz vadošā pētnieka amatu RTA Inženieru fakultātes Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pētnieciskajā centrā vadošā pētnieka amatā „Informācijas tehnoloģijas” (apakšnozare – Sistēmu analīzes modelēšana un projektēšana) – 1 vieta;
 1. uz vadošā pētnieka amatu RTA Inženieru fakultātes Ģeotehnoloģiju un ekoindustrijas pētnieciskajā centrā vadošā pētnieka amatā zinātnes nozare „Vides zinātne” (apakšnozare – Vides inženierzinātne) – 1 vieta.
 1. Pretendentiem uz akadēmisko amatu mēneša laikā pēc sludinājuma publicēšanas dienas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” jāiesniedz RTA Personāla daļā (Atbrīvošanas alejā 115, 309.telpā, Rēzeknē, LV-4600, tālr. 28321075) šādi dokumenti:
 • konkursa komisijai adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā;
 • akadēmisko/ zinātnisko grādu apliecinoša dokumenta apstiprināta kopija;
 • dzīves un darba gājums (CV), ietverot svarīgākos pedagoģisko, zinātnisko un organizatorisko kompetenci apliecinošus faktus, pievienojot pamatojošu dokumentu kopijas;
 • motivācijas vēstule;
 • pēdējos 6 gados publicēto darbu saraksts, norādot to pieejamību starptautiski citējamās datu bāzēs.

Prasības akadēmiskiem amatiem noteiktajai pedagoģiskajai, zinātniskajai un organizatoriskajai kompetencei skatīt nolikumā „Par akadēmiskajiem amatiem Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā”.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija izsludina konkursu :

 1. Uz vadošā pētnieka amatu Ģeotehnoloģiju un ekoindustrijas pētnieciskajā centrā Ģeoloģijas zinātnes nozarē (apakšnozare – lietišķā ģeoloģija) – 1 vieta;
 2. Uz vadošo pētnieku amatiem  RTA Reģionālistikas zinātniskajā institūtā:
 • vadošā pētnieka amatu Pedagoģijas zinātnes nozarē (apakšnozare – nozaru pedagoģija (speciālā pedagoģija)) – 1 vieta;
 • vadošā pētnieka amatu Pedagoģijas zinātnes nozarē (apakšnozare – augstskolas pedagoģija (speciālā pedagoģija) – 1 vieta;
 • vadošā pētnieka amatu Valodniecības zinātnes nozarē (apakšnozare – baltu valodniecība) – 1 vieta;
 • vadošā pētnieka amatu Valodniecības zinātnes nozarē (apakšnozare – vispārīgā valodniecība) – 1 vieta;
 • vadošā pētnieka amatu Literatūrzinātnes nozarē (apakšnozare – cittautu literatūras vēsture) – 1 vieta.
 1. Pretendentiem uz akadēmisko amatu mēneša laikā pēc sludinājuma publicēšanas dienas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” jāiesniedz RTA Personāla daļā (Atbrīvošanas alejā 115, 309.telpā, Rēzeknē, LV-4600, tālr. 28321075) šādi dokumenti:
 • konkursa komisijai adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā;
 • akadēmisko/ zinātnisko grādu apliecinoša dokumenta apstiprināta kopija;
 • dzīves un darba gājums (CV), ietverot svarīgākos pedagoģisko, zinātnisko un organizatorisko kompetenci apliecinošus faktus, pievienojot pamatojošu dokumentu kopijas;
 • motivācijas vēstule;
 • pēdējos 6 gados publicēto darbu saraksts, norādot to pieejamību starptautiski citējamās datu bāzēs.

Prasības akadēmiskiem amatiem noteiktajai pedagoģiskajai, zinātniskajai un organizatoriskajai kompetencei skatīt nolikumā „Par akadēmiskajiem amatiem Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā”.

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija izsludina konkursu :

 1. Uz asociētā profesora amatu Pedagoģijā (Nozaru pedagoģijas apakšnozarē- mākslas pedagoģijā) – 1 vieta;
 1. Uz profesora amatu Informācijas tehnoloģijas zinātnes nozarē (Sistēmu analīzes, modelēšanas un projektēšanas apakšnozarē) – 1 vieta.
 1. Pretendentiem uz akadēmisko amatu mēneša laikā pēc sludinājuma publicēšanas dienas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” jāiesniedz RTA Personāla daļā (Atbrīvošanas alejā 115, 309.telpā, Rēzeknē, LV-4600, tālr. 28321075) šādi dokumenti:
 • konkursa komisijai adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā;
 • akadēmisko/ zinātnisko grādu apliecinoša dokumenta apstiprināta kopija;
 • dzīves un darba gājums (CV), ietverot svarīgākos pedagoģisko, zinātnisko un organizatorisko kompetenci apliecinošus faktus, pievienojot pamatojošu dokumentu kopijas;
 • motivācijas vēstule;
 • pēdējos 6 gados publicēto darbu saraksts, norādot to pieejamību starptautiski citējamās datu bāzēs;
 • apliecinājums par vismaz 3 gadu pieredzi starptautiskajos projektos.
 1. Visiem akadēmiskā amata pretendentiem jānovada atklātā lekcija Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā.

Prasības akadēmiskiem amatiem noteiktajai pedagoģiskajai, zinātniskajai un organizatoriskajai kompetencei skatīt nolikumā „Par akadēmiskajiem amatiem Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā”.

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz web@ru.lv