[03.10.2017.] Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija izsludina konkursu :

  1. uz vadošā pētnieka amatu RTA Reģionālistikas zinātniskajā institūtā Valodniecības nozarē  (apakšnozare – Lietišķā valodniecība), specifiskās prasības: angļu valodas zināšanas vismaz C1 līmenī (pēc Eiropas valodu prasmes līmeņiem), priekšzināšanas slāvu un romāņu valodās  – 1 vieta;
  2. uz pētnieka amatu RTA Inženieru fakultātes Ģeotehnoloģiju un ekoindustrijas pētnieciskajā centrā Materiālzinātnes nozarē (apakšnozare – Tekstila un apģērbu tehnoloģija) – 1 vieta;
  3. uz zinātniskā asistenta amatu RTA Inženieru fakultātes Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pētnieciskajā centrā Informācijas tehnoloģijas zinātnes nozarē (apakšnozare – Sistēmu analīze, modelēšanas un projektēšana) – 2 vietas.
  4. Pretendentiem uz akadēmisko amatu mēneša laikā pēc sludinājuma publicēšanas dienas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” jāiesniedz RTA Personāla daļā (Atbrīvošanas alejā 115, 309.telpā,  Rēzeknē, LV-4600, tālr. 28321075) šādi dokumenti:
  • konkursa komisijai adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā;
  • akadēmisko/ zinātnisko grādu apliecinoša dokumenta apstiprināta kopija;
  • dzīves un darba gājums (CV), ietverot svarīgākos pedagoģisko, zinātnisko un organizatorisko kompetenci apliecinošus faktus, pievienojot pamatojošu dokumentu kopijas;
  • motivācijas vēstule;
  • pēdējos 6 gados publicēto darbu saraksts, norādot to pieejamību starptautiski citējamās datu bāzēs.

Prasības akadēmiskiem amatiem noteiktajai pedagoģiskajai, zinātniskajai un organizatoriskajai kompetencei skatīt nolikumā „Par akadēmiskajiem amatiem Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā”.

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz itserviss@rta.lv