Uzņemšana 2017
RTA piedāvātās studiju programmas     Budžeta vietas     Uzņemšanas komisijas darba laiks     Uzņemšanas noteikumi     Studiju maksas atlaides     RTA brošūra

[27.06.2017.] Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija izsludina konkursu :

 1. uz pētnieka amatu RTA Inženieru fakultātes Ģeotehnoloģiju un ekoindustrijas pētnieciskajā centrā Ģeoloģijas zinātnes nozarē (apakšnozare – lietišķā ģeoloģija) – 1 vieta;
 2. uz pētnieka amatu RTA Inženieru fakultātes Ģeotehnoloģiju un ekoindustrijas pētnieciskajā centrā Materiālzinātnes nozarē (apakšnozare – tekstila un apģērbu tehnoloģija) – 1 vieta;
 3. uz vadošā pētnieka amatu RTA Ekonomikas un pārvaldības fakultātes Biznesa sabiedrības pārvaldības pētniecības centrā Juridiskās zinātnes nozarē (apakšnozare – krimināltiesības) – 1 vieta;
 4. uz vadošā pētnieka amatu RTA Ekonomikas un pārvaldības fakultātes Biznesa sabiedrības pārvaldības pētniecības centrā Ekonomikas zinātnes nozarē (apakšnozare – reģionālā ekonomika) – 1 vieta;
 5. uz pētnieka amatu RTA Ekonomikas un pārvaldības fakultātes Biznesa sabiedrības pārvaldības pētniecības centrā Vadībzinātnes nozarē (apakšnozare – uzņēmējdarbības vadība) – 1 vieta;
 6. uz pētnieka amatu RTA Ekonomikas un pārvaldības fakultātes Biznesa sabiedrības pārvaldības pētniecības centrā Vēstures nozarē (apakšnozare – kultūras un zinātnes vēsture) – 1 vieta.

Pretendentiem uz akadēmisko amatu mēneša laikā pēc sludinājuma publicēšanas dienas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” jāiesniedz RTA Personāla daļā (Atbrīvošanas alejā 115, 309.telpā,  Rēzeknē, LV-4600, tālr. 28321075) šādi dokumenti:

 • konkursa komisijai adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā;
 • akadēmisko/ zinātnisko grādu apliecinoša dokumenta apstiprināta kopija;
 • dzīves un darba gājums (CV), ietverot svarīgākos pedagoģisko, zinātnisko un organizatorisko kompetenci apliecinošus faktus, pievienojot pamatojošu dokumentu kopijas;
 • motivācijas vēstule;
 • pēdējos 6 gados publicēto darbu saraksts, norādot to pieejamību starptautiski citējamās datu bāzēs.

Prasības akadēmiskiem amatiem noteiktajai pedagoģiskajai, zinātniskajai un organizatoriskajai kompetencei skatīt nolikumā „Par akadēmiskajiem amatiem Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā”.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz web@rta.lv