[02.05.2017] Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija izsludina konkursu :

1. uz lektora amatu:

 • ekonomikā (mikroekonomikā) – 1 vieta;
 • vadības zinātnē (uzņēmējdarbības vadībā) – 1 vieta;

2. uz docenta amatu:

 • valodniecībā (baltu valodniecībā) – 1 vieta;
 • informācijas tehnoloģijas zinātnē (sistēmu analīzes, modelēšanas un projektēšanas apakšnozarē) – 1 vieta;
 • fizikā (cietvielu fizikā) – 1vieta;

3. uz vadošā pētnieka amatu:

 • RTA Inženieru fakultātes Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pētnieciskajā centrā Informācijas tehnoloģijas nozares (Sistēmu analīzes, modelēšanas un projektēšanas apakšnozarē) – 1 vieta;
 • RTA Inženieru fakultātes Ģeotehnoloģiju un ekoindustrijas pētnieciskajā centrā Vides zinātnes nozarē (Vides inženierzinātnes apakšnozarē) – 1 vieta;
 • RTA Izglītības, valodu un dizaina fakultātes Reģionālistikas zinātniskajā institūtā Pedagoģijas zinātnes nozarē (Skolas pedagoģijas apakšnozarē) – 1 vieta (specifiskās prasības: pieredze pārrobežu projektu administrēšanā, vēlams sociālās rehabilitācijas jomā);

4. uz pētnieka amatu:

 • RTA Izglītības, valodu un dizaina fakultātes Reģionālistikas zinātniskajā institūtā Pedagoģijas zinātnes nozarē (Nozaru (militārās) pedagoģijas apakšnozarē) – 1 vieta.

5. Pretendentiem uz akadēmisko amatu mēneša laikā pēc sludinājuma publicēšanas dienas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” jāiesniedz RTA Personāla daļā (Atbrīvošanas alejā 115, 309.telpā,  Rēzeknē, LV-4600, tālr. 28321075) šādi dokumenti:

 • konkursa komisijai adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā;
 • akadēmisko/ zinātnisko grādu apliecinoša dokumenta apstiprināta kopija;
 • dzīves un darba gājums (CV), ietverot svarīgākos pedagoģisko, zinātnisko un organizatorisko kompetenci apliecinošus faktus, pievienojot pamatojošu dokumentu kopijas;
 • motivācijas vēstule;
 • pēdējos 6 gados publicēto darbu saraksts, norādot to pieejamību starptautiski citējamās datu bāzēs.

Prasības akadēmiskiem amatiem noteiktajai pedagoģiskajai, zinātniskajai un organizatoriskajai kompetencei skatīt nolikumā „Par akadēmiskajiem amatiem Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā”.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz web@rta.lv