Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas rektors

Profesors, Dr.sc.ing.,
Edmunds Teirumnieks

Edmunds.Teirumnieks@rta.lv
28325368
Atbrīvošanas aleja 115, 323.telpa

Izpilddirektors

Andris Skredeļs
Andris.Skredels@ru.lv
27884555
Atbrīvošanas aleja 115, 307.telpa

Rektora vietnieks sadarbības un attīstības jautājumos

Asociētais profesors, Dr.paed.,
Gunārs Strods

Gunars.Strods@rta.lv
29631948
Atbrīvošanas aleja 115, 325.telpa
0000-0001-8791-7345

Rektora palīdze

Ilze Kukule
ilze.kukule@ru.lv
28325368
Atbrīvošanas aleja 115, 323.telpa
Fakss: 64625901

Studiju un zinātņu prorektore

Asociētā profesore, Dr.philol.,
Angelika Juško-Štekele

angelika.jusko-stekele@rta.lv
29392129
Atbrīvošanas aleja 115, 318.telpa
0000-0002-0053-602X
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz web@ru.lv