Sesijas grafiki pilna laika studējošajiem

Studiju virziens „Mākslas”
1.kurss 2.kurss 3.kurss 4.kurss 5.kurss
Interjera dizains
Vides dizains
Dizains (mag.)
Studiju virziens „Tulkošana”
1.kurss 2.kurss 3.kurss 4.kurss 5.kurss
Lietišķā komunikācija un tulkošana
Studiju virziens „Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne”
1.kurss 2.kurss 3.kurss 4.kurss 5.kurss
Programmēšanas inženieris
Elektroniskās komercijas informācijas sistēmas (mag.)
Datorsistēmas (mag.)
Sociotehnisko sistēmu modelēšana (dok.)
Programmēšana un datortīklu administrēšana
Studiju virziens „Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības”
1.kurss 2.kurss 3.kurss 4.kurss 5.kurss
Mehatronika
Vides inženieris
Vides aizsardzība (mag.)
Vides inženierzinātne (dok.)
Lāzertehnoloģijas (mag.)
Mašīnbūve
Studiju virziens „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”
1.kurss 2.kurss 3.kurss 4.kurss 5.kurss
Tehnoloģiju un inovāciju vadība
Vadības zinātne
Viesmīlības vadība
Uzņēmējdarbība, studiju modulis: "Ārējo sakaru struktūrvienības vadītājs"
Uzņēmējdarbība, studiju modulis: "Komercpakalpojumu vadība"
Uzņēmējdarbība, studiju modulis: "Mārketinga sektora vadītājs"
Uzņēmējdarbība, studiju modulis: "Tūrisma un viesnīcu uzņēmējdarbības vadība"
Vadības zinātne (mag.)
Reģionālā plānošana un attīstība
Studiju virziens „Ekonomika” EPF
1.kurss 2.kurss 3.kurss 4.kurss 5.kurss
Elektroniskā komercija
Ekonomika, studiju modulis: "Finansu un grāmatvedības vadība"
Ekonomika, studiju modulis: "Uzņēmējdarbības tiesības"
Finanšu vadība (mag.)
Finanses
Grāmatvedība
Studiju virziens „Arhitektūra un būvniecība”
1.kurss 2.kurss 3.kurss 4.kurss 5.kurss
Būvniecība
Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports”
1.kurss 2.kurss 3.kurss 4.kurss 5.kurss
Skolotājs, studiju modulis: "Svešvalodas (angļu un vācu) skolotājs"
Skolotājs, studiju modulis: "Ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotājs"
Skolotājs, studiju modulis: "Mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības un ekonomikas skolotājs"
Skolotājs, studiju modulis: "Pamatizglītības pirmā posma skolotājs"
Sociālais pedagogs
Speciālās izglītības skolotājs
Pedagoģija (mag.)
Karjeras konsultants (mag.)
Speciālā pedagoģija (mag.)
Reliģijas pedagoģija
Pedagoģija (dok.)
Skolotājs, studiju modulis: "Latviešu valodas kā dzimtās valodas un kā svešvalodas skolotājs"
Skolotājs, studiju modulis: "Vēstures un sociālo zinību skolotājs"
Studiju virziens „Sociālā labklājība”
1.kurss 2.kurss 3.kurss 4.kurss 5.kurss
Sociālais darbs un sociālā rehabilitācija
Sociālais rehabilitētājs
Studiju virziens „Ražošana un pārstrāde”
1.kurss 2.kurss 3.kurss 4.kurss 5.kurss
Apģērbu dizains un tehnoloģija
Ražošanas loģistika
Pārtikas produktu pārstrāde
Studiju virziens „Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas”
1.kurss 2.kurss 3.kurss 4.kurss 5.kurss
Filoloģija
Filoloģija (mag.)
Studiju virziens „Iekšējā drošība un civilā aizsardzība”
1.kurss 2.kurss 3.kurss 4.kurss 5.kurss
Robežapsardze
Stratēģiskā robežu pārvaldība
Studiju virziens „Tiesību zinātne”
1.kurss 2.kurss 3.kurss 4.kurss 5.kurss
Tiesību zinātne
Tiesību zinātne (mag.)
Studiju virziens "Informācijas un komunikācijas zinātnes"
1.kurss 2.kurss 3.kurss 4.kurss 5.kurss
Lietišķā vēsture
Arhīvniecība (mag.)
Reģionālie mediji un komunikācija
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz itserviss@rta.lv