Uzņemšana 2017
RTA piedāvātās studiju programmas     Budžeta vietas     Uzņemšanas komisijas darba laiks     Uzņemšanas noteikumi     Studiju maksas atlaides     RTA brošūra

"Sociālā labklājība"

Studiju virziena darbība ir vērsta uz kvalitatīvas sociālā darba izglītības piedāvājuma nodrošināšanu divos studiju līmeņos ( pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studijas un bakalaura) pilna laika studijās.

Studiju virziens ir akreditēts līdz 2019.gada 18.jūnijam (Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2013.gada 19.jūnija lēmums Nr.179)

Studiju virziens „Sociālā labklājība” : Studiju programmas

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas
Sociālais rehabilitētājs
Profesionālās bakalaura studiju programmas
Sociālais darbs un sociālā rehabilitācija

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz web@rta.lv