Uzņemšana 2017
RTA piedāvātās studiju programmas     Budžeta vietas     Uzņemšanas komisijas darba laiks     Uzņemšanas noteikumi     Studiju maksas atlaides     RTA brošūra

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Zinātņu daļa

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) Zinātņu daļas uzdevumi ir nodrošināt RTA zinātniskās darbības plānošanu, organizēšanu un vadīšanas procesus;  veicināt Latgalei un Latvijai nozīmīgu un inovatīvu pētījumu veikšanu; informēt par zinātniskās darbības pasākumiem Latvijā un ārvalstīs, t. sk. par zinātnisko projektu, programmu, izsludināšanu, ES struktūrfondu apguvi.

Zinātņu daļas vadītāja

Docente, Dr.sc.comm., Mg.philol.,
Sandra Murinska-Gaile

Sandra.Murinska@rta.lv
26156880
Atbrīvošanas aleja 115, 301.telpa

Doktorantūras studiju procesa speciāliste

Docente, Dr.paed.,
Svetlana Ušča

Svetlana.Usca@rta.lv
27872568
0000-0003-1225-3139

Zinātņu daļas speciāliste-lietvede

Mg.sc.env.,
Sintija Augule

sintija.augule@rta.lv
26420456
Atbrīvošanas aleja 115, 310. telpa
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz web@rta.lv