Lapa nav atrasta!
Aktualitātes: Vispārējās Studenti Ārējie sakari Zinātne

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā turpinās dokumentu pieņemšana

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā turpinās dokumentu pieņemšana šādās pilna laika pamatstudiju programmās par budžetu un maksu:

Līgumu slēgšana par pamatstudijām RTA

Vienotās uzņemšanas rezultātu apstiprināšana un līgumu slēgšana par pamatstudijām Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā notiks Atbrīvošanas alejā 115, 121. telpā

RTA licencē jaunu studiju programmu „Ražošanas loģistika”

Šī gada 6. jūlijā Akadēmiskās informācijas centrā notika licencēšanas komisijas sēde, kas pieņēma lēmumu par licences piešķiršanu Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijai (RTA) 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai „Ražošanas loģistika”. Programma pēc licences iegūšanas ir akreditēta līdz studiju virziena „Ražošana un pārstrāde” akreditācijas termiņa beigām – 2019. gadam. RTA ir vienīgā augstākās izglītības iestāde Latvijā, kas piedāvā studijas tieši ražošanas loģistikā, ko pozitīvi novērtēja arī licencēšanas ekspertu komisija.

RTA licencēta jauna studiju programma "Pārtikas produktu pārstrāde"

Šī gada 6. jūlijā Akadēmiskās informācijas centrā notika licencēšanas komisijas sēde, kas pieņēma lēmumu par licences piešķiršanu Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijai (RTA) 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Pārtikas produktu pārstrāde” īstenošanas uzsākšanai. Programma pēc licences iegūšanas ir akreditēta līdz studiju virziena „Ražošana un pārstrāde” akreditācijas termiņa beigām – 2019. gadam.

Par RTA raksta Latvijas Pašvaldību savienības izdevumā "Logs"

"Reģionu Augstskolas - Kā tālāk?" Avots: Andra Mangale, "Logs", 2016. gada maijs/jūnijs, Nr. 5/6 (251/252), 45-47 lpp.

Dziedošā programmētāja Anda Abuže

Rudenī Anda Abuže uzsāks studijas Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) Inženieru fakultātes studiju programmas „Programmēšanas inženieris” 4. kursā. Jauniete ne tikai programmē, bet arī atrod laiku, lai dziedātu Aglonas bazilikas jauktajā korī „Assumpta”.

Topošais student, nāc mūsu komandā!

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) studenti atrod laiku ne tikai studijām, radošiem hobijiem, bet arī sportiskām aktivitātēm.

RTA un ATV pārstāvji piedalīsies Lauku dienās Viļānos

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) un Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas (ATV) pārstāvji 14. jūlijā no plkst. 10.00 piedalīsies tradicionālajās Lauku dienās. Pasākums noritēs Viļānu novadā (šosejas Viļāni-Rēzekne 3. kilometrā).

RTA absolventes veiksmīgi strādā šūšanas uzņēmumā SIA „Nemo”

Anna Lucijanova un Vita Cakule ir Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) pirmā līmeņa profesionālās augstākās studiju programmas „Apģērbu dizains un tehnoloģija” 2016. gada absolventes. Abas jaunietes nu jau ilgāk nekā mēnesi strādā šūšanas uzņēmumā SIA „Nemo” Krāslavā, kas ir lielākais sieviešu virsdrēbju ražotājs Latvijā.

Aizrauj seno latgaļu dzīvesveids

Kārlis Pīgožnis ir Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) profesionālā bakalaura studiju programmas „Mehatronika” 3. kursa students. „Mehatronikas studiju programma akadēmijā ļoti strauji attīstās, un tās piedāvātās iespējas dod studentiem attīstīt savas spējas gan teorētiski, gan pielietojot praksē. Cits izvēli noteicošais faktors bija akadēmijas atrašanās vieta – RTA atrodas salīdzinoši tuvāk manai dzīvesvietai nekā citas augstskolas,” tā savu izvēli studēt RTA pamato jaunietis.

Laura Cepurniece: par labdarību, studiju laiku un izvēlēto skolotājas profesiju

„Jūtos gandarīta, ja kādam no manis padarītā darba ir kļuvis labāk. Uzskatu, ka cilvēks sevi pilnībā piepildīt var tikai tad, ja pasaulē, kurā viņš atrodas, izdara kaut ko labu ne tikai priekš sevis, bet priekš visiem līdzcilvēkiem,” tā uzskata Rēzeknes Augstskolas (tagadējā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija) absolvente Laura Cepurniece.

27. jūnijā pulksten 9 sākas elektroniskā parakstīšanās studijām portālā Latvija.lv

Valsts reģionālās attīstības aģentūra informē, ka š.g. 27. jūnijā vienotajā valsts un pašvaldību portālā www.Latvija.lv darbu uzsāks e-pakalpojums „Elektroniskā pieteikšanās studijām pamatstudiju programmās”.

Zīmē košas karikatūras

Rēzeknes Augstskolas (tagadējā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija) studiju programmas „Interjera dizains” absolventei Līgai Stāmerei (ex. Priedeslaipa) piemīt kāds īpaši aizraujošs talants – košās karikatūrās atainot cilvēkus.

RTA absolvēs 232 absolventi

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) rīt, 22. jūnijā sāksies izlaidumu laiks. Kā pirmie šogad diplomus saņems Izglītības, valodu un dizaina fakultātes absolventi, savukārt 28. jūnijā svētkus svinēs visi tie, kuru pabeidz studijas Ekonomikas un pārvaldības fakultātē. Inženieru fakultāte savus jaunos speciālistus sveiks un uz izlaidumu pulcēs 30. jūnijā.

Saņem izcilības stipendiju

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studente (RTA) Laura Litavniece aprīlī saņēma Edvīna Samuļa izcilības stipendiju, kas tika piešķirta 20 izcilniekiem no dažādiem Latvijas novadiem.

Hei, topošais RTA student!

Tu noteikti esi aktīvs sociālo tīklu lietotājs! Tad atceries, ka RTA ir atrodama arī te: Draugiem.lv, Facebook.com, Twitter.com un Instagram.com!

"Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolā aizvadīts pirmais mācību gads"

Avots: "Vietējā Latgales Avīze", 2016. gada 10. jūnijs, Nr. 23 ((142)877), 15.lpp.

"Sveica Latvija, sveica Uzbekistāna, sveica Austrālija"

Avots: Aija Zuja, "Rēzeknes Vēstis", 2016. gada 3. jūnijs, Nr. 67 - 68 (11458 - 11459), 1.lpp.

Antra Molčanova: „Katra jauna darba diena atnes kaut ko jaunu”

Antra Molčanova ir no Ciblas novada Blontiem un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) šogad absolvēs bakalaura studiju programmu „Sociālais pedagogs”.

Erasmus+ pieredzes stāsti

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studenti aktīvi iesaistās apmaiņas programmā Erasmus+, studējot un izejot praksi citās valstīs un gūstot nenovērtējamu pieredzi.

RTA lektors Sergejs Kodors saņem Atzinības rakstu par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas IT attīstībā

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) lektors Sergejs Kodors jau skolas laikā zināja, ka nākotnē vēlas būt pētnieks, radīt praktiskas un ikdienā pielietojamas lietas. Ja cilvēks skaidri zina savu mērķi, ko vēlas dzīvē sasniegt, tad, soli pa solim mērķtiecīgi virzoties uz priekšu, to ir iespējams arī īstenot. 2015.gadā S. Kodors ieguva Rēzeknes Augstskolas (tagadējā RTA) Goda absolventa titulu, bet 2016.gada maijā tika izvirzīts „Eižena Āriņa balvai datorikā 2016”.

Notika RTA profesores Veltas Ļubkinas biobibliogrāfijas atvēršanas svētki

1. jūnijā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) notika prof. Dr.paed. Veltas Ļubkinas biobibliogrāfijas atvēršanas svētki, kas bija veltīti profesores jubilejai.

REF projekta dalībnieku tikšanās Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā

No 1. jūnija līdz 3. jūnijam Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā notika Erasmus+ stratēģiskās partnerības skolu izglītībā projekta „REF – Reading with Ease and Fun” partneru tikšanās. Tajā piedalījās organizāciju, kuras darbojas projektā, pārstāvji no Bulgārijas, Itālijas, Spānijas, Portugāles, Turcijas un Latvijas.

LŪZNAVAS MUIŽAS ATTĪSTĪBAS IESPĒJU IZPĒTE

Lūznavas muiža ir vārds, kas masu medijos izskan arvien biežāk. Rēzeknes novada pašvaldības iecere veidot šo atjaunoto muižu kā nozīmīgu jūgendstila pērli ir pamatota.
Aktualitāšu arhīvs

RA goda absolventi

Anda Opoļska

„Pašlaik mana darbavieta ir Latvijas Nacionālā arhīva (LNA) Cēsu zonālais Valsts arhīvs, esmu vecākā eksperte. Rēzeknes Augstskolā (RA) absolvēju bakalaura studiju programmu „Vēsture” un maģistra studiju programmu „Arhīvniecība”. Studijas RA uzsāku 1998. gadā.

Iespējams, ka esmu rosinājusi maģistra programmas „Arhīvniecība” izveidošanu RA. Atceros, ka dekanātā ar pasniedzēju Valdu Čakšu bija saruna par šādas programmas nepieciešamību un lietderību. Arhīviem Latvijā tajā laikā augstskolās nebija savas izglītības programmas. „Niša” bija brīva. Domāju gan valstiski, gan arī tīri savtīgi – ar cerību turpināt maģistra studijas RA. Un tikai gadu pēc bakalaura studijām jau saņēmu patīkamo ziņu, ka RA izsludina uzņemšanu profesionālā maģistra studiju programmā „Arhīvniecība”.

Protams, ar dokumentu iesniegšanu nekavējos, taču pirmajā gadā studijas uzsākt neizdevās, jo nepietika studētgribētāju. Saņēmu šo ziņu un uzaicinājumu izņemt iesniegtos dokumentus. Biju nolēmusi studēt un pacietīgi gaidīju nākošo gadu, kad vajadzīgais studētāju skaits tomēr nokomplektējās. Es nedomāju, vai programma tiks akreditēta, vai nē. Laikā pirms studiju uzsākšanas apmeklēju astrologu, kurš manā astroloģiskajā kartē saskatīja arī to, ka maģistra studijas būs veiksmīgas un programma tiks akreditēta. To, ka varēja būt arī citādi, sapratu akreditācijas komisijas sēdē otrajā mācību gadā, kurā piedalījos kā darba devēju pārstāve. Par akreditāciju astrologa teiktais piepildījās, tāpat kā tas, ka šī izglītība man dos zināmu prestižu sabiedrībā, bet vairāk gan neko. Jā, tā arī ir. Darba devējs augstāk novērtē darbinieku ar vidējo izglītību un lielāku darba stāžu, nekā darbinieku ar profesionālo maģistra grādu arhīvniecībā un mazāku darba stāžu. Lasīt vairāk..


Gerda Vogule

2015. gada augustā RA Goda absolventes titulu saņēma arī Gerda Vogule, kura ir absolvējusi RA profesionālā bakalaura studiju programmu „Tulks referents”.

Pašlaik Gerda dzīvo Rēzeknes novadā un strādā par tulkotāju savā tulkošanas birojā „Proxime”, kas atrodas Rēzeknē. 2010. gadā viņa absolvēja RA studiju programmu „Tulks referents”. Par savu tulka profesiju Gerda stāsta: „Jau mācoties pēdējās vidusskolas klasēs, sapratu, ka mani saista humanitārās zinātnes, valodas. Tā kā nevēlējos doties uz Rīgu, meklēju studiju iespējas Rēzeknes Augstskolā. Nejūtot aicinājumu kļūt par skolotāju, izvēlējos tulkošanas jomu. Es biju to studentu vidū, kuri pirmie absolvēja tulkošanas studiju programmu, tādēļ domāju, ka šobrīd šī studiju programma ir kļuvusi daudz pilnīgāka un vairāk pielāgota reālā tirgus prasībām. Taču tāpat es varu droši apgalvot, ka vairāku pasniedzēju devums man ir bijis īpaši noderīgs profesionālajā jomā.”

Gerda atzīst, ka ikdiena paiet, tulkojot daudzveidīgus dažāda satura un veida dokumentus „Visvairāk man patīk tas, ka neviena diena nelīdzinās iepriekšējai, – ikreiz jauni izaicinājumi, termiņi un dokumentu dažādība, kā arī darbs ar klientiem. Lai gan gadās visādi. Dažkārt man jāpilda gan uzziņu dienesta, kur jāsniedz informācija par citu iestāžu kontaktinformāciju, darba laiku un atrašanās vietu, gan psihologa funkcijas, klausoties stāstījumus par to, kādēļ tulkojums ir nepieciešams, kas ar to tiks darīts un ko tas mainīs klienta dzīvē,” stāsta Gerda. „Toties gandrīz vienmēr ir gandarījums par paveikto, jo tulkojums bieži vien atrisina kādu problēmu, visbiežāk – palīdz adresātam saņemt vajadzīgo informāciju. Maldīgs ir priekšstats, ka tulkotājam ir nepieciešamas tikai valodu zināšanas. Ar to ir par maz. Labs tulkotājs ir cilvēks, kurš ir apveltīts ar pacietību, precizitāti, vēlmi mācīties, pilnveidoties un sadarboties ar citiem profesionāļiem. Tulkotājs noteikti ir erudīts cilvēks, jo tulkojamie teksti skar visdažādākās jomas, kur īpaši noder papildu zināšanas.”

Kā RA lektore Gerda savas zināšanas nodod arī studentiem. „Pāris dienas nedēļā tiekos arī ar topošajiem kolēģiem – Rēzeknes Augstskolas tulkošanas programmas studentiem. Mēs pārrunājam dažādus ar tulkošanu saistītus jautājumus, risinām profesionālas dabas problēmas un attīstām savas spējas tulkošanas jomā. Jāsaka, ka studējošie iedvesmo arī mani, neļaujot palikt savā komforta zonā, bet nemitīgi mainoties, pielāgojoties un attīstoties,” atklāj tulkotāja. Lasīt vairāk..

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2015 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz web@ru.lv