Lapa nav atrasta!

RTA pētnieku aktivitātes projektā „REF – Reading with Ease and Fun”

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) Speciālās pedagoģijas laboratorijas pētnieki ir iesaistījušies Erasmus+ stratēģiskās partnerības skolu izglītībā projektā „REF – Reading with Ease and Fun”, kura mērķis ir izstrādāt un veikt pasākumu kopumu, kas paredz uzlabot skolēnu ar disleksiju un lasīšanas traucējumiem interesi un motivāciju lasīt. Projektā iesaistījušās sešas valstis – Bulgārija, Itālija, Spānija, Portugāle, Turcija un Latvija.

Starptautiskajai zinātniski praktiskajai konferencei “Māksla un mūzika kultūras diskursā” – pieci gadi!

Šogad piecu gadu jubilejas noskaņā notika viena no jaunākajām Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) starptautiskajām konferencēm “Māksla un mūzika kultūras diskursā”. 1. un 2. decembrī akadēmijā viesojās mākslas, mūzikas un kultūras jomas zinātnieki, pētnieki, praktiķi, pedagogi, studenti u.c. interesenti. Konferencē tika pārstāvētas 9 valstis (Latvija, Lietuva, Igaunija, Krievija, Baltkrievija, Turcija, Grieķija, Bulgārija, Kazahstāna).

Seminārs un meistardarbnīca „Fotogrāfija kā sociālās pētniecības un dizaina metode”

19. decembrī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) sadarbībā ar Latvijas Dizaineru savienību tiek organizēts seminārs un meistardarbnīca FOTOGRĀFIJA KĀ SOCIĀLĀS PĒTNIECĪBAS UN DIZAINA METODE.

Par ziedojumu vākšanu Vladislava Loča piemiņas laukumam

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) šobrīd izstrādā nolikumu metu konkursam par Vladislava Loča pieminekļa uzstādīšanu Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 90. Pieminekļa uzstādīšanu un teritorijas labiekārtošanu atbalsta Latvijas Republikas Kultūras ministrija un Izglītības un zinātnes ministrija ar piešķirto finansējumu no valsts 2017.g. budžeta. Piešķirtais finanšu apjoms sastāda EUR 18000. Tomēr ieceres vērienīgākai realizācijai nepieciešami papildu līdzekļi, kā arī plašāka novadnieku un uzņēmēju iesaiste.

5. starptautiskās zinātniski praktiskās konferences „Māksla un mūzika kultūras diskursā” ietvaros norisinājās modes skate

Jau tradicionāli konferences programmā tiek iekļauta arī modes skate, arī šogad, pulcinot Latvijas un ārzemju dalībniekus, ilggadējus un jaunus sadarbības partnerus un viesus, 12 tērpu kolekcijās tika piedāvātas autoru veidotās variācijas krāsu kontrastos, tekstūru ritmos, materiālu daudzveidībā un stilizācijās.

RTA viesojās Azerbaidžānas pārstāvji

6.decembrī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) oficiālas vizītes laikā viesojās Azerbaidžānas pašvaldību pārstāvji.

RTA saņem Pateicības rakstu par sniegto ieguldījumu Zemessardzes attīstībā

1. decembrī par godu Zemessardzes 3. brigādes 25. gadadienai tika atklāta grāmata ,,Latvijas sargu sirdspuksti. 2. Zemessardzes novads: biogrāfijas, fakti, atmiņas”, kurā atspoguļoti lielākoties no Latgales nākušo zemessargu un karavīru dzīvesstāsti, pieredze un atmiņas par to, kā tika veidota Zemessardze, par to, kas viņus mudinājis izvēlēties darboties šajā jomā.

Andrejdiena jau 18. reizi pulcēja literātus un mūziķus

Šogad literāri muzikālais Andrejdienas pasākums notika jau 18. reizi, dalībniekus pulcējot gleznainajā Lūznavas muižā – vietā, kurā dzīvo Mūza. Kā jau ierasts, Andrejdienā tiek prezentēta tikko iznākusi grāmata vai klajā laists disks. Šoreiz klātesošie ieraudzīja dienasgaismā nākušo Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas pētnieces Sandras Ūdres un latgaliešu dzejnieka Jāņa Riučāna romānu par F. Kempu „Aizlauztais spaits” („Salauztais stars”). Autori stāstīja par grāmatas tapšanas niansēm, atbildēja uz klātesošo jautājumiem, dāvinot grāmatas oriģinālāko jautājumu uzdevējiem.

Izdots krāsojams dzejoļu krājums latgaliešu valodā pieaugušajiem „Linejis”

Biedrība „Latgolys Studentu centrs” ir izdevusi latgaliešu krāsojamo dzejoļu krājumu pieaugušajiem „Linejis”. Grāmatas tekstu autores ir Jana Skrivļa-Čevere, Dagnija Dudarjonoka, Gunta Nagle (Rēzeknes Augstskolas (tagadējā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija) absolventes) un Ligija Purinaša (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studente), ilustrāciju autore ir Ilze Gailāne, grāmatas redaktors – Valentīns Lukaševičs. Krājums ir izdots ar Latgales reģiona attīstības aģentūras, Valsts kultūrkapitāla fonda un AS „Latvijas Valsts meži” atbalstu.

Atklāta grafikas darbu izstāde „Pēctecība”

1. decembrī Latgales vēstniecības „Gors” Mākslas galerijā tika atklāta Ilzes Lībietes, Diānas Apeles un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) studentu grafikas darbu izstāde „Pēctecība”. Izstāde būs skatāma līdz 2017. gada 5. janvārim.

RTA notiks Pleskavas Valsts universitātes tiesību virziena docētāju lekcijas

15. decembrī no plkst. 9.00 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas 124. auditorijā notiks Pleskavas Valsts universitātes tiesību virziena docētāju lekcijas. Tiek aicināti Ekonomikas un pārvaldības fakultātes Tiesību virziena un citu virzienu studenti, docētāji.

Noslēgusies 9.starptautiskā latgalistikas konference

No 30. novembra līdz 1. decembrim, sagaidot Latgales kongresa (2017) un Latvijas valsts (2018) simtgadi, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) sadarbībā ar Latgaliešu kultūras biedrību, Kultūras ministriju un Latvijas Universitātes, Sanktpēterburgas Valsts universitātes un A. Mickeviča Poznaņas universitātes partneriem organizēja 9. starptautisko latgalistikas konferenci.

Rēzeknes forumā uzsāktās debates turpināsies praktiskajā konferencē Ludzā

Ludzas pašvaldība ir iesaistījusies projekta „Latvijas ilgtspējas dimensijas – izglītoti cilvēki un dabas vērtību saglabāšana” īstenošanā. Projekta pasākumi tiek rīkoti, īstenojot Latvijas vides aizsardzības fonda multisektoriālā projekta “Latvijas vides un dabas vērtību cildināšana godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi” aktivitāti.

Sovvaļnīks laidis klajā jaunu albumu „Napaseitynuots”

Sovvaļnīka dziesma “Solts” („Auksts”), no jaunā albuma „Napaseitynuots”, klausītājiem piedāvā smagnēju, bet ne smeldzīgi dramatisku stāstu par attiecību beigām un kaut kā jauna nojaušamo sākumu. Tāpat, kā dzīvē – solts dūriens tieši vissāpīgākajā vietā.

The leading researchers of Rezekne Academy of Technologies gained experience in Norway

Nākotnē - arī nanotehnoloģijas

Avots: Aija Zuja, "Rēzeknes Vēstis", Nr. 143 (11534), 2016. gada 29. novembris, 1.lpp.

Grafikas darbu personālizstāde ‘revivify’

2. decembrī V starptautiskās zinātniski praktiskās konferences „MĀKSLA UN MŪZIKA KULTŪRAS DISKURSĀ” ietvaros Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas vēsturiskās ēkas 2. stāvā plkst. 9.30 tiks atklāta Turcijas mākslinieces Selmas Karahmet Baldži grafikas darbu personālizstāde ‘revivify’.

Notiks modes skate “Variācijas”

1. decembrī no plkst. 18.45 līdz 19.45 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA), aktu zālē V starptautiskās zinātniski praktiskās konferences „Māksla un mūzika kultūras diskursā” ietvaros notiks modes skate “Variācijas”.

RTA tika atklāta Fizikālo procesu un lāzertehnoloģiju pētnieciskā centra Lāzertehnoloģiju laboratorija

Pirms trīs gadiem atklājot Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) jaunuzbūvēto Inženieru fakultāti, gluži likumsakarīga bija tālāka akadēmijas izaugsme inženierzinātņu jomā. 25. novembris RTA kļuva zīmīgs ar to, ka tika īstenots sen lolots sapnis, – atklāta Fizikālo procesu un lāzertehnoloģiju pētnieciskā centra Lāzertehnoloģiju laboratorija, kurā studenti varēs profesionāli darboties lāzertehnoloģiju virzienā.

Rēzeknē valsts mēroga forumā atklāja Latvijas simtgadei veltītu pasākumu ciklu

Rēzeknē, 2016. gada 25. novembrī valsts mēroga forumā „Latvijas ilgtspējas dimensijas – izglītoti cilvēki un dabas vērtību saglabāšana” tika uzsākts Latvijas Vides aizsardzības fonda līdzfinansētā multisektoriālā, Latvijas simtgadei un Latgales kongresa veltītā projekta pasākuma cikls.

RTA piedalījās izstādē „Rēzeknes uzņēmējs 2016”

No 25. līdz 26. novembrim Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) pārstāvji piedalījās izstādē-gadatirgū „Rēzeknes uzņēmējs 2016”, kur apmeklētājiem demonstrēja robotus, 3D printeri, studiju programmas „Interjera dizains” studentu diplomdarbus, sniedza informāciju par nesen atklātā Fizikālo procesu un lāzertehnoloģiju centra Lāzertehnoloģiju laboratorijas sniegtajām iespējām, kā arī ikvienam interesentam bija iespēja spēlēt datorspēli „Iepazīsimies”.

LIAA Rēzeknes biznesa inkubatora darbības stratēģijas prezentācijas un saskaņošanas sanāksme

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija 2016. gada jūlijā parakstīja līgumu par sadarbību darbības programmā „Izaugsme un nodarbinātība” 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” 3.1.1.6. pasākuma „Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” īstenošanas ietvaros.

Ilze Lībiete, Diāna Apele un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studenti satiekas grafikas darbu izstādē “Pēctecība”

1. un 2. decembrī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) notiek piektā starptautiskā zinātniski praktiskā konference „Māksla un mūzika kultūras diskursā”. Konferenci rīko Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija sadarbībā ar Kauņas kolēģiju (Lietuva), P.M. Mašerova vārdā nosaukto Vitebskas Valsts universitāti (Baltkrievija) un Pleskavas Valsts universitāti (Krievija).

Atbalsti RTA/VRK komandu Studentu Basketbola līgas spēlē!

28. novembrī plkst. 20.15 Valsts robežsardzes koledžas sporta mācību centrā, Rēzeknē, Zavoloko ielā 8, notiks Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas/Valsts robežsardzes koledžas (RTA/VRK) komandas spēle pret Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas komandu.
Aktualitāšu arhīvs

RA goda absolventi

Anda Opoļska

„Pašlaik mana darbavieta ir Latvijas Nacionālā arhīva (LNA) Cēsu zonālais Valsts arhīvs, esmu vecākā eksperte. Rēzeknes Augstskolā (RA) absolvēju bakalaura studiju programmu „Vēsture” un maģistra studiju programmu „Arhīvniecība”. Studijas RA uzsāku 1998. gadā.

Iespējams, ka esmu rosinājusi maģistra programmas „Arhīvniecība” izveidošanu RA. Atceros, ka dekanātā ar pasniedzēju Valdu Čakšu bija saruna par šādas programmas nepieciešamību un lietderību. Arhīviem Latvijā tajā laikā augstskolās nebija savas izglītības programmas. „Niša” bija brīva. Domāju gan valstiski, gan arī tīri savtīgi – ar cerību turpināt maģistra studijas RA. Un tikai gadu pēc bakalaura studijām jau saņēmu patīkamo ziņu, ka RA izsludina uzņemšanu profesionālā maģistra studiju programmā „Arhīvniecība”.

Protams, ar dokumentu iesniegšanu nekavējos, taču pirmajā gadā studijas uzsākt neizdevās, jo nepietika studētgribētāju. Saņēmu šo ziņu un uzaicinājumu izņemt iesniegtos dokumentus. Biju nolēmusi studēt un pacietīgi gaidīju nākošo gadu, kad vajadzīgais studētāju skaits tomēr nokomplektējās. Es nedomāju, vai programma tiks akreditēta, vai nē. Laikā pirms studiju uzsākšanas apmeklēju astrologu, kurš manā astroloģiskajā kartē saskatīja arī to, ka maģistra studijas būs veiksmīgas un programma tiks akreditēta. To, ka varēja būt arī citādi, sapratu akreditācijas komisijas sēdē otrajā mācību gadā, kurā piedalījos kā darba devēju pārstāve. Par akreditāciju astrologa teiktais piepildījās, tāpat kā tas, ka šī izglītība man dos zināmu prestižu sabiedrībā, bet vairāk gan neko. Jā, tā arī ir. Darba devējs augstāk novērtē darbinieku ar vidējo izglītību un lielāku darba stāžu, nekā darbinieku ar profesionālo maģistra grādu arhīvniecībā un mazāku darba stāžu. Lasīt vairāk..


Gerda Vogule

2015. gada augustā RA Goda absolventes titulu saņēma arī Gerda Vogule, kura ir absolvējusi RA profesionālā bakalaura studiju programmu „Tulks referents”.

Pašlaik Gerda dzīvo Rēzeknes novadā un strādā par tulkotāju savā tulkošanas birojā „Proxime”, kas atrodas Rēzeknē. 2010. gadā viņa absolvēja RA studiju programmu „Tulks referents”. Par savu tulka profesiju Gerda stāsta: „Jau mācoties pēdējās vidusskolas klasēs, sapratu, ka mani saista humanitārās zinātnes, valodas. Tā kā nevēlējos doties uz Rīgu, meklēju studiju iespējas Rēzeknes Augstskolā. Nejūtot aicinājumu kļūt par skolotāju, izvēlējos tulkošanas jomu. Es biju to studentu vidū, kuri pirmie absolvēja tulkošanas studiju programmu, tādēļ domāju, ka šobrīd šī studiju programma ir kļuvusi daudz pilnīgāka un vairāk pielāgota reālā tirgus prasībām. Taču tāpat es varu droši apgalvot, ka vairāku pasniedzēju devums man ir bijis īpaši noderīgs profesionālajā jomā.”

Gerda atzīst, ka ikdiena paiet, tulkojot daudzveidīgus dažāda satura un veida dokumentus „Visvairāk man patīk tas, ka neviena diena nelīdzinās iepriekšējai, – ikreiz jauni izaicinājumi, termiņi un dokumentu dažādība, kā arī darbs ar klientiem. Lai gan gadās visādi. Dažkārt man jāpilda gan uzziņu dienesta, kur jāsniedz informācija par citu iestāžu kontaktinformāciju, darba laiku un atrašanās vietu, gan psihologa funkcijas, klausoties stāstījumus par to, kādēļ tulkojums ir nepieciešams, kas ar to tiks darīts un ko tas mainīs klienta dzīvē,” stāsta Gerda. „Toties gandrīz vienmēr ir gandarījums par paveikto, jo tulkojums bieži vien atrisina kādu problēmu, visbiežāk – palīdz adresātam saņemt vajadzīgo informāciju. Maldīgs ir priekšstats, ka tulkotājam ir nepieciešamas tikai valodu zināšanas. Ar to ir par maz. Labs tulkotājs ir cilvēks, kurš ir apveltīts ar pacietību, precizitāti, vēlmi mācīties, pilnveidoties un sadarboties ar citiem profesionāļiem. Tulkotājs noteikti ir erudīts cilvēks, jo tulkojamie teksti skar visdažādākās jomas, kur īpaši noder papildu zināšanas.”

Kā RA lektore Gerda savas zināšanas nodod arī studentiem. „Pāris dienas nedēļā tiekos arī ar topošajiem kolēģiem – Rēzeknes Augstskolas tulkošanas programmas studentiem. Mēs pārrunājam dažādus ar tulkošanu saistītus jautājumus, risinām profesionālas dabas problēmas un attīstām savas spējas tulkošanas jomā. Jāsaka, ka studējošie iedvesmo arī mani, neļaujot palikt savā komforta zonā, bet nemitīgi mainoties, pielāgojoties un attīstoties,” atklāj tulkotāja. Lasīt vairāk..

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz web@ru.lv