Lapa nav atrasta!
Aktualitātes: Vispārējās Studenti Ārējie sakari Zinātne

Noslēdzies biedrības „RtA absolventu asociācija” skolēnu nodarbinātības projekts

Augustā noslēdzies biedrības „RtA absolventu asociācija” īstenotais jauniešu karjeras un vasaras nodarbinātības projekts. Tā ietvaros no 4. līdz 29. jūlijam Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) un biedrība piedāvāja darbu vienam Rēzeknes skolēnam. Konkursa kārtībā iespēja gūt pieredzi biedrībā un pirmās pamatprasmes darbā tika dota Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas 10. klases skolēnam Jānim Tjarvem.

VSAA Rēzeknes nodaļa aicina RTA studentus uz Atvērto durvju dienu

Valsts kanceleja, sadarbībā ar valsts pārvaldes institūcijām, šogad, 30.septembrī, visā Latvijā organizē Atvērto durvju dienu arī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) studenti ir aicināti apmeklēt Atvērto durvju dienas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Rēzeknes reģionālajā nodaļā.

RTA MIC notiek pieteikšanās pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmā

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA)Mūžizglītības centrs (MIC) piedāvā pieteikties pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmai „Atbalsta pasākumu nodrošināšana bērniem ar aritmētisko iemaņu traucējumiem”.

RTA MIC notiek pieteikšanās pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmā

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas(RTA) Mūžizglītības centrs (MIC) piedāvā pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu „Latviešu apģērba vēsture”.

RTA absolventu pieredzes stāsti

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas maģistra studiju programmas "Speciālā pedagoģija" absolventi Laura Bērziņa un Jānis Bērziņš dalās savā darba un studiju laika pieredzē.

RTA notiks pedagogu profesionālās kompetences pilnveides seminārs

Latviešu valodas aģentūra organizē semināru – Valodu mācīšanas un mācīšanās tendences pasaulē un Latvijā

RTA MIC notiek pieteikšanās neformālās izglītības programmā „Auto CAD”

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) Mūžizglītības centrā (MIC) darba meklētāji un bezdarbnieki var pieteikties neformālās izglītības programmā „Auto CAD”.

Notiks Rēzeknes Pedagoģiskās skolas 1990./1991. studiju gada absolventu salidojums

20.augustā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) telpās norisināsies Rēzeknes Pedagoģijas skolas 1990./1991. studiju gada 1.A. grupas absolventu salidojums.

Aktuālā informācija par reģistrēšanos 2016.gada rudens semestrim un pieteikšanos stipendijām

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) informē studentus par iespējām, kā reģistrēties jaunajam mācību gadam un, kuri studenti var pieteikties stipendijām.

RTA MIC notiek pieteikšanās pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursiem

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) Mūžizglītības centrs(MIC) izsludinājis pieteikšanos pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursiem – „Lasīšanas un rakstīšanas prasmju attīstīšana, to traucējumu korekcija un profilakse”.

Viļānos notiks pētnieciska ekspedīcija “Pa Stefānijas Uļanovskas pēdām”

2016. gada 23.-25. augustā Viļānos notiks pētnieciska ekspedīcija “Pa Stefānijas Uļanovskas pēdām” Ekspedīciju organizē Viļānu novadpētniecības muzejs un Viļānu novada pašvaldība sadarbībā ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju.

Erasmus+ pieredzes stāsts

Jauna pieredze Bulgārijā – Gabrovas arhīvā. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studenti un absolventi aktīvi iesaistās apmaiņas programmā Erasmus+, izejot praksi citās valstīs un gūstot nenovērtējamu pieredzi.

RTA Mūžizglītības centrs piedāvā apgūt jaunas profesionālās pilnveides kursu programmas

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Mūžizglītības centrs jaunajā studiju gadā piedāvā apgūt jaunas profesionālās pilnveides kursu programmas, kas ļaus padziļināt savas zināšanas.

RTA studiju programma "Elektroniskā komercija"– Tava izvēle

RTA Ekonomikas un pārvaldības fakultātes studiju programmu piedāvājums no šī gada ir papildināts ar otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmu „Elektroniskā komercija”, kuru līdz šim īstenoja Inženieru fakultāte.

Piesakies mediju un komunikācijas studijām Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā vēl šajā vasarā!

Piesakies mediju un komunikācijas studijām Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā vēl šajā vasarā!

Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas pirmais mācību gads

19.jūnijā apritēja viens gads kopš Rēzeknes Augstskolas (tagad Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija) Senāts pieņēma vēsturisko lēmumu – dibināt savu vidusskolu, lai īstenotu STEM jomas vispārējās vidējās izglītības programmu. Augstskola izvēlējās piedāvāt jauniešiem izmantot tās infrastruktūru – laboratorijas, iekārtas un ierīces, bibliotēku, lai padziļināti apgūtu matemātiku, fiziku, informācijas tehnoloģijas un gūtu pieredzi inženierzinātnēs mūsdienīgā un modernā vidē.

Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolu turpinās vadīt Aivars Vilkaste

21.jūlijā Izglītības un zinātnes ministrija atbilstoši Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 2.punktam saskaņoja A.Vilkastes kandidatūru ATV direktora amatam.

RTA piedalās Rēzeknes pilsētas svētku gājienā

Jau ceturto gadu Rēzeknes pilsētas svētku ietvaros notiek svinīgs gājiens, kura laikā iestādes un organizācijas ar lepnumu, pacilātības sajūtu iziet pilsētas ielās, kopīgi radot svētku noskaņu, apliecinot piederību pilsētai.

RTA licencēta jauna maģistra studiju programma „Reģionālā plānošana un attīstība”

Šī gada 26. jūlijā Akadēmiskā informācijas centra Studiju programmu licencēšanas komisijas sēdē tika nolemts licencēt Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) kopīgo akadēmisko maģistra studiju programmu „Reģionālā plānošana un attīstība”. Studiju programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus konkurētspējīgus speciālistus uzņēmējdarbības, ekonomikas un kultūras plānošanā valsts un privātā sektora vajadzībām, kuri veicinātu reģionu attīstību.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā turpinās dokumentu pieņemšana

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā turpinās dokumentu pieņemšana šādās pilna laika pamatstudiju programmās par budžetu un maksu:

Līgumu slēgšana par pamatstudijām RTA

Vienotās uzņemšanas rezultātu apstiprināšana un līgumu slēgšana par pamatstudijām Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā notiks Atbrīvošanas alejā 115, 121. telpā

RTA licencē jaunu studiju programmu „Ražošanas loģistika”

Šī gada 6. jūlijā Akadēmiskās informācijas centrā notika licencēšanas komisijas sēde, kas pieņēma lēmumu par licences piešķiršanu Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijai (RTA) 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai „Ražošanas loģistika”. Programma pēc licences iegūšanas ir akreditēta līdz studiju virziena „Ražošana un pārstrāde” akreditācijas termiņa beigām – 2019. gadam. RTA ir vienīgā augstākās izglītības iestāde Latvijā, kas piedāvā studijas tieši ražošanas loģistikā, ko pozitīvi novērtēja arī licencēšanas ekspertu komisija.

RTA licencēta jauna studiju programma "Pārtikas produktu pārstrāde"

Šī gada 6. jūlijā Akadēmiskās informācijas centrā notika licencēšanas komisijas sēde, kas pieņēma lēmumu par licences piešķiršanu Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijai (RTA) 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Pārtikas produktu pārstrāde” īstenošanas uzsākšanai. Programma pēc licences iegūšanas ir akreditēta līdz studiju virziena „Ražošana un pārstrāde” akreditācijas termiņa beigām – 2019. gadam.

Par RTA raksta Latvijas Pašvaldību savienības izdevumā "Logs"

"Reģionu Augstskolas - Kā tālāk?" Avots: Andra Mangale, "Logs", 2016. gada maijs/jūnijs, Nr. 5/6 (251/252), 45-47 lpp.
Aktualitāšu arhīvs

RA goda absolventi

Anda Opoļska

„Pašlaik mana darbavieta ir Latvijas Nacionālā arhīva (LNA) Cēsu zonālais Valsts arhīvs, esmu vecākā eksperte. Rēzeknes Augstskolā (RA) absolvēju bakalaura studiju programmu „Vēsture” un maģistra studiju programmu „Arhīvniecība”. Studijas RA uzsāku 1998. gadā.

Iespējams, ka esmu rosinājusi maģistra programmas „Arhīvniecība” izveidošanu RA. Atceros, ka dekanātā ar pasniedzēju Valdu Čakšu bija saruna par šādas programmas nepieciešamību un lietderību. Arhīviem Latvijā tajā laikā augstskolās nebija savas izglītības programmas. „Niša” bija brīva. Domāju gan valstiski, gan arī tīri savtīgi – ar cerību turpināt maģistra studijas RA. Un tikai gadu pēc bakalaura studijām jau saņēmu patīkamo ziņu, ka RA izsludina uzņemšanu profesionālā maģistra studiju programmā „Arhīvniecība”.

Protams, ar dokumentu iesniegšanu nekavējos, taču pirmajā gadā studijas uzsākt neizdevās, jo nepietika studētgribētāju. Saņēmu šo ziņu un uzaicinājumu izņemt iesniegtos dokumentus. Biju nolēmusi studēt un pacietīgi gaidīju nākošo gadu, kad vajadzīgais studētāju skaits tomēr nokomplektējās. Es nedomāju, vai programma tiks akreditēta, vai nē. Laikā pirms studiju uzsākšanas apmeklēju astrologu, kurš manā astroloģiskajā kartē saskatīja arī to, ka maģistra studijas būs veiksmīgas un programma tiks akreditēta. To, ka varēja būt arī citādi, sapratu akreditācijas komisijas sēdē otrajā mācību gadā, kurā piedalījos kā darba devēju pārstāve. Par akreditāciju astrologa teiktais piepildījās, tāpat kā tas, ka šī izglītība man dos zināmu prestižu sabiedrībā, bet vairāk gan neko. Jā, tā arī ir. Darba devējs augstāk novērtē darbinieku ar vidējo izglītību un lielāku darba stāžu, nekā darbinieku ar profesionālo maģistra grādu arhīvniecībā un mazāku darba stāžu. Lasīt vairāk..


Gerda Vogule

2015. gada augustā RA Goda absolventes titulu saņēma arī Gerda Vogule, kura ir absolvējusi RA profesionālā bakalaura studiju programmu „Tulks referents”.

Pašlaik Gerda dzīvo Rēzeknes novadā un strādā par tulkotāju savā tulkošanas birojā „Proxime”, kas atrodas Rēzeknē. 2010. gadā viņa absolvēja RA studiju programmu „Tulks referents”. Par savu tulka profesiju Gerda stāsta: „Jau mācoties pēdējās vidusskolas klasēs, sapratu, ka mani saista humanitārās zinātnes, valodas. Tā kā nevēlējos doties uz Rīgu, meklēju studiju iespējas Rēzeknes Augstskolā. Nejūtot aicinājumu kļūt par skolotāju, izvēlējos tulkošanas jomu. Es biju to studentu vidū, kuri pirmie absolvēja tulkošanas studiju programmu, tādēļ domāju, ka šobrīd šī studiju programma ir kļuvusi daudz pilnīgāka un vairāk pielāgota reālā tirgus prasībām. Taču tāpat es varu droši apgalvot, ka vairāku pasniedzēju devums man ir bijis īpaši noderīgs profesionālajā jomā.”

Gerda atzīst, ka ikdiena paiet, tulkojot daudzveidīgus dažāda satura un veida dokumentus „Visvairāk man patīk tas, ka neviena diena nelīdzinās iepriekšējai, – ikreiz jauni izaicinājumi, termiņi un dokumentu dažādība, kā arī darbs ar klientiem. Lai gan gadās visādi. Dažkārt man jāpilda gan uzziņu dienesta, kur jāsniedz informācija par citu iestāžu kontaktinformāciju, darba laiku un atrašanās vietu, gan psihologa funkcijas, klausoties stāstījumus par to, kādēļ tulkojums ir nepieciešams, kas ar to tiks darīts un ko tas mainīs klienta dzīvē,” stāsta Gerda. „Toties gandrīz vienmēr ir gandarījums par paveikto, jo tulkojums bieži vien atrisina kādu problēmu, visbiežāk – palīdz adresātam saņemt vajadzīgo informāciju. Maldīgs ir priekšstats, ka tulkotājam ir nepieciešamas tikai valodu zināšanas. Ar to ir par maz. Labs tulkotājs ir cilvēks, kurš ir apveltīts ar pacietību, precizitāti, vēlmi mācīties, pilnveidoties un sadarboties ar citiem profesionāļiem. Tulkotājs noteikti ir erudīts cilvēks, jo tulkojamie teksti skar visdažādākās jomas, kur īpaši noder papildu zināšanas.”

Kā RA lektore Gerda savas zināšanas nodod arī studentiem. „Pāris dienas nedēļā tiekos arī ar topošajiem kolēģiem – Rēzeknes Augstskolas tulkošanas programmas studentiem. Mēs pārrunājam dažādus ar tulkošanu saistītus jautājumus, risinām profesionālas dabas problēmas un attīstām savas spējas tulkošanas jomā. Jāsaka, ka studējošie iedvesmo arī mani, neļaujot palikt savā komforta zonā, bet nemitīgi mainoties, pielāgojoties un attīstoties,” atklāj tulkotāja. Lasīt vairāk..

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2015 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz web@ru.lv