Lapa nav atrasta!
Aktualitātes: Vispārējās Studenti Ārējie sakari Zinātne

RA Goda absolvents Kristaps Keišs: „Katra diena ir ar jauniem profesionāliem izaicinājumiem”

Kristaps Keišs ir absolvējis Rēzeknes Augstskolas (RA) profesionālā bakalaura studiju programmu „Sociālais pedagogs”. Viņš aktīvi un profesionāli darbojas savā izvēlētajā jomā – ir profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestādes „Praktikums” (Jūrmala) direktors, „Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” (Jūrmala) sociālais darbinieks, Latvijas Tālmācības profesionālā centra (Rīga) pedagogs un Latvijas Sociālo pedagogu federācijas padomes (Rīga) priekšsēdētājs. 2015. gadā K. Keišs saņēma RA Goda absolventa titulu.

Izmanto arī TU lielisko iespēju, ko piedāvā biedrība „Rēzeknes Augstskolas absolventu asociācija”

Biedrība „Rēzeknes Augstskolas absolventu asociācija” (RAAA) laika periodā no 2015. gada 1. septembra līdz 2016. gada 29. februārim Nodarbinātības valsts aģentūras projekta ietvaros nodarbina četrus jauniešus bezdarbnieku atbalsta pasākumā „Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā”.

Valsts robežsardze apbalvo Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas pārstāvjus

Š.g.22.janvārī ar Valsts robežsardzes priekšnieka pavēli Nr.101 par nozīmīgu atbalstu un personīgo ieguldījumu Eiropas kopīgās maģistra studiju programmas „Stratēģiskā robežu pārvaldība” izstrādē, licencēšanā, akreditācijā, programmas pasākumu organizēšanā un īstenošanā, Valsts robežsardze ir piešķīrusi apbalvojumus Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas pārstāvjiem:

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Informācijas un komunikācijas zinātņu studiju virziena docētāji piedāvā apmeklēt Klio skolu

Sengrieķu mitoloģija liecina, ka Urāna un Gajas meita – atmiņas dieviete Mnēmosine – Olimpa valdniekam Zevam dzemdējusi deviņas meitas – mūzas, kuru ziņā tika nodotas dažādas cilvēka radošās darbības jomas un viņa spēja atcerēties paveikto un pieredzēto: Kalliopei (episkā dzeja), Erato (mīlas dzeja), Eitērpei (mūzika), Melpomēnei (traģēdija), Polihimnijai (himnas), Terpsihorai (dejas), Talijai (komēdija) un Urānijai (astronomija), bet Klio pārziņā tika nodota vēsture.

Reģionālistikas zinātniskais institūts uzsāk jaunu projektu

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) Reģionālistikas zinātniskais institūts kā vadošais partneris uzsāk ERASMUS+ Capacity Building projektu „Internationalisation and Modernisation of Education and Processes in the Higher Education of Uzbekistan/IMEP” 561624-EPP-1-2015-1-UK-EPPKA2-CBHE-SP - ERASMUS+ CBHE.

Stipendiju konkursu Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studentiem vides aizsardzības jomā

Rēzeknes novada domes Vides aizsardzības fonda padome ir izsludinājis stipendiju konkursu Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studentiem. Konkurss tiek organizēts, lai atbalstītu studējošo iesaistīšanos vides aizsardzības problēmu risināšanā Rēzeknes novadā un jauniešu piesaisti darbam novada teritorijā. Konkursā var piedalīties individuāli vai grupā.

RTA studenti un docētāji piedalās sporta aktivitātēs

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) sporta nodarbību vadītājs Aivars Kaupužs iepazīstina ar sporta dzīvi RTA, ar basketbola komandas RTA/VRK sekmēm Studentu basketbola līgas turnīrā, kā arī ar to, kas jauns norisinās citos sporta veidos.

Veiksme ir nemitīga gatavība izmantot iespēju! (Frenks Doubijs)

Strauji mainīgajā darba tirgū arvien pieaug pieprasījums pēc tālākizglītības piedāvājuma, jo ikviens saprot, ka karjeras iespēju atslēga ir personīgā izglītība un izaugsme visas dzīves garumā. Tādējādi darba tirgū arvien pieaug mūžizglītības nozīme. „Zem guloša akmens ūdens netek” – vēsta sena tautas gudrība, kas ir attiecināma arī uz mūžizglītības jomu. Izprast darba tirgus vajadzības un spēt piedāvāt attiecīgas tālākizglītības iespējas, – ir viens no galvenajiem Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Mūžizglītības centra (RTA MIC) uzdevumiem.

Rēzeknes skolēni iepazīst ķīniešu Jaunā gada jeb Pavasara svētku tradīcijas

Sadarbībā ar Latvijas Universitātes Konfūcija institūtu Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA, agrāk – Rēzeknes Augstskola) jau trešo gadu ir iespējams apgūt ķīniešu valodu un atraktīvā veidāiepazītĶīnas kultūru. Šajā studiju gadā RTA Mūžizglītības centrā aktīvi darbojas brīvprātīgā skolotāja LaryaLiangno Ķīnas.Šī gada janvāra nogalē viņa viesojās Rēzeknes 5. vidusskolā un Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolā, kur vadīja atklātās nodarbības par ķīniešu Jaunā gada jeb Pavasara svētku tradīcijām.

RTA studiju programmas „Mehatronika” studenti aizstāvēja savus diplomprojektus

15. janvārī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) savus diplomprojektus aizstāvēja profesionālās bakalaura studiju programmas „Mehatronika” studenti. Par saviem izgudrojumiem un to, kā dzīvē noder mehatronika, kā arī par nākotnes plāniem pēc akadēmijas absolvēšanas stāsta divi topošie RTA absolventi Andris Balodis un Kaspars Vaivods.

RTA/VRK basketbola komanda gūst nozīmīgu uzvaru

1. februārī Studentu Basketbola līgas ietvaros Valsts robežsardzes koledžas sporta mācību centrā notika RTA/VRK basketbola komandas spēle pret Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) komandu.

RTA studente Agita Papkova stāsta par savām prakses gaitām

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) Ekonomikas un pārvaldības fakultātes profesionālās bakalaura studiju programmas „Tiesību zinātne” 4. kursa studente Agita Papkova stāsta par savu profesionālo praksi un to, ko no prakses iegūst students.

Laikrakstā par RTA

2016. gada 28. janvāra laikrakstā Nr.2 (490) "Izglītība un Kultūra" lasiet rakstu par kursiem RTA

RTA/VRK basketbola komanda piedzīvo zaudējumu pret Banku Augstskolas komandu

25.janvārī Studentu Basketbola līgas ietvaros Valsts robežsardzes koledžas sporta mācību centrā notika RTA/VRK basketbola komandas spēle pret Banku Augstskolas (BA) basketbola komandu.

Skolotājiem iespēja apgūt mentordarbības programmu

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Mūžizglītības centrā ir izstrādāta jauna pedagogu profesionālās pilnveides B programma „Skolotāja mentordarbība izglītības iestādē”. Programmas apjoms 72 stundas, tā ir saņēmusi IZM saskaņojumu (18.01.2016., Nr.3). Programmas direktors profesors, Dr. paed. Jānis Dzerviniks.

RTA pārstāvji piedalījās starptautiskajā biznesa forumā Lietuvā

22.janvārī deviņi Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) docētāji (prof. I. Mietule, prof. I. Silineviča, asoc.prof. I. Arbidāne, doc. L. Litavniece, I. Kotāne, Ē. Viškers, I. Silicka, I. Dembovska, I. Novika), astoņi Ekonomikas un pārvaldības fakultātes studenti un divi Rēzeknes uzņēmumu pārstāvji – I. Balčūne (Lūznavas muižas pārvaldniece) un A. Mežulis (SIA „SimpleWood”) – piedalījās starptautiskajā biznesa forumā „International Business Experience for Students, Academics and Entrepreneurs: Latvia, Lithuania and Poland Perspective” Lietuvā, Kauņā.

Četras radošas RTA apģērbu projektētājas aizstāvēja savus kvalifikācijas darbus

21. janvārī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) Izglītības, valodu un dizaina fakultātes studiju programmas „Apģērbu dizains un tehnoloģija” 3. kursa studentes aizstāvēja kvalifikācijas darbus.

RTA viesojās Izraēlas vēstniece Latvijā Lironne Bar-Sadē

22. janvārī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) viesojās Izraēlas vēstniece Latvijā Lironne Bar-Sadē (Bar-Sadeh) un Izraēlas vēstniecības Latvijā kultūras un sabiedrisko attiecību speciāliste Marika Piņķe, kuras tikās ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas rektoru Edmundu Teirumnieku un rektora vietnieku sadarbības un attīstības jautājumos Gunāru Strodu.

SIA NEMO pārstāvji tiekas ar studiju programmas „Apģērbu dizains un tehnoloģija” studentiem un absolventiem

2016. gada 27. janvārī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) viesosies šūšanas uzņēmuma SIA NEMO pārstāvji, ar mērķi plašāk iepazīstināt studējošos un absolventus ar uzņēmuma darbību, ražošanas procesu, produkciju, ieinteresēt un iedrošināt jaunos speciālistus profesionālās darbības uzsākšanai uzņēmumā.

Latvijas Olimpiskās akadēmijas ( LOA) konkurss

Nepalaidiet garām Latvijas Olimpiskās akadēmijas ( LOA) konkursu, kura galvenā balva 2 nedēļas Grieķijā- Antīko olimpisko spēļu dzimtenē Olimpijā !

Aizvadītajā pirmdienā Madonas patērētāju biedrības telpās Poruka ielā 4 savu biroju atvēra Alina Ikauniece

Turpmāk interesenti tulka pakalpojumus varēs meklēt ēkas otrajā stāvā.— Telpa ir 14 kvadrātmetru liela, gribēju vēl mazāku vietu, jo darbam nepieciešams vien datorgalds un plaukts, kur visu salikt, — smaida Alina. — Grāmatas birojā ir kā dizaina elements, jo visas nepieciešamās datu bāzes un vārdnīcas pamatā ir datorā. Biroja darba laiks ir no pulksten 9 līdz 17, savu vēlmi interesenti var izteikt, arī rakstot uz e-pastu (alive8ik@gmail.com) vai zvanot (20061605). Tapšanas stadijā ir uzņēmuma mājas lapa www.alive8.lv, tur par biroja pakalpojumiem jau drīz būs pilna informācija.

Piedāvā Čehijas Republikas valdības stipendijas studijām un pētniecībai

Čehijas Republikas valdība piedāvā stipendijas studijām un pētniecībai Čehijā 2016./2017. akadēmiskajā gadā. Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2016. gada 14. marts.

Dzimumsocialitātes pētījumu metodoloģija: feminisma diskurss

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas “Pētniecība un studijas” aktivitātes “Pētniecība” projekts “Dzimumsocialitāte kultūras un varas mijattiecībās: Latvijas un Norvēģijas diversitātes” (Nr. NFI/R/2014/061) tiek īstenots arī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) no 2015. Gada septembra.

RTA profesori apgūst akreditācijas ekspertu programmu

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) profesori Jānis Dzerviniks un Velta Ļubkina aizvadītajā gadā piedalījās Izglītības kvalitātes valsts dienesta izsludinātajā konkursā uz ekspertu vietām. Profesoru kandidatūras tika atbalstītas.
Aktualitāšu arhīvs

RA goda absolventi

Anda Opoļska

„Pašlaik mana darbavieta ir Latvijas Nacionālā arhīva (LNA) Cēsu zonālais Valsts arhīvs, esmu vecākā eksperte. Rēzeknes Augstskolā (RA) absolvēju bakalaura studiju programmu „Vēsture” un maģistra studiju programmu „Arhīvniecība”. Studijas RA uzsāku 1998. gadā.

Iespējams, ka esmu rosinājusi maģistra programmas „Arhīvniecība” izveidošanu RA. Atceros, ka dekanātā ar pasniedzēju Valdu Čakšu bija saruna par šādas programmas nepieciešamību un lietderību. Arhīviem Latvijā tajā laikā augstskolās nebija savas izglītības programmas. „Niša” bija brīva. Domāju gan valstiski, gan arī tīri savtīgi – ar cerību turpināt maģistra studijas RA. Un tikai gadu pēc bakalaura studijām jau saņēmu patīkamo ziņu, ka RA izsludina uzņemšanu profesionālā maģistra studiju programmā „Arhīvniecība”.

Protams, ar dokumentu iesniegšanu nekavējos, taču pirmajā gadā studijas uzsākt neizdevās, jo nepietika studētgribētāju. Saņēmu šo ziņu un uzaicinājumu izņemt iesniegtos dokumentus. Biju nolēmusi studēt un pacietīgi gaidīju nākošo gadu, kad vajadzīgais studētāju skaits tomēr nokomplektējās. Es nedomāju, vai programma tiks akreditēta, vai nē. Laikā pirms studiju uzsākšanas apmeklēju astrologu, kurš manā astroloģiskajā kartē saskatīja arī to, ka maģistra studijas būs veiksmīgas un programma tiks akreditēta. To, ka varēja būt arī citādi, sapratu akreditācijas komisijas sēdē otrajā mācību gadā, kurā piedalījos kā darba devēju pārstāve. Par akreditāciju astrologa teiktais piepildījās, tāpat kā tas, ka šī izglītība man dos zināmu prestižu sabiedrībā, bet vairāk gan neko. Jā, tā arī ir. Darba devējs augstāk novērtē darbinieku ar vidējo izglītību un lielāku darba stāžu, nekā darbinieku ar profesionālo maģistra grādu arhīvniecībā un mazāku darba stāžu. Lasīt vairāk..


Gerda Vogule

2015. gada augustā RA Goda absolventes titulu saņēma arī Gerda Vogule, kura ir absolvējusi RA profesionālā bakalaura studiju programmu „Tulks referents”.

Pašlaik Gerda dzīvo Rēzeknes novadā un strādā par tulkotāju savā tulkošanas birojā „Proxime”, kas atrodas Rēzeknē. 2010. gadā viņa absolvēja RA studiju programmu „Tulks referents”. Par savu tulka profesiju Gerda stāsta: „Jau mācoties pēdējās vidusskolas klasēs, sapratu, ka mani saista humanitārās zinātnes, valodas. Tā kā nevēlējos doties uz Rīgu, meklēju studiju iespējas Rēzeknes Augstskolā. Nejūtot aicinājumu kļūt par skolotāju, izvēlējos tulkošanas jomu. Es biju to studentu vidū, kuri pirmie absolvēja tulkošanas studiju programmu, tādēļ domāju, ka šobrīd šī studiju programma ir kļuvusi daudz pilnīgāka un vairāk pielāgota reālā tirgus prasībām. Taču tāpat es varu droši apgalvot, ka vairāku pasniedzēju devums man ir bijis īpaši noderīgs profesionālajā jomā.”

Gerda atzīst, ka ikdiena paiet, tulkojot daudzveidīgus dažāda satura un veida dokumentus „Visvairāk man patīk tas, ka neviena diena nelīdzinās iepriekšējai, – ikreiz jauni izaicinājumi, termiņi un dokumentu dažādība, kā arī darbs ar klientiem. Lai gan gadās visādi. Dažkārt man jāpilda gan uzziņu dienesta, kur jāsniedz informācija par citu iestāžu kontaktinformāciju, darba laiku un atrašanās vietu, gan psihologa funkcijas, klausoties stāstījumus par to, kādēļ tulkojums ir nepieciešams, kas ar to tiks darīts un ko tas mainīs klienta dzīvē,” stāsta Gerda. „Toties gandrīz vienmēr ir gandarījums par paveikto, jo tulkojums bieži vien atrisina kādu problēmu, visbiežāk – palīdz adresātam saņemt vajadzīgo informāciju. Maldīgs ir priekšstats, ka tulkotājam ir nepieciešamas tikai valodu zināšanas. Ar to ir par maz. Labs tulkotājs ir cilvēks, kurš ir apveltīts ar pacietību, precizitāti, vēlmi mācīties, pilnveidoties un sadarboties ar citiem profesionāļiem. Tulkotājs noteikti ir erudīts cilvēks, jo tulkojamie teksti skar visdažādākās jomas, kur īpaši noder papildu zināšanas.”

Kā RA lektore Gerda savas zināšanas nodod arī studentiem. „Pāris dienas nedēļā tiekos arī ar topošajiem kolēģiem – Rēzeknes Augstskolas tulkošanas programmas studentiem. Mēs pārrunājam dažādus ar tulkošanu saistītus jautājumus, risinām profesionālas dabas problēmas un attīstām savas spējas tulkošanas jomā. Jāsaka, ka studējošie iedvesmo arī mani, neļaujot palikt savā komforta zonā, bet nemitīgi mainoties, pielāgojoties un attīstoties,” atklāj tulkotāja. Lasīt vairāk..

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2015 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz web@ru.lv