Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas panākumi zināšanu pārnesē

Ceturtdiena, 12. aprīlis, 2018
2017. gada 16. novembrī starp RTA un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) tika noslēgts līgums KC-L-2017/20 par dalību tehnoloģiju pārneses pasākumā. Savukārt 2017. gada 30. novembrī RTA Fizikālo procesu un lāzertehnoloģiju pētnieciskais centrs (FPLPC) ir iesniedzis LIAA divus projektu iesniegumus.

Šā gada 29. janvārī projekta iesniegums "Lāzerapstrādes procesa optimizācijas rīks" (KC-PI-2017/97) tika apstiprināts 2. posmam, un pašlaik tā ietvaros ir saņemts finansējums un notiek darbs pie tehniski ekonomiskās priekšizpētes un komercializācijas stratēģijas izstrādes. Abu dokumentu iesniegšana paredzēta šā gada jūlija beigās un izvērtēšana - augustā un septembrī. Pēc dokumentu izvērtēšanas LIAA pieņems lēmumu par projekta turpmāku īstenošanu vai noraidīšanu.

Projekta mērķis ir komercializēt RTA FPLPC izstrādāto lāzerapstrādes procesa optimizācijas rīku. Rīks ir RTA FPLPC pētniecības darbu rezultāts, kas ražošanas lāzersistēmu lietotājiem var palīdzēt sarežģītu materiālu apstrādes procesu optimizācijā. Ar ES fonda atbalstu RTA ir iespēja rezultātā noskaidrot secīgus soļus izstrādnes attīstīšanai un ieviešanai tirgū, gūstot starptautisku atpazīstamību un potenciālo peļņu atkal ieguldot pētniecības infrastruktūras pamatdarbībās.

Projekta koordinators

Pāvels Cacivkins

Līgums Nr.KC-L-2017/20 starp Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par dalību tehnoloģiju pārneses pasākumā noslēgts Ministru kabineta 2016.gada 25.oktobra noteikumu Nr.692 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2. pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" īstenošanas noteikumi" 17.1.6. punktā minētā fonda ietvaros.Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.