Autorizēties   |   Reģistrēties

Starptautiskā Travnikas Universitāte (Bosnija un Hercogovina) un Rēzeknes Augstskola uzsāk kopīgu zinātnisko projektu īstenošanu par masu mediju ietekmi uz sabiedrību.

Otrdiena, 20. Oktobris
Sadarbības līgums starp Rēzeknes Augstskolu Latvijā un Starptautisko Travnikas Universitāti (International University Travnik) Bosnijā un Hercogovinā tika parakstīts 2015.gada maijā.

Pēc pāris mēnešiem tika uzsākta sadarbības īstenošana, vienojoties par divu projektu realizāciju. Zīmīgi, ka Zinātnieku nakts (2015.gada 25.septembris) tika izvēlēts par projekta sākuma datumu un laiku, kad tika sākta zinātniskā pētījumu metodoloģijas izstrāde. 

Apstiprinātās pētījumu tēmas un projektu vadītāji:

  • 21.gadsimts un komunikācija. Vai mēs atstājam Gutenberga ēru un pārejam uz hologrammu galaktiku? Masu komunikācijas līdzekļu turpmākās attīstības izpēte mediju, kultūras, ētikas un zinātnes perspektīvā. Priekšrocību un trūkumu noteikšana salīdzinošā aspektā Bosnijā un Hercogovinā un Latvijā.

Projekta vadītāji universitātēs: prof., Dr.phil. Gilberto Marzano (Rēzeknes Augstskola) un Sabahudins Hadzialičs (Msc, doktorants, Starptautiskā Travnikas Universitāte, Mediju un komunikācijas fakultāte), kā arī kolēģi abās universitātēs un studenti.

  • Mediju lietojums un politiskās manipulācijas. Vai mediji veido demokrātisko apziņu? Pozīcijas un opozīcijas konteksts tās īstenošanā/novēršanā. Priekšrocību un trūkumu noteikšana salīdzinošā aspektā Bosnijā un Hercogovinā un Latvijā.

Projekta vadītāji universitātēs: lekt., Dr.sc.comm. Sandra Murinska-Gaile (Rēzeknes Augstskola) un Sabahudins Hadzialičs (Msc, doktorants, Starptautiskā Travnikas Universitāte, Mediju un komunikācijas fakultāte), kā arī kolēģi abās universitātēs un studenti.

Plānotais projekta ilgums ir 12 mēneši, kas atkarībā no metodoloģiskajām nostādnēm var tikt pagarināts, vienojoties par turpmākajām aktivitātēm.

http://www.iu-travnik.com/v2/index.php/en/vijesti-iut/2055-start-of-immediate-implementation-of-scientific-research-projects-of-the-international-university-travnik-in-cooperation-with-rezekne-university-from-latviaRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv