Vizītes laikā tika organizētas lekcijas, RTA telpu un laboratoriju apskate, kā arī tikšanās ar studiju programmas “Pirmsskolas skolotājs” direktori docenti Svetlanu Ušču un Izglītības, valodu un dizaina fakultātes dekānu profesoru Jāni Dzerviniku. 

Tikšanās laikā tika apspriestas sadarbības iespējas studentiem un pasniedzējiem. Nākošajā semestrī tiek plānots uzņemt studentus no Paņevežas studiju apmaiņas programmā, kā arī tiks organizēts BIP projekts, kur būs iespēja piedalīties RTA studentiem. Lai izdodas iecerētais! 

Ilze Bodža,

Ārējo sakaru koordinatore 

Publicitātes foto