Semināru vadīja Iecavas pirmsskolas izglītības iestādes “Cālītis” vadītājas vietniece izglītības jomā Marina Vesere.

Tikšanās laikā tika sniegts neliels ieskats teorijā, M. Vesere dalījās ar PII “Cālītis” pieredzē runājošo sienu izmantošanu dažādās vecuma grupās, kā arī parādīja dažādas runājošās sienas – paraugam un iedvesmai. Tika uzsvērts, ka vides iekārtojums ir būtisks, lai rosinātu bērnus domāt un iesaistīties mācību plānošanā un īstenošanā, un tā dēvētās “runājošās sienas” ir viens no vides iekārtojuma elementiem, kas ļauj uzskatāmi ieraudzīt darāmo, paveikto un apgūto, t. i., padara mācīšanos ieraugāmu un saprotamu.

Paldies Marinai Veserei par atvērtību, dalīšanos un atraktivitāti!

Docente Svetlana Ušča

(teksts un foto)