Konferencē savus pētījumus prezentēja:

  • Iluta Tarune “Pirmsskolas skolotāju kompetence jaunpienācēju iekļaušanai izglītībā”
  • Ilze Kanča “Drāma komunikatīvās kompetences pilnveidei 4-5 gadus veciem bērniem”
  • Madara Kļaviņa “Labbūtības rādītājs vispārējā izglītībā”
  • Marita Lele “Transformatīvās līderības teorētiskie pamati”
  • Līga Vaivode-Pizāne “Kvalitātes vadības teorētiskā analīze pirmsskolā”.

Pateicība RTA studentēm par ieguldīto darbu.