#

Deju kopa "Dziga"

Tie Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studenti, kuri vidusskolas laikā dejojuši dažādos deju kolektīvos, tiek aicināti iesaistīties deju kopā „Dziga” (vadītāja Inga Žirgule), lai izkoptu raitus dejas soļus arī studiju gados.

Deju kopas repertuārā ir latviešu skatuviskās dejas. Kopa iestudē oriģināluzvedumus, kurus skatītāju uzmanībai piedāvā tādos RTA pasākumos kā „Svētvakars”, „Zinību diena”, valsts svētki, gadskārtu ieražu svinības u.c. Dejotāji dodas arī ārpus Latvijas robežām, lai piedalītos pasākumos, konkursos, deju svētkos, festivālos un nestu RTA vārdu pasaulē. Deju kopa pārstāv RTA arī Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētkos „Gaudeamus”, kā arī Vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkos.