V starptautiskā zinātniski praktiskā konference "MĀKSLA UN MŪZIKA KULTŪRAS DISKURSĀ"

Sākas: Ceturtdiena, 1. decembris   Beidzas: Piektdiena, 2. decembris

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (Latvija), Kauņas kolēģija (Lietuva), Vitebskas valsts universitāte (Baltkrievija), Pleskavas Valsts universitāte (Krievija)

PDF Konferences programma

PDF Conference program

PDF Pieteikšanās meistardarbnīcai

 

KONFERENCES MĒRĶIS:

attīstīt starptautisko sadarbību starp zinātniekiem un praktiķiem, veicinot starpdisciplināro pētniecību un praktiskās pieredzes apmaiņu mākslā un mūzikā.

Zinātnieki, praktiķi, pedagogi, amatiermākslas kolektīvu vadītāji un to dalībnieki tiek aicināti prezentēt zinātniskos pētījumus, praktisko pieredzi, kā arī diskutēt par aktuālo mākslā un mūzikā.

 

KONFERENCES VIRZIENI:

sekcijā KULTŪRA UN SABIEDRĪBA REĢIONĀLĀS IDENTITĀTES DISKURSĀ

 • mutvārdu un rakstītie avoti mūsdienu kultūras kontekstā;
 • kultūras mantojums un muzejpedagoģija;
 • kultūru mijiedarbība un dialogs;
 • kultūra un komunikācija;
 • kultūras tūrisms;
 • kultūrizglītība (mūžizglītība un neformālā izglītība).

sekcijā MŪZIKAS ZINĀTNE PRAKSEI 

 • kora māksla;
 • profesionālā instrumentālā mūzika;
 • tradicionālā mūzika (tautas muzicēšana un dziedāšana, folkloras kopu darbība);
 • informācijas un komunikāciju tehnoloģijas mūzikā.

sekcijā MĀKSLA UN DIZAINS

 • glezniecība un grafika;
 • grafiskais dizains;
 • interjera dizains;
 • vides dizains;
 • datordizains;
 • tekstilmāksla;
 • modes dizains;
 • arhitektūra;
 • mākslas menedžments.

Konferencē tiek piedāvāta dalība un darbošanās MEISTARDARBNĪCĀS:

 • profesionālā mūzika;
 • kora dziedāšana;
 • tautas muzicēšana, tautas deja;
 • tekstilmāksla;
 • glezniecība un grafika;
 • dizains.

Konferences darba valodas: angļu, latviešu, krievu.

Konferencē var piedalīties

 • ar referātu un publikāciju (uzstāšanās laiks ir 20 minūtes, diskusija - 5 minūtes; uzstājoties ar referātu latviešu vai krievu valodā, PowerPoint prezentācija obligāti ir jāsagatavo angļu valodā);
 • ar mākslas darba publikāciju konferences mākslas darbu katalogā (var iesniegt 2014., 2015., 2016. gada mākslas darbus);
 • kā klausītājs sekciju darbā;
 • kā dalībnieks meistardarbnīcās.

Konferences kalendārs un dalības apmaksas kārtība:

 • Līdz 2016. gada 6. jūnijam (termiņš pagarināts) -  pieteikšanās konferencei. (Jūsu dalībai atbilstošu reģistrācijas anketu, kontaktpersonu un e-pastu skatīt reģistrācijas pielikumos).
 • Līdz 2016. gada 14. novembrim dalībniekiem elektroniski tiek izsūtīta konferences programma.
 • Ceļa izdevumus, ēdināšanas un naktsmītņu izdevumus sedz konferences dalībnieki.

Informācija referentiem un rakstu autoriem:

 • Līdz 2016.gada 16. jūnijam dalībnieki elektroniski tiek informēti par referāta tēmas iekļaušanu konferencē.
 • Līdz 2016.gada 1.septembrim ir jāiesūta raksts konferences rakstu krājumam (e-pasts: rakultura@inbox.lv) un jāsamaksā dalības maksa:
 • uzstājoties ar referātu bez raksta publikācijas – 30.00 EUR;
 • uzstājoties ar referātu un iesniedzot rakstu publicēšanai konferences krājumā – 60.00 EUR (līdz 2016.gada 15.augustam obligāti ir jāiemaksā 30.00 EUR, atlikušais maksājums 30.00 EUR ir jāveic līdz 2016.gada 14.novembrim).

 Informācija mākslas darbu autoriem:

 • Līdz 2016.gada 15.augustam ir jāiesūta mākslas darbs publicēšanai konferences mākslas katalogā (e-pasts: Diana.Apele@ru.lv).
 • Līdz 2016.gada 19.septembrim mākslas darba autoram elektroniski tiek nosūtīta atbilde par darba iekļaušanu / neiekļaušanu konferences mākslas darbu katalogā.
 • Līdz 2016.gada 26.septembrim mākslas darba autors samaksā konferences dalības maksu - 30.00 EUR.

Informācija meistardarbnīcu vadītājiem un dalībniekiem:

 • Līdz 2016.gada 21.novembrim ir jāsamaksā dalība meistardarbnīcās tiem, kas nav konferences dalībnieki (7.00 EUR par dalību 1 meistardarbnīcā).
 • Meistardarbnīcu vadītāji nodrošina darba materiālu un aprīkojumu, individuāli sazinoties ar konferences organizētājiem.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas rekvizīti:

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Reģ.Nr.90000011588

Atbrīvošanas aleja 115, Rēzeknē

Valsts kase

BIC: TRELLV22

Konts LV90TREL9150160000000 (ar norādi Dalības maksa kultūras konferencē 2016.gada decembrī, dalībnieka vārds, uzvārds)

 Kontaktpersona:

Karīne Laganovska  e-pasts: rakultura@inbox.lv; tel. +371 26411587.

WORD Reģistrēšanās anketas

WORD Information about conference

WORD Информация о конференции

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu