Juristu dienas 2017

Sākas: Otrdiena, 28. februāris   Beidzas: Ceturtdiena, 2. marts

„JURISTU DIENU 2017” PROGRAMMA  RĒZEKNES TEHNOLOĢIJU AKADĒMIJĀ

Datums, laiks

Pasākums

2017.gada 28.februāris

 

28.02.2017.

10.00.-10.30.

(124.aud.)

„Juristu dienu 2017” atklāšana

Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmijas rektora, profesora, Dr.sc.ing. Edmunda Teirumnieka svinīgā uzruna

Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmijas Ekonomikas un pārvaldības fakultātes dekānes, profesores, Dr.oec. Ivetas Mietules svinīgā uzruna

Iepazīstināšana ar „Juristu dienu 2017” programmu

Studējošo pašpārvaldes pārstāvji: Kaspars Ločmelis, Linda Logina

Juristu dienu ideja studenta acīm

Studējošo pašpārvaldes prezentācija

28.02.2017.

10.30.-11.30.

(124.aud.)

Publiskā lekcija

„Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības aktualitātes Latvijā”

Irina Litviņova, Juridiskās palīdzības administrācijas direktore, Mg.iur.

28.02.2017.

11.30.-12.30.

(124.aud.)

 

Publiskā lekcija

„Valsts nodrošinātās aizstāvības aktualitātes Latgales apgabaltiesas, Rēzeknes tiesas darbības teritorijā”

Vitālijs Platpīrs, Latgales apgabaltiesas un Rēzeknes tiesas darbības teritorijas zvērinātu advokātu vecākais, zvērināts advokāts, Mg.iur.

28.02.2017.

12.45.

(terasē, 2.stāvā)

Izstádes  „Jurista smaids" atkláśana

Moderators: Aija Kuzminska, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Ekonomikas un pārvaldības fakultātes vieslektore, Mg.iur.

28.02.2017.

13.00.-16.45.

(124.aud.)

Latgales apgabaltiesas un Rēzeknes tiesas darbības teritorijā praktizējošo zvērinātu advokātu darba seminārs

„Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības norišu aktualitātes”

Vada: Irina Litviņova, Juridiskās palīdzības administrācijas direktore, Mg.iur.,

Vitālijs Platpīrs, Latgales apgabaltiesas un Rēzeknes tiesas darbības teritorijas zvērinātu advokātu vecākais, zvērināts advokāts, Mg.iur.

28.02.2017.

13.00.-15.00.

(aktu zāle)

Erudīcijas spēle „Zini vai mini!”

Piedalās: Ekonomikas un pārvaldības fakultātes visu virzienu studenti

Moderatori:

Iluta Arbidāne, asoc.prof., Dr.oec., RTA EPF studiju virziena „Iekšējā drošība un civilā aizsardzība” vadītāja

Inese Novika, Mg.iur., RTA juriste, RTA EPF studiju virziena „Tiesību zinātne” vieslektore

Studējošo pašpārvaldes pārstāvji: Kaspars Ločmelis, studiju virziena „Tiesību zinātne” profesionālās bakalaura studiju programmas 2.kursa students, Agita Papkova, studiju virziena „Tiesību zinātne” profesionālās maģsitra studiju programmas 1.kursa maģistrante

28.02.2017.

15.30.-18.00.

(215.aud.)

Tiesas procesa izspēle krimināltiesībās

Moderators: Aija Jermacāne, RTA EPF studiju virziena „Tiesību zinātne” docente, Mg.iur.

2017.gada 1.marts

 

01.03.2017.

9.00.-11.20.

(124.aud.)

Orientēšanās spēle  „Vai tu pazīsti Rēzekni un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju?”

Piedalās: Ekonomikas un pārvaldības fakultātes visu virzienu studenti

Moderatori:

 Modris Marcinkevičs, RTA EPF studiju virziena „Tiesību zinātne” viesdocents, Mg.iur.,

Studējošo pašpārvalde

01.03.2017.

11.30.-13.00.

(124.aud.)

Publiskā lekcija

 „Nodokļu tiesiskā regulējuma izmaiņas 2017.gadā un to ietekme uz uzņēmējdarbību"

Inga Pumpure, Finanšu un nodokļu konsultante, licencētu kursu un semināru vadītāja, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas vieslektore, Mg.oec.

01.03.2017.

14.00.-15.00.

(124.aud.)

Publiskā lekcija

„Mazā un vidējā biznesa atbalsta tiesiskās formas NVS valstīs”

Inna Andrejanova, Pleskavas valsts universitātes Uzņēmējdarbības tiesību un pamatu katedras vadītāja, Uzņēmējdarbības skolas vadītāja, juridisko zinātņu kandidāte

01.03.2017.

15. 00.-16.00.

(124.aud.)

Publiskā lekcija

Starptautiskā komerciālā arbitrāža

Margarita Katuņina, Pleskavas valsts universitātes Civiltiesību un procesa katedras asistente

01.03.2017.

16.30.-18.30.

(215.aud.)

Oratoru konkurss „Jurista personība mūsdienās”

Moderatori:

Veronika Korkla, RTA EPF studiju virziena „Tiesību zinātne” vieslektore, Mg.paed.

Ilona Bulgakova, RTA EPF studiju virziena „Tiesību zinātne” asoc.prof., Dr.iur.

Studējošo pašpārvalde (Kaspars Ločmelis, Linda Logina)

2017.gada 2.marts

 

02.03.2017.

8.00.-17.00.

(ārpus RTA telpām)

Tiesībaizsardzības iestāžu apmeklējumi un kultūras ekskursija

Valsts probācijas dienesta Daugavpils teritoriālās struktūrvienības apmeklējums

Moderators: Ilona Bulgakova, RTA EPF studiju virziena „Tiesību zinātne” asoc.prof., Dr.iur.

Daugavgrīvas cietuma apmeklējums

Moderators: Artūrs Gaveika, RTA EPF studiju virziena „Tiesību zinātne” docents, Dr.iur.

Valsts probācijas dienesta Rēzeknes teritoriālās struktūrvienības apmeklējums

Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Rēzeknes iecirkņa apmeklējums

Moderators: Ilga Krampuža, RTA EPF studiju virziena „Tiesību zinātne” lektors, Mg.iur., Mg.soc.sc.

Daugavpils Marko Rotko mākslas centra apmeklējums

Moderators: Veronika Korkla, RTA EPF studiju virziena „Tiesību zinātne” vieslektore, Mg.paed.

02.03.2017.

18.00.- 24.00.

(aktu zāle)

Juristu balle

 „Juristu dienu 2017” dalībnieku apbalvošana

Mūzika, dejas, neformālās sarunas

Moderators: Studējošo pašpārvalde

Pasākumu atbalsta: RTA Ekonomikas un pārvaldības fakultāte

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.